ÜST REKLAM

logo

reklam
06 Kasım 2018

SERHAT ÇAKIN’DAN “HAFTALIK” DEĞERLENDİRMELER: 27 EKİM-03 KASIM 2018

1- Enflasyonda artış devam ediyor.

Yükselen enflasyon her geçen gün emekçilerin, dar gelirlilerin yaşamını daha çok olumsuz yönde etkiliyor.

Enflasyon oranı % 25’lerde seyrederken, gıda fiyatlarında % 30’a çıktı.

Bu durum geçim koşullarını daha da olumsuz yönde etkilemektedir.

Daha önceki dönemlerden farklı olarak bu son dönemin en önemli özelliklerinden biri de enflasyon oranının tarım ürünlerinde daha yüksek çıkmasıdır.

Bunun en önemli nedeni, uluslararası gıda tekellerinin etkisi ve baskısı nedeniyle tarımsal üretimin gerilemesi ve üreticinin güçlü bir biçimde teşvik edilmemesidir.

Zira hükümet, uluslararası gıda tekellerinin istekleri doğrultusunda onların Türkiye’deki pazarlarını güvence altına almaya çalışmaktadır.

Öte yandan artan enflasyon üniversite öğrencilerinin yaşam koşullarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Öğrencilerin çoğu, temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandıklarını söylerken; artan enflasyon nedeniyle sinema ve tiyatronun giderek kendileri için bir lüks haline geldiğini de belirtiyorlar.

Bu durum, öğrencilerin sanata daha fazla zaman ayırarak manevi ve insani yönden kendilerini geliştirmelerini de olumsuz yönde etkiliyor.

*******

2- İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliği’nde özel alanın örgütlenme özgürlüğünün ihlaline yönelik bir değişiklik yaparak vatandaş olsun olmasın 11,1 milyon dernek üyesinin kişisel bilgilerinin tamamını ivedilikle istedi.

Bu uygulama, kişinin rızası olmadan onunla ilgili kişisel verilerin toplanması yasaya ve anayasaya göre aykırı ve suç oluşturan bir davranıştır.

Hükümet bu yolla dernek üyelerini kişisel bilgilere göre değerlendirip fişleme yoluna giderek ve buna göre bir değerlendirme yaparak adalet ve hukuktan iyice uzaklaşmakta ve baskıyı yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

Bu uygulama, saray ve AKP İktidarının özgürlük karşıtı faşizan bir anlayışının sonucudur.

Bu gelişmeler, iktidarın ülkeyi yönetmekte zorlandıkça faşist yöntemleri daha çok yaşama geçirdiğini ve geçirmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Toplumsal muhalefetin ve muhalefet partilerinin bu konuda gerekli duyarlılığı gösterip bu konuyu acilen gündeme alıp bir kamuoyu oluşturmaları bir zorunluluktur.

*******

3- Brezilya’da yapılan seçimlerde faşist bir parti ve lideri Bolsonaro seçilerek iktidara geldi.

Bolsonaro’nun taraftarları yer yer taşkınlıklar yaparak muhaliflere karşı kimi zaman şiddet uygulamaktan kaçınmamaktadırlar.

Bolsonaro’nun iktidara geldikten sonra hem emek karşıtı neo-liberal yerli ve yabancı tekelci sermayenin ve emperyalizmin çıkarlarına uygun ekonomi politikalarını hayata geçireceği; hem de toplumsal muhalefetin ve muhalefet partilerinin sesini mümkün olduğunca kısıp ülkede baskıcı bir yönetim kurmak isteyeceği kesindir.

Bu politikaların da ise en büyük dış desteği ABD Yönetimi’nden alacaktır.

Nitekim kendisini ilk kutlayan ve destekleyen ABD-Trump Yönetimi olmuştur.

ABD Yönetimi, Amerikan Emperyalizmi bu yolla Küba- Venezüella ve Nikaragua Yönetimlerini daha çok baskı altına alacak ve Amerikan Sermayesinin Güney Amerika’daki etkinliğini ve gücünü arttıracaktır.

Öte yandan Kolombiya’da da seçimi sağcıların kazanması Güney Amerika Ülkelerinin sağcı-faşist diktatörlüklerce yeniden düzenlenmeye çalışıldığını ortaya koyuyor.

Bunun yanında Alman Sermayesinin çıkarlarının savunan en güçlü kurum olarak Deutsche Bank’ın Bolsaronu piyasalara güven verdiği için desteklemesi de buna eklenmelidir.

Bu destek faşist bir D’bir kanıtıdır.

Sonuç olarak günümüzde büyük yabancı sermaye ve parasal (Finans) sermaye orta düzeyde gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde faşist ve otoriter yönetimleri destekleyip onları iktidara getirerek bu ülkelerde çıkarlarını daha iyi koruyabileceğini düşünmektedir.

Bunun yanında, bu ülkelerin ekonomik kaynaklarını daha kolay kontrol edebilmek için de bu yola başvurmakta; gelişmiş merkez ülkelerde de otoriter ve faşizan politikalara daha çok geçit vermektedir.

Yerli sermayenin de sınıf çatışmalarının ekonomik çelişkilerin yoğunluğu yüzünden gelişmiş ülkelere göre daha yoğun ve güçlü olması ve emperyalizme bağımlılığı, onu bu yola itmektedir.

Türkiye’de ki 16 yıllık AKP İktidarı, Brezilya ve Kolombiya’daki gelişmeler bunların bir sonucudur.

*******

4- ABD Başkanı Trump, ABD’ de doğanlara vatandaşlık hakkı veren yasayı Kongre’nin onayı olmadan kaldırabileceğini açıkladı.

Bu uygulama göçmenlere karşı kullanılarak, Güney Amerika Ülkelerinden gelen göçmenlerin önlenmesi ve bunların ABD’de yaşamalarının önüne geçilebilmesi ve ABD’deki emekçilerin ortak bir mücadele için bir araya gelmelerinin önlenmesi için isteniyor.

Ancak bu uygulama, göçmenlerin kaçak olarak daha ağır koşullar altında çalıştırılmalarına yol açacağı ve emek sömürüsünü önemli ölçüde arttıracağı gibi, Amerikan Vatandaşları arasında ayrımcılığa neden olup; ırkçılığı güçlendirecektir.

Yasanın başkan tarafından kaldırılması, hem bir yasama organı olan Kongrenin yürütme organı karşısında zayıflatılmasına; hem de ABD’nin anayasasına ve birliğine zarar verecektir.

Kongre’nin bu şekilde zayıflatılması, başkanın kişisel yönetimini daha çok güçlendiren ve denetlenmesini zorlaştıran gelişmelere yol açabilecektir.

Böyle bir uygulama Amerikan Anayasası ve onun ruhuna da aykırı düşmektedir.

Bütün bu gelişmeler, Trump Yönetimi’nin politikalarının; ABD’deki mevcut burjuva demokrasisinin de bir faşizme doğru gelişmesine neden olmasına, ırkçılığın ve ayrımcılığın güçlenmesiyle Amerikan Birliği’nin sarsılarak, iç çatışmalara varan olayların yaşanmasına neden olabilir.

ABD’deki bu gelişmeler faşizmin orada da giderek güncel bir sorun haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor.

*******

5- Tunceli’de iki asker donarak yaşamını yitirmesine rağmen bu konuda Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet tatmin edici bir açıklama yapmadılar.

Olayın üzerine giden gazeteci ve muhalif politikacılar ise susturulmaya ve olay örtbas edilmeye çalışılıyor; ihmal nedeniyle soruşturma açılmıyor.

Bu gelişmeler, bu olayda genelkurmay başkanlığı ve hükümetin sorumluluğunun olduğunu ve bunun ortaya çıkmasının istenmediğini ortaya koymaktadır.

 

Share
222 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+6 = ?