SAYIN; BELEDİYE YETKİLİLERİNE ACİL UYARIMDIR! - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Hatay İli, Samandağ İlçesi Katlı otopark ihalesi; 23.10. 2017 Saat 10.30 yapıldı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği; 03. 07. 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası; yönetmeliğin bazı maddelerini iptal istemiyle Danıştay’a başvuruda bulundu. Danıştay’ın 6. Dairesinde Yapılan yargılamalar sonucunda, yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti. ‘’ Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek; 2 tabloda belirtilen asgari alan büyüklüklerin azaltması hukuken mümkün değildir. 10. 000 m2. Den küçük park alanlarında metrekare büyüklüklerinin azaltılmasına sebebiyet verecek her hangi bir kolanıma izin verilmeyeceğinden Yönetmeliğin uyuşmazlığa konu 19. Maddesinin1. Fıkrasının (c)  bendin 1 ve2. Alt bentlerinde hukuka uyarlık görülmemiştir

‘’Yönetmeliğin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının ( c ) bendinin 3. alt bendinde, tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünü sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği belirtilmiş ise de, ticari olmayan kamu kullanımına açık otopark yapılmasında bir sakınca bulunmamakla beraber düzenleme ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterebilecek otopark kullanımına izin veren işbu düzenlemede imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir.’’

Yargıtay’ın 15. Dairesi: ’İmalat bedellerine hüküm edilebilmesi için yapılan işin sözleşme, imar mevzuatı, fen ve sanat kurallarına uygun olması gerekir. Ruhsata aykırı yapılan veya yıkım kararı verilen bir imalatın bu haliyle işe yarayacağı ve bir değer ifade etmez’’(1)

Hatay ili Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin ve mülkiyeti belediyeye ait 1042,1998 ve 4142parsel sayılı taşınmazlar üzerinde belediye İşhanı yaptırmak üzere kat karşılığı verilen inşaat ruhsatlarının iptaline ilişkin Samandağ Belediye Encümeninin 13. 1. 1997 gün ve 45 sayılı karar ile vermiştir.

Yüklenici Şirket: kararın İptali için T.C. ADANA 2. İdare Mahkemesi de dava açmıştır. ADANA 2. İdare Mahkemesi; Esas No: 1997 / 201, Karar No: 1997 / 1427 sayılı kararıyla Yüklenici Şirketin iptal davasını ret etti.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas; 2005 / 985, Karar: 2005 / 6174, Tarih: 01. 01,2005’ verdiği emsal kararda  ‘’ Ruhsatları iptal edilen ve yıkımına karar verilen İmalatların bir değer ifade edeceği kabul edilmez. ‘’ buna göre bir değer ifade etmeyen imalatın parasal değeri ödenmez.

Dava konusu; 1042, 1998 ve 4142 sayılı parsellerde hiç birinde inşaat işi yapılmaz. Samandağ Belediyesi; yüklenici tarafından yapımı devam eden inşaatları, 13. 1. 1997 tarih ve 45 sayılı Samandağ Belediyesi Encümenimce ruhsatları iptal etmişti. Yüklenici şirket belediyenin tasarrufunun iptal i için Adana 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme şirketin iptal talebini ret etti.  Buna göre; Samandağ belediyesi, dava konusu parselleri tekrar ticari alana çevirirse,  (kısmen ya da tamamen) Belediyenin 143. 1. 1997 tarih ve 45 sayılı Samandağ Belediyesinin Encümen kararını kaldırmış olur. Yüklenici fırma İdari yargı yoluyla elde edemediğini, belediye kendiliğinden hediye etmiş olur Dava konusu parseller, Yüklenici firmaya rücü eder. Kamu kurumu olan belediye milyonlarca zarara uğratılmış olur.   Onun için; ‘’Sayın Belediye Yöneticilerini Acilen Uyarıyorum’’ dava konusu parselleri; Şehir Çevre İmar Planında tanımlandığı gibi, park ( Aktif yeşil alan) haline getirin.

Uzak olmayan bir tarihte; bu konu ulusal yazılı ve görsel basına yansıyacaktır. Erişeceyi boyuru siz tahmin edin. O zaman konu yargıya intikal etme olanağı doğar. Torunlarınız bile borçlu hale gelirler. Bilmenizi isterim.

  1. 07. 2021

Asaf HİŞMİ

NOT: Üst makamlara, yalana dayalı onlarca yazılı bilgi sunulmuştur. Kimlere mi? Samandağ kaymakamlığına, Hatay Valiliğine, İçişleri Bakanlığına,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yanlış bilgi sunulmuş ve bu makamlar, konu hakkında yanıltılmıştır.

", "url" : "https://www.samandagaynahaber.com/sayin-belediye-yetkililerine-acil-uyarimdir/", "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "Samandağ Ayna Haber", "logo": { "@type": "ImageObject", "name": "Samandağ Ayna Haber", "width": "150", "height": "52", "url": "https://www.samandagaynahaber.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-4.png" } } }

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

SAYIN; BELEDİYE YETKİLİLERİNE ACİL UYARIMDIR!

Bu haber 06 Temmuz 2021 - 10:33 'de eklendi ve 129 kez görüntülendi.

Hatay İli, Samandağ İlçesi Katlı otopark ihalesi; 23.10. 2017 Saat 10.30 yapıldı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği; 03. 07. 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası; yönetmeliğin bazı maddelerini iptal istemiyle Danıştay’a başvuruda bulundu. Danıştay’ın 6. Dairesinde Yapılan yargılamalar sonucunda, yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti. ‘’ Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek; 2 tabloda belirtilen asgari alan büyüklüklerin azaltması hukuken mümkün değildir. 10. 000 m2. Den küçük park alanlarında metrekare büyüklüklerinin azaltılmasına sebebiyet verecek her hangi bir kolanıma izin verilmeyeceğinden Yönetmeliğin uyuşmazlığa konu 19. Maddesinin1. Fıkrasının (c)  bendin 1 ve2. Alt bentlerinde hukuka uyarlık görülmemiştir

‘’Yönetmeliğin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının ( c ) bendinin 3. alt bendinde, tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünü sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği belirtilmiş ise de, ticari olmayan kamu kullanımına açık otopark yapılmasında bir sakınca bulunmamakla beraber düzenleme ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterebilecek otopark kullanımına izin veren işbu düzenlemede imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir.’’

Yargıtay’ın 15. Dairesi: ’İmalat bedellerine hüküm edilebilmesi için yapılan işin sözleşme, imar mevzuatı, fen ve sanat kurallarına uygun olması gerekir. Ruhsata aykırı yapılan veya yıkım kararı verilen bir imalatın bu haliyle işe yarayacağı ve bir değer ifade etmez’’(1)

Hatay ili Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin ve mülkiyeti belediyeye ait 1042,1998 ve 4142parsel sayılı taşınmazlar üzerinde belediye İşhanı yaptırmak üzere kat karşılığı verilen inşaat ruhsatlarının iptaline ilişkin Samandağ Belediye Encümeninin 13. 1. 1997 gün ve 45 sayılı karar ile vermiştir.

Yüklenici Şirket: kararın İptali için T.C. ADANA 2. İdare Mahkemesi de dava açmıştır. ADANA 2. İdare Mahkemesi; Esas No: 1997 / 201, Karar No: 1997 / 1427 sayılı kararıyla Yüklenici Şirketin iptal davasını ret etti.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas; 2005 / 985, Karar: 2005 / 6174, Tarih: 01. 01,2005’ verdiği emsal kararda  ‘’ Ruhsatları iptal edilen ve yıkımına karar verilen İmalatların bir değer ifade edeceği kabul edilmez. ‘’ buna göre bir değer ifade etmeyen imalatın parasal değeri ödenmez.

Dava konusu; 1042, 1998 ve 4142 sayılı parsellerde hiç birinde inşaat işi yapılmaz. Samandağ Belediyesi; yüklenici tarafından yapımı devam eden inşaatları, 13. 1. 1997 tarih ve 45 sayılı Samandağ Belediyesi Encümenimce ruhsatları iptal etmişti. Yüklenici şirket belediyenin tasarrufunun iptal i için Adana 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme şirketin iptal talebini ret etti.  Buna göre; Samandağ belediyesi, dava konusu parselleri tekrar ticari alana çevirirse,  (kısmen ya da tamamen) Belediyenin 143. 1. 1997 tarih ve 45 sayılı Samandağ Belediyesinin Encümen kararını kaldırmış olur. Yüklenici fırma İdari yargı yoluyla elde edemediğini, belediye kendiliğinden hediye etmiş olur Dava konusu parseller, Yüklenici firmaya rücü eder. Kamu kurumu olan belediye milyonlarca zarara uğratılmış olur.   Onun için; ‘’Sayın Belediye Yöneticilerini Acilen Uyarıyorum’’ dava konusu parselleri; Şehir Çevre İmar Planında tanımlandığı gibi, park ( Aktif yeşil alan) haline getirin.

Uzak olmayan bir tarihte; bu konu ulusal yazılı ve görsel basına yansıyacaktır. Erişeceyi boyuru siz tahmin edin. O zaman konu yargıya intikal etme olanağı doğar. Torunlarınız bile borçlu hale gelirler. Bilmenizi isterim.

  1. 07. 2021

Asaf HİŞMİ

NOT: Üst makamlara, yalana dayalı onlarca yazılı bilgi sunulmuştur. Kimlere mi? Samandağ kaymakamlığına, Hatay Valiliğine, İçişleri Bakanlığına,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yanlış bilgi sunulmuş ve bu makamlar, konu hakkında yanıltılmıştır.

gaziantep escort bayangaziantep escortkayseri escort

restbet

tempobet