ÜST REKLAM

logo

reklam
08 Temmuz 2017

ŞEHİR MERKEZİNE KURU FASULYE PROJESİ ÖNERİYORUM


admin
bereket@prestijbilgisayar.org

 

Samandağ Belediyesi ile BEL – BİR A.Ş. ( Belediyeler Birliği Mühendislik Müşavirlik Sanayı Ve Ticaret Anonim Şirketi arasında, 06.08.1991 tarihinde, Samandağ Noterliğinin 07585 Yevmiye No’lu işlemle; Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiştir.  Sözleşme incelendiğinde Yasalar uygun olmadığı görülür. Her ne kadar Belediyenin Konuya ilişkin meclis ve encümen kararlarında Adı geçen yüklenici firmanın Kamu Kurumu niteliğimde bir kuruluş olduğu belirtilmiş ise de Bunun böyle olmadığı Mahkeme kararıyla tespit edilmişti. Mahkeme BEL-  BİR il Samanda Belediyesi arasında tesis edilen işlemlere ilişkin tüm belgelerin geçersiz olduğuna dair oybirliğiyle karar verildi.

Samandağ Belediyesi bu kez; Dava konusu taşınmazların kat karşılığı olmak üzere BEL – BİR tarafından yapılacak inşaatların; 13.01.1997 gün ve 45 sayılı Encümen karı ile ruhsatlarını iptal eder.

Yüklenici Firma BEL – BİR;  Encümen kararının İptali için Adana 2. İdare Mahkemesinde dava açar. Yapılan yargılama sonucunda; 31.10.1997 Tarih, E: 1997/201, K: 1997/1427 kara sayılı kararıyla Yüklenici firmanın talebi ret edilir.

VEL – BİR: 27.02.2006 Tarihinde, Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesinde, Samandağ Belediyesi aleyhinde Tazminat Davası açar.

Mahkeme; dava konusu işlerin imalat değerlerini tespiti için Bilir kiş heyeti oluşturur. Bilir kişi heyeti 30.06.1997 tarihinde hazırlayıp, imza altına aldığı ve mahkemeye sunduğu Bilirkişi Raporunda Yüklenici Firma,  Bel – Bir’in 24.835.704.375Tl. İmalat yaptığını tespit edilmişti. Yapılan yargılama sonunda;17.014.2009 tarih, E: 2006/74, K: 2009/93 Karar sayılı kararıyla Dava; ‘’Süre aşımı’’ nedeniyle Dava ret edilir.

Var sayalım ki; 24.835.704.375Tl. Tazminat davasını kazanmış olsun. Bu para, ilgili şirkete ödenebilir mi? Ya da başka bir ifade ile her hak edilen tazminatın ödenme olanağı bulur mu? Belediyeye ve konuya taraf olanlara böyle bir ev ödevi verilirse sorunun yanıtı hayır olur mu?

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 21.11.2005 Tarih E: 2005/985,,K: 2005/6174 Karar sayılı kararında sözleşmelerin feshine ilişkin ve yapılan imalatların ödenmesi konusuna açık ve net biçimde çözümler getirmiştir.

4242 sayılı taşınmazın üzerinde kurulu binanın yıkılması sorasında yerine yeni inşaatın yapılması olanağı var mı? Bu bir.

Taşınmaza ilişkin Bilirkişi tespitleri yasal mı? Bilirkişi tarafından ortay çıkarılan parasal değerler geçerli olsalar bile hukuki yönden ödenme olanağı var mı?

Bugün:07.07.2017 günü itibariyle lisans sahibi emlak şirketi yoktur. Çünkü ‘’Lisanslı Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği’’ hakkına kanun tasarısı mecliste bekliyor. Halen görüşülmüş değil. Bu gün görüşülse bile, bu doğrultuda çalışma isteyenlerin, 12 ay süreyle özel eğitime tabi tutulduktan sonra bürolarını açabilecekler. Kaldı ki; bu bürolar resen bilirkişilik yapamazlar. Yapaksalar bile, yasal geçerliliği yoktur. Sonuç olarak; ilgili yasa çıktıktan 12 ay sonra kurulmaya çalışılacak.

Kuru fasulyenin faydaları:

1 – Stresi yenmeye yardımcı olur

2 – kabızlığı ve şişkinlik hissini giderir.

3 – Kalp ve damar tıkanıklığına karşı koruyucudur

4 – Romatizma ve siyatik şikâyetlerini azaltır.

5 – Sinirleri kuvvetlendirir.

6 – Kandaki şeker miktarını düşürerek şeker hastalığına kaşı faydalı olur.

6 – Zihin ve beden yorgunluğunu giderir

İleride doğacak sorunları hafif atlatılması için tarafların ceplerinde haşlanmış kuru fasulye taşımaları uygun olur diye düşünüyorum. İleride sorunlar büyüyünce, doktora gitme zamanı bulmayabilirler.

Yoğun talep karşısında kuru fasulye Fiatları artabilir. Şimdiden stok yapmaları öneririm. Haksız rekabeti teşvik etmemek ve vurgunculuk yaratmamak için, tip ve marka önermiyorum Çevremizde mühendisler dışın olan herkes proje üretiyor. Bende bu ilçenin insanı olarak kendimi sıradan biri gibi bu projeyi ürettim.

İş bu Kuru Fasulye Projesi; ilgili taraflara hayırlı olmasını en içten duygularımla temenni ediyorum!!!

 

 

 

Share
593 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • TARIM VE HAYVANCILIK SORUNLARI

  17 Şubat 2020 Köşe Yazıları, üst manşetler, Yerel

  Hazırlayan: Sami Aslan Ülkemizin tarımsal potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen, yeterince değerlendirmiyor. Topraklarımızın büyük çoğunluğu verimlidir ve tarıma elverişlidir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için tarım politikaları, bilenler tarafından ele alınarak orta ve uzun vadeli uygulanabilir bir politika belirlenmelidir. Tarımda temel sorun yüksek girdi maliyetleri. Üreticilere ucuz yakıt ve ucuz tohum sağlanmalı. Tarımsal sanayide ise en önemli sorunlardan birisi yüksek finans maliyeti. Üreticiyi ezmeden düşük faizli hatta...
 • BEL – BİR A.Ş. MAĞDURLARI NASIL OLUŞTU?

  14 Şubat 2020 Köşe Yazıları, Üst Haberler, üst manşetler, Yerel

  Asaf HİŞMİ BELBİR A.Ş.  ile Samandağ Belediyesi yetkililerinin ortak sorumluluğu altında BEL – BİR A.Ş. mağdurları, yok yere yaratılıp, geliştirildi. Aslında bu resmi belgelerle vatandaşı soyma operasyonu idi. Sonrada belde talanına dönüştü. BEL – BİR A.Ş. Kendini kamu kurumu oluğunu ve birçok belediyenin kendilerinin ortağı olup, beraberce ilgili belediyelerin acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını, Samandağ Belediyesinin acil ihtiyaçlarını benzer şekilde karşılayabileceklerini ifade etmişlerdi. Samandağ Belediyesi yetkilileri, adı geç...
 • KAPİTALİZMDE HER YOL CEHENNEME ÇIKAR

  12 Şubat 2020 Köşe Yazıları, üst manşetler, Yerel

  Eğitimci Sami Aslan Büyük fikir ve mücadele ustası Dr. Hikmet Kıvılcımlı “Allah, Peygamber, Kitap” isimli eserinde şöyle diyor: “7 bin sene sürmüş antika tarih, medeniyetlerin kuruluşu ve yıkılışı tarihidir. Bir medeniyet kuruluyor gelişiyor sonra duraklıyor, daha sonra da yıkılıyor. Fakat insanlık yıkılmıyor, toplumun üstüne çıkmış “yarı Allah” kesilmiş müstebitler yıkılıyordu ve o yıkılan medeniyetin hemen yanı başında yeni bir medeniyet doğuyordu, daha sonra o medeniyet de daha önceki yıkılan medeniyetin yolundan gidiyor; duraklama ...
 • KENT MERKEZİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU

  11 Şubat 2020 Köşe Yazıları, Üst Haberler, üst manşetler, Yerel

  AsafHişmi Dava Konusu Parseller için, Adana 2. İdare Mahkemesi: ‘’ Uyuşmazlığın çözümü teknik yönden yerinde keşif ve bilirkişi incelemesini gerektirdiğinden mahkememizin 1997 / 201 sayılı dosyasına kaydan açılan ilgili dava dosyasında 3.7.1997 gününde yerinde yapılan keşif esnasında kayıtlı dava dosyasında ( Prof. Dr. Çınar Atay Bilirkişi, Doç. Dr. Sezal Göksu Bilirkişi, Mustafa Ekşi Bilirkişi olmak üzere uzmanlardan oluşan bilirkişi kurulu; 2.10.1997 tarihinde tanzim ettiği ) mevcut raporunda özetle; ‘’Dava dosyasını oluşturan bilgi, ...