YOLSUZLUKLARIN KİLOMETRE TAŞLARI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

YOLSUZLUKLARIN KİLOMETRE TAŞLARI

Bu haber 15 Ocak 2020 - 12:15 'de eklendi ve 1.060 kez görüntülendi.

Asaf Hişmi

BEL – BİR AŞ.’ye bulaşmayan kişilerin sayısı azdır. BU şirketle yapılan iş ve işlemlerin fiyat belirlemesi iki türlü. Hesabı kitabı yok. Şirket lehine sonuçlar çıkartılmaya çalışılmıştır. Toplumsal çıkar, ikinci plana atılmıştır.  Şirket kar etsin diye Asliye Hukuk Hâkimliğine sunulan Bilirkişi Raporu sahtedir. Mahkemeyi olumsuz yönden etkilemeye çalışılmıştır. Raporda kullanılan veriler sahtedir. Kıymet takdir komisyonu da sahte bedel takdiri yapmıştır.

İşin aslına geçelim.

BEL – BİR AŞ.’ye kat karşılığı olmak üzere verilen Arsaların dökümü şöyle:

1 – Otogar yapımı için: 11490.01m2. arsa.

2 – Sanayi sitesi:  39706m2. Arsa

3 – Açık Pazar :  6000 m2.

4 – Toptancı Sebze Hali:  21717,11 m2.

5 – Mezbaha : 4480.12 m2.

6 – Şehir merkezinde 1500 m2. İşhanı, ve 370 m2. Askerlik şubesi yeri: 6633,60 m2.

ARSALARIN TOPLAM ALANI: 90026,84 m2.

Bu arsalarla birlikte ihalenin Bedeli : 66,360,000Tl.

( Bilgiler: 6 Ağustos 1991 tarih ve 07585 yevmiye No’lı Samandağ Noterliğinde BEL – BİR AŞ. İle Samandağ Belediyesi arasında Akdedilen  ‘’ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’’ den alınmıştır. )

7 – BEL – BİR AŞ:’nin  26.02.1992 Tarihli Belgesinde:

BELBİRAŞ BELEDİŞYELER BİRLİĞİ AŞ.NİN

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ( Başlıklı yazının) Sözleşmeler listesinin 10. Sırasında:

Samandağ Belediye İş hanı İnşaatı ve Hizmet Binası 25.03. 1991 20.000.000.000 TL. ( Yirmi milyar Tl.) Bu değer merkezdeki inşaatın Sözleşme değeridir. Diğer beş arsada yapılacak inşaatların değerleri dâhil değildir. ( Belgeyi BEL – BİR AŞ. Adına Genel Müdür Ümit YEĞİN imzalamıştır. BEL – BİR AŞ: Kaşelidir.  Belge BEL – BİR AŞ. Antetlidir. )

8 –  EL –BİR 1994 yılına gelindiğinde Belediye aleyhinde Tazminat davası açar.  Mahkeme yargılama süresinde üç kişilik bir bilirkişi heyeti tayin eder. ( Heyet; iki İnşaat Mühendisi ve bir Elektrik Mühendisinden oluşuyordu. )

Heyet Hâkim refakatinde inşaat alanlarını dolaşır. Yapacakları işleri yakından görürler. Notlar alırlar.  Çalışmaya başlarlar.  NE YAPACAKLAR?

A – İhale konusu inşaatların kalem, kalem fiyatlandıracaklardı. Bunu yaparken Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ( Şimdiki; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) he yıl güncelleyerek yayınladığı ve ihtiyaç sahiplerine Mali yıl Başı olan Mart ya da Nisan ayında piyasaya sürdüğü ;’’ YILIN BİRİM FİYAT TERİFLERİ’’ nin; 1994 yılı verilerini kullanarak kesin hesap işlerini yapacaklardı.

B – Bilirkişi heyeti; 16 Nisan 1994 Tarih ve 21907 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 1994 yılı YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ’’ verilerini kullanmışlardır.  Bunu kullanmış olmaları, mahkemeyi (  HANGİ NİYETLE BİLMİYORUM ) yanıltmışlardır. BEL – BİR AŞ.’yi lehine, Belediye ( kamunun ) aleyhine sonuç oluşturmaya çalışmışlardır. Bağımsız bolüm satın alan vatandaşlarımız, BEL – BİR AŞ.’NİN kazanma olasılığına karşı, ileride alacakları doğabilir zannıyla temlik işlemleri yaptırmışlardır.

C –  Taraflar arasındaki sözleşmede İnşaat sözleşmesinin toplam değeri: 66.360.000 Tl. ( altmışaltı milyon üçüyüz altmış bin Türk Lirası ) Gösterilmişti. Bu değer Bilirkişi raporunda: 80.076589.500 TL. 80 milyar yetmiş altı bin 500 Türk Lirası) 

Değerlendirmeği Refik Bey Ve ekibi yapmasında fayda vardır.

İleride yasalarda ve mahkeme kararlarına karşı yalan bildirimler, Resmi belge Sahteciliği, Kanun ve yönetmeliğin özel şahısların lehine yorumlanması ve kirli ilişkiler işleyeceğim.  Belediye yönetiminin beton belediyeciliği uğruna yasadışı uygulamalarda ısrarcı olmasının altında yatan nedenler üzerine duracağım.

Sürecek….

Asaf Hişmideneme45@hotmail.com