ŞEHİR MERKEZİNİN İNŞAAT SORUNU - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

ŞEHİR MERKEZİNİN İNŞAAT SORUNU

Bu haber 11 Temmuz 2017 - 9:19 'de eklendi ve 87 kez görüntülendi.

 

 

 

İnşaat; yer altında, yer üstünde, havada ve denizde yapılan, tesis ve yapıların tümünü kapsar. İnşaatlar da fen, sanat ve şehircilik kurallarına uygun yapılır ve ruhsatlandırılır. Ruhsat aşamasında; önceden veya sonradan sorun çıkarsa ruhsat düzenlenmez. Düzenlenmişse iptal edilir.

İlçemizin şehir merkezine yönelik yapılan imar planı, anlattıklarımıza tipik bir örnek teşkil etmektedir. Bazı yapılar kaçak yapı oldukları için ruhsatsızdır. Bazıları da temelden ruhsatlıdır. Bu tip binalar ruhsat alacak şekilde düzeltilir. Düzeltilemiyorsa,  yıkılır/ yıktırılır. Yerine daha sağlam ve daha güzel bir yapı tasarımı yapılarak inşaat yenilenmek istenir. İşte bu yapıların bir bölümü yenilenme olanağına sahip olmayabilirler. Örneğin merkezde bulunan ve tartışma konusu olan 4242 sayılı parsel üzerinde daha önce inşa edilen bina yıkılmış, şimdi yenisini yapmak için gayret sarf edilmektedir. Bu tip binalar yıkım sonrasında yenilenme olanağına sahip olmayan binalar kategorisindedir.

Nasıl mı?

Merkeze ilişkin Üç tane yargı kararı, iki tane bilirkişi raporu var. ( Lisanslı şirkete yaptırılan rapor hariç.  Bu raporlardan biri Yüklenici firma BEL – BİR A.Ş.’NİN alacaklarına ilişkin rapor. ( BEL – BİR’N rapora göre,  belediyeden aldığı, dava konusu ihalenin bedeli:24.835.704.375Tl.dir. İmalat Tutarı %31 Oranında gerçekleşmiş olduğu saptanmıştır. Oda: 24835.704.375Tlx 0,31 = 7.699.068.356Tl olarak hesaplanmıştır.) Hak edilmiş görünen bu imalat parası ödenir mi? Ödemez m?

Ödeme yapılırken, dikkate alınacak kriterler nelerdir? İşte Bu kriterleri belirleyen Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 21.11.2005 Tarih, E; 2005/985, K; 2005/6174 Kara sayılı Kararında belirlemiştir. ( Karar sözleşmenin feshi sonrasındaki işlemlere ilişkindir.)

Dava konusu alana, ilişkin diğer bir rapor; fen, sanat, şehircilik, insan yaşam ve mutluluğunu ön plana tutan bir rapordur. Rapor mahkemeye sunulmuş, mahkeme ilgili dosyasına koymuş, yargımla süresince tarafların hiç biri rapora itirazda bulunmamıştır. Böylece rapor, mahkeme kararına esas teşkil etmiştir. Raporun en can alıcı noktası şu: ‘’Davalı idarece verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesini zorunlu kılan nedenler vardır.’’ Denilmektedir. 4242 sayılı parsel aynı alanın pir parçasıdır.  İmar parseli de değildir. Eski bina, ortaklar anlaşarak yıkımına karar verilmiştir. Öylece Bilirkişi raporunun 3. Sayfasında;’’ İş hanı yapıları yapılmak istenen bölge kentin merkezinde yer aldığından ve bu bölgenin son derece yoğun yapılaşmalarla kuşatılmış olduğundan sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı için gerekli olan açık alanlara en fazla ihtiyaç duyula alan niteliği arz etmektedir.(…)’’ 4242 sayılı parsel, binanın yıkılmasıyla sözü edilen kuşatmaya dâhil olmuştur. Yanı dava konusu alanın bir parçası haline gelmiştir.  İmara kapalı bir alan halini almıştır. Ruhsata bağlamak mümkün değildir.

Dava konusu merkezde birçok iş ve işlem yasadışı tesis edilmiştir. 1 – Yeşil alandan geçen asfalt yol. 2 – Merkeze yönelik yapılan imar planı değişikliği. 3 – Biri belediye zabıta, diğeri Samandağ Spor kulübeleri ve otopark ihdası. 4 – Askerlik eski şubesi binası gibi sorunlar çözülmeli ve yeniden trafik güzergâhını düzenlenerek, oradan motorlu araçların geçişlerinin önlenmesi gerekir.  Şu anda 10.000 m2lik açık alanın Yeşil alan olarak düzenlenmesi gerekir. Aksi halde sorunlar, bir otuz yıl daha ilçe halkının gündeminde yer tutacaktır. Şunu hiç unutmayalım; kararsızlık, yenilginin nedenlerinden bir tanesidir. Birçok olayın kangrenleşmesinde, yetkililerin kararsız tutum ve davranışlardan kaynaklandığını söyleyebilirim. Bunun dışında birçok sorun vardır. Fakat gündemin birinci maddesini işgalo eden şehir merkezi sorunu acilen çözülmelidir. Bunu tek çözüm yolu vardır. Yürürlükteki İmar yasası, İmar yönetmeliği, konuya ilişkin yargı kararları, Bilirkişi Raporları dikkate alınarak hareket edilmelidir. Şunu da söylemeliyim: Hiçbir mahkeme kararında ve hiçbir bilirkişi raporunda mağdur kişi ya da kirşlerden söz edilmemektedir. Yasaları beğensek ya da beğenmesek, amir hükümlerini yerine getirmek zorundayız. Başka bir anlatınla; herkes yasalara uygun iş ve işlem yapmak zorundadır. Belediye Meclis. Belediye Encümen kararları yürürlükteki yönetmeliklere, yürürlükteki yasalara uygun olma şartı aranır. Korsan iş ve işle yapılmaz. Yapılmamalıdır. Bunun bedeli ağır olur. Kar zarar hesabıyla yasalar uygulanmaz. ( yasalardan taviz verilerek, kusurlu iş yapmak doğru tercih sayılmaz. Önlenmesi güç sonuçlar doğurur. Mevcut mağdurlara ek olarak, yeni mağdurlar kitlesi yaratırsınız.) Onun için; siyasi kazanım adına yasaları çiğneyerek iş ve işlem yapmak üzüntü yaratır. Kenti yaşanmaz hale getirir. Taş üstüne taş koymak, inşaat yapmış olamazsınız. Bu kentte insanların yaşam kalitesini dikkate almak zorundayız. Belediye onun için var.  Belediye, İnsan yaşam kalitesini ve yaşam huzurunu yükseltmek içindir. Kenti betonlaştırmak içi değildir.  Ketin birçok mahallesi betonlaşmış durumdadır.

Hiçbir kaygıya kapılmadan toplum yararı ve şehircilik esasları çerçevesinde konuya çözüm getirmeye çalışmak lazımdır. Bunun dışındaki çözünle doğru sonuç getirmez. Baş ağrısı yapar. Uzun yıllar sürecek yargı yolunu açar. Tarafların uykusunu kaçırır. Toplum çıkarı aleyhinde bir sonuca varmak olası değildir.

Konuya ilişkin Belgeleri, mahkeme kararlarını, bilirkişi raporları tarafsız bir bakış açısıyla okuyun ve sakin bir kafayla konu üzerinde düşünün… Çözüm yolları bulacaksınız. Bundan eminim.

Asaf HİŞMİ

Mak Müh.