"YIKIM KARARI BELEDİYENİNDİR" | Samandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

“YIKIM KARARI BELEDİYENİNDİR”

Bu haber 31 Ekim 2017 - 10:04 'de eklendi ve 79 kez görüntülendi.

Samandağ İlçe Kaymakamı Dr. Cahit Çelik, ilçemizde şahsı ile alakalı 20/10/2017 ve 25/10/2017 tarihli yerel gazetelerde çıkan bazı yazılar ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapma gereği hissettiğini açıkladı. İlçemiz Kaymakamı Dr. Çelik konuşmasında özellikle şu ifadelerin altını çizdi; “Kamu görevi yaparken hiçbir zaman insanların rengine, diline, ırkına, cinsiyetine göre hareket etmem söz konusu değildir. Kıyıda ve sahil şeridin de yapılan kaçak yapılar ile ilgili işlem yapmak benim hevesim değil görevimdir. Yıkım, hazineye ait olan kıyı ve sahil şeridine yaptıkları yapılar ile ilgilidir. Konu ile ilgili Bakanlık Makamına hukuki görüş sorulmuş olup, gelen hukuki görüş çerçevesinde hareket edilecektir. “İlçe Kaymakamı Dr. Çelik konuşmasında; ” 1- Kıyı kenar çizgisi ile sahil şeridinde kalan ve özel mülkiyete konu olan birçok ev, işyeri hakkında iptal davası açılarak buraların tapularının iptal edildiği ve tazminat davası açan kişilerin tazminatlarını aldıkları kamuoyunun malumudur. Belediye’nin yıkım kararı aldığı ve 19/10/2017 tarihinde yıkmaya çalıştığı yerler, bu yerlerden olmayıp, son bir kaç yıl içinde Belediye görevlilerinin görevlerini ihmal etmesi neticesinde vatandaşların yaptıkları imalatlardır. İlgili kamu görevlileri hakkında idaremiz tarafından yapılması gereken işlemler yapılmış hukuki süreçler de devam etmektedir.
2- Belediyenin yıkım kararı aldığı yerlerin tamamı hazineye ait olan ve hiçbir yapı yapılması, kiralanması ve satın alınması mümkün olmayan sahil şeridinde yapılmıştır. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanunun uygulanmasını belirten Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik, kıyı ile sahil şeridinin nasıl belirleneceğini, yapılacak olan uygulamaların nasıl olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yönetmeliğin Ekinde belirtilen krokide de görüldüğü üzere, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi alanı arasındaki bölüm “kıyı” , kıyı kenar çizgisinden sonraki 100 metre de sahil şeridi olarak tanımlanmıştır. Sahil şeridi de birinci 50 metre, ve ikinci 50 metre olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kıyı kenar çizgisi cetvel ile çizilen bir çizgi değildir. Kıyıdaki su hareketlerinin oluşturduğu bir çizgidir. Bu nedenle bazı yerlerde kıyı kenar çigisinin derinliği 1000 metreyi de aşabilir, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi çakıştığı yerlerde de sıfır metre olur. Örneğin Mileyha Göletinin olduğu yerlerde kıyı kenar çizgisinin kara yönüne doğru derinliği 800 metre civarındadır, Şahlankaya tarafında kumsalın olmadığı ve derin yarmaların olduğu yerlerde ise sıfırdır.
3- Yönetmeliğin 17. Maddesinde belirtildiği üzere sahil şeridinin ilk 50 metresinde hiçbir yapı yapılamaz, tümüyle açık olarak toplumun kullanımına açık olarak yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları ile rekreatif amaçlı alan şeklide düzenlenebilir. Yönetmeliğin aynı maddesinde sahil şeridinin ikinci elli metresinde konaklama ünitesi olmayan günübirlik turizm tesislerinin yapılabileceği belirtilmektedir. Belediyenin yıkım kararı aldığı yerlerin hepsi, Palmira Tesisleri de dahil olmak üzere, sahil şeridindedir. Bu yerler hiç bir şekilde kiralamaya, satın almaya söz konusu olan yerlerden değildir. Eğer böyle olsaydı zaten şu ana kadar devam kıyı kenar çizigisi davaları söz konusu olmazdı.
4- Yıkım kararı alınan yerler, hazineye ait arazilerde değil özel mülkiyete tabi yerler olsa bile şahıslar buralarda yapı yapmaları mümkün değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere sadece sahil şeridinin 2. Elli metresi içinde günübirlik turizm tesisi yapabilir, yıkımı gündeme gelen yerlerden bir tanesi hariç tümü sahil şeridinin ilk elli metresi içindedir . Hz. Hızır Türbesinin sağında ve solunda bulunan ve özel mülkiyete konu olan 227 parselin tapusu kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridinde kaldığı için iptal edilip tazminatları ödenirken 2015- 2016-2017 yılı içerisinde birilerinin kendilerine ait olmayan tüm Samandağlılara ait olan bir alanda ev ve işyeri yapması ve bunlar yapılırken buna göz yumulması, görevin ihmal edilmesinin kabul edilebilir hiç bir tarafı yoktur.
5- Kıyıda ve sahil şeridinde yapılan yapıların ve işgal edilen yerlerin hiçbir şekilde kiralanması, bu yerlerin sonradan satın alınması söz konusu değildir. Eğer söz konusu olsaydı zaten yüzlerce vatandaşımızın tapusu iptal edilmezdi. Kıyıda ve sahil şeridinde olmayan ama hazineye ait olan yerler ile ilgili idaremiz tarafından ecrimisil alınmakta ve vatandaşlarımız buraları kiralayabilmektedir. Bu şekilde ecimsilini ödeyen ve hazine taşınmazını kullanan hiçbir vatandaşımıza zorluk çıkarılmamış, kolaylık sağlanmıştır.
6- Bir ilçe kaymakamının hiçbir kamu taşınmazını bir yere hibe etmesi söz konusu değildir. Nefes Almak İstiyorum İnisiyatifi eski vergi dairesinin yeri ile ilgili beni ziyaret ettiklerinde, söz konusu alanın çok ortaklı ve çok kıymetli olmasından dolayı yeşil alan olmasının çok zor olacağını ifade ettim. Alanın yeşil alan olarak ilanı konusunda bir irade olursa hazineye ait olan %18 hissenin yeşil alan olarak verilmesi konusunda Bakanlık nezdinde uğraşacağımı ifade ettim. Kaldı kı burada söz konusu olan toplumsal menfaattir, kamu hizmetidir, ilçenin güzel bir parka kavuşmasıdır. Belediyenin yıkım kararı aldığı ve son dönemde kıyıda ve sahil şeridinde söz konusu olan ise “kamuya ait olan bir yerin birilerince gasp edilmesidir, işgal edilmesidir”.
7- Yönetmeliğin 20. Maddesinde “ Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerinde kanun, plan ve yönetmelik hükümlerine uyulmadan ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca, aynı kanunda belirlenen yasal süreler içinde gerekli işlemler yapılır.” Denilmektedir.
Yıkım ile ilgili görevli olan kurum Samandağ Belediyesidir.
Belediye de yasal olarak görevini yerine getirmek zorundadır. Yıkım ile ilgili Kaymakamlığımızın tek sorumluluğu yıkım esnasında gereken güvenlik tedbirlerini almaktır.
8- Kamu görevi yaparken hiçbir zaman insanların rengine, diline, ırkına, cinsiyetine göre hareket etmem söz konusu değildir. Benim kapımda insanların mezheplerini belirten bir dedektör yok, ben o dedektöre göre hareket etmiyorum. Ama birileri her olayı mezhepsel boyuta çekme gayreti içerisindedir. Etnik ve mezhebi olarak farklı olan bazı mahalle isimleri zikredilerek söz konusu buralar olsaydı şahsımın farklı davranacağı ima edilmektedir. Hukuk ve mahkeme kararları kişilere göre uygulanmaz, herkese aynı şekilde eşitlik ilkelerine göre uygulanır. Peki bu iddia sahipleri, Kapısuyu mahallesinde mahkeme kararı gereğince Şahintepesinde bulunan günübirlik tesis yıkılmasını nasıl izah edecekler. Diğer taraftan özellikle ormanlık alan ve hazine arazilerine yapılan tecavüzlerden dolayı bahsi geçen mahallerde benim dönemimde onlarca dava açıldı.
Bu anlamda hiç kimseye haksızlık yapmamız söz konusu değildir. Kendini bilmez bir kaç kişinin saçma sapan iddialarını Samandağ halkının dikkate almadığını biliyorum ve kamu vicdanında bu kişilerin gereken cezayı alacağını biliyorum.
9- Söz konusu olan, kıyıyı ve sahil şeridini işgal eden ve Belediyenin yıkım kararı aldığı kişilerin ev ve işyerleri değildir. Söz konusu olan bu ilçenin geleceğidir. Eğer bu yapılanlara göz yumulursa ve hukuken gereken yapılmazsa, yarın başka bir adam “ben de hazineye ait olan kıyıya ve sahil şeridine Palmira’dan on kat daha büyük bir yer yapacağım, yapılan evlerden daha güzel yazlık villalar yapacağım derse” ne yapacağız?
10- Kıyıda ve sahil şeridin de yapılan kaçak yapılar ile ilgili işlem yapmak benim hevesim değil görevimdir.
11- Şu iki hususu birbirinden ayırmakta fayda var:
A- Kendilerine kıyı kenar çizgisi mağduru diyen kişilerin ev ve işyerleri ile ilgili Samandağ Belediyesine yıkım ile ilgili herhangi bir talimat yazılmamıştır. Bununla ilgili daha once de ifade edildiği üzere Bakanlık Makamına hukuki görüş sorulmuş olup, gelen hukuki görüş çerçevesinde hareket edilecektir.
B- Belediye’nin 19/10/2017 tarihinde yıkmaya çalıştığı yerler, tapu iptali ile ilgili herhangi bir hukuki sürecin yaşanmadığı, kişilerin tamamen hazineye ait olan kıyı ve sahil şeridine yaptıkları yapılar ile ilgilidir. ” ifadelerine yer verdi.

Haber: Ümit Sağaltıcı
Foto: Haber Merkezi

 

afdah.info

voir films