''TURİZM, KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI” ANTAKYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

”TURİZM, KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI” ANTAKYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bu haber 31 Ekim 2016 - 13:19 'de eklendi ve 206 kez görüntülendi.

Antakya Belediyesi 26 adet büfeyi açık teklif usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek. İhale 15 Kasım 2016 salı günü saat 10.00’da yapılacak.

“TURİZM, KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI” ANTAKYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Antakya Belediyesi, Antakya’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek olan 15 Temmuz Milli İrade Parkı (Eski DSİ) ile şehir Stadyumu arasındaki “Turizm, Kültür ve Sanat Sokağında” bulunan mülkiyeti Antakya Belediyesi’ne ait toplam 26 adet büfenin, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 2 yıllık sürelerle ayrı ayrı kiraya verileceğini bildirdi.

Kiralama ihalesinin 15 Kasım 2016 Salı günü saat 10.00 da başlayacağı, Antakya Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda (Ana Hizmet Binası 1.Kat) yapılacağı vurgulandı.

İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve www.antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebileceği ve ihaleye girebilecekleri belirtilirken, taşınmaz mal kira şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00TL. (İkiyüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilecekleri ifade edildi.

İhaleye katılım için aranacak belgeler şu şekilde belirtildi;

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ve 13. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) Antakya Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.