SGK BORÇLULARINA YAPILANDIRMA FIRSATI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

SGK BORÇLULARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Bu haber 15 Haziran 2017 - 9:03 'de eklendi ve 85 kez görüntülendi.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hatay İl Müdürü Hamit Bal, 7020 sayılı kanunla birlikte devlete borcu olan milyonlarca vatandaş için borçları yapılandırma fırsatı ortaya çıktığını söyledi.

Bal açıklamasında; “Bilindiği üzere; 18/05/2017 tarihli 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır, bu kapsamda;

7020 Sayılı Kanun Yapılandırılması Hangi Borçları Kapsıyor?

Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) Topluluk sigortası primi, Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait soysal güvenlik destek primleri, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 5510 sayılı kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği ödenmemiş olan idari para cezaları, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer  ‘ ileri işverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar.

7020 Sayılı Kanunun Yapılandırma ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabileceklerdir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları veya taksitlendirmeleri halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak ve borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır.

Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir? 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutum için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 takside kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir. 7020 yapılandırma 6,9,12 veya 18 eşit taksitle ikişer aylık dönemlerde ödenebilecektir.

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı  (36) eşit taksite kadar ödeme imkanı getirilmiş olup; Belediyeler için azami taksit sayısı 144’tür.

 7020 Sayılı Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırılmaları bozulacaktır.

Yapılandırma Kapsamında İdari Para Cezaları Borçlarında Sağlanan İndirim Miktarı Ne Kadardır?

31/03/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/08/2017 tarihine  (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit  edilecektir.

Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

6736 Sayılı Yasadan Yararlanıp Borçlarını Taksitlendirenler ilk taksitlerini 31/05/2017 tarihine kadar ödememişlerse 7020 Sayılı Kanunla Getirilen Yapılandırma İmkanından Yararlanabilir mi?

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebi olanlardan ilk taksit veya peşin ödemelerini 31/05/2017 tarihine kadar yapamayanlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.

Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İşverenleriniz;

E-bilgilendirme uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ile 4/b sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir,

4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan  “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir. “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar İçin Nasıl ve Nereye Başvuru Yapılması Gerekmekte ve Başvuru Süresi Hangi Tarihte Sona Ermektedir?

4/a (SSK) Sigortalılar için: İşverenlerimiz tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

4/b (BAĞ-KUR) Sigortalıları için: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

4/c (EMEKLİ SANDIĞI) Sigortalıları için: 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Zamanı: Borçluların, kapsamına giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/06/2017 saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir”dedi.

Haber-Foto:Ümit Sağaltıcı