“ZEYTİN KADİM BİTKİDİR, TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ” « Samandağ Ayna Haber

Kardeşim 1 tane 5 tane eklesen neyse sitenin anasını sikmeyin bu kadar aç gözlü olmayın 5 tane koy 4 tane koy kaldıran namerttir.

Şişlide Gece Hayatı

SON DAKİKA

“ZEYTİN KADİM BİTKİDİR, TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bu haber 08 Mart 2022 - 17:12 'de eklendi ve 146 kez görüntülendi.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu ve Antakya Çevre Koruma Derneği yönetimi taş ocakları, kömür madenleri, demir madenleri, altın adı altında büyük bir talan başlatılacağını ifade ederek zeytin alanların talan edilmesine karşı olduklarını belirttiler.

Konu üzerine Dernek yönetimi yaptığı açıklamada; “Zeytinciliğin gıda güvenliğinde, ekosistemde ve insan sağlığında çok önemli bir yeri vardır. Ülkemiz Dünyada, zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok önemli üretici ülke konumundadır. Zeytin, her yerde yetişen sıradan bir ağaç değildir. Dünyada ağırlıklı olarak Akdeniz Havzası’nda yetişir. Dünyada üretimi kısıtlıdır. Ülkemizde Zeytinliklerimiz 1939’dan itibaren yürürlükte olan 3573 Sayılı “zeytin yasası ile korunmaya çalışılmaktadır. Bu yasaya rağmen zeytin alanlarımız ranta kurban edilmek istenmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Madencilik Yönetmeliği’nin 115. maddesine eklenen fıkrayla, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetine izin verilmesi, zeytinliklerin taşınması, taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak tesis edilmesi hükmü getirilmiştir. Bu karar kandırmaca olup, bilimsel bir karar değildir. Zeytin alanları bütünsel bir ekosistemi kapsar. Bu yönetmelik zeytin alanlarımızın ekosistemine zarar vererek yok edecektir. Madencilik faaliyeti yapılan zeytinlik alanlarının tekrar eski zeytinlik konumuna getirilmesi, Taşınan ve yok edilen zeytinlik alanı kadar alanın zeytinlik olarak yeniden tesis edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir.

Kirli teknolojilerin kurulumu ve işletimi sonucunda Ülkemizin havası suyu ve toprakları kirlenmiş olup, Gıdada kendine yeten ülkeler arasında iken son zamanlarda zeytin ve zeytinyağı hariç çoğu gıdayı dış ülkelerden ithal etmek zorunda kalmış  ve gıda da dış ülkelere bağımlı olmuştur.

Bu yönetmelik uygulanırsa milyonlarca zeytin ağacımız kirli teknolojilere alan açılması için yok edilecek, zeytin üretimimiz zamanla çok azalacaktır. Ülkemiz, emniyetle tükettiğimiz zeytin ve zeytin yağını ithal etmek zorunda kalacaktır. Zeytincilikten geçimini sağlayan çiftçilerimiz işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilecektir.

Mevcut bulunan zeytincilik yasası çoğu bölgelerde kirli teknolojilerin, maden ocaklarının kurulumunu engellemektedir. Dolayısıyla ülkemizde rantı ve talanı da engellemektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği, halen yürürlükteki Zeytincilik Yasasına ve kamu yararına da aykırıdır.

Anayasanın 56. Maddesine göre Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak, kamu yararına aykırı olan bu yönetmeliğin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Anayasal hakkımızı korumak için zeytinlik alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Demokratik ve hukuksal mücadelemiz bundan sonrada devam edecektir. Herkesi Zeytinimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, zeytin ve meyvesinin suyu olan zeytinyağı tarımsal bir faaliyet sonucu elde edilen sıradan bir ürün değil. Zeytin ve zeytinyağında binlerce yıllık mirası barındıran tarih, kültür, medeniyetler ve sağlık var.

Ayrıca, zeytin ve meyvesinin suyu olan zeytinyağı tarımsal bir faaliyet sonucu elde edilen sıradan bir ürün değil. Zeytin ve zeytinyağında binlerce yıllık mirası barındıran tarih, kültür, medeniyetler ve sağlık var.

Zeytinliklerimiz 1939’dan itibaren yürürlükte olan 3573 Sayılı “zeytin yasası ile korunmaya çalışılmaktadır. Zeytin Yasası birçok kez değiştirilmek istendi. Genellikle bir yasanın içine gizlenerek yapılmak istenen değişikliklerin ana amacı zeytin alanlarını madenciliğe, enerji yatırımlarına, imara açmak.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin Marmara Bölgesi’nden Hatay’a kadar birçok bölgeyi olumsuz etkileyerek büyük bir felakete yol açacağına dikkat çekti.

Ama tarımsal alanlarımızı ve zeytinliği kaybettiğimizde beraberinde tarım alanlarını, ekosistemi ve gıda güvenliğimizi kaybedebiliriz.

İspanya, İtalya, Yunanistan gibi üretici ülkelerde zeytinlikler koruma altına alınırken, Türkiye›de zeytinliklerin yok edilmesi kabul edilebilir mi?

“Taş ocakları, kömür madenleri, demir madenleri, altın adı altında büyük bir talan başlatılacak,

Çiftçiler sendikası olarak, zeytin alanların talan edilmesine karşıyız. Zeytinler kadim bitkilerdir, bizim için vazgeçilmezdir. Zeytin sahalarına katliam olacağını ifade etmek istiyoruz. Yönetmeliğin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.” Dedi.

Haber- Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı