SAMANDAĞ KENTİ’NDE BELEDİYENİN YASA DIŞI İŞLEMLERİ NEREYE KADAR SIZMIŞ? - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

BEN DELİ MİYİM?

Gündem, Yerel

SAMANDAĞ KENTİ’NDE BELEDİYENİN YASA DIŞI İŞLEMLERİ NEREYE KADAR SIZMIŞ?

Bu haber 30 Aralık 2019 - 10:02 'de eklendi ve 276 kez görüntülendi.

Asaf HİŞMİ

Yasadışılık; Samandağ Belediyesinin 03.05.1991 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis kararında ifadesini bulan;  (… Belediyemizin mevcut belediye binasının yerine Belediye iş hanı ve çarşısı, otogar, toptancı hal, Sanayi Sitesi, mezbaha ve Açık Pazar İnşaatlarının yaptırılması için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının İhtiyaçlarının kamu kuruluşlarından karşılanmasını temin eden 71. Madde ve eklerine istinaden KAMU KURULUŞU OLAN BELEDİYE BİRLİĞİ AŞ’ne arsa payı ve kat karşılığı mezkûr yerlerin yaptırılması için belediye başkanı ve encümene tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi) İfadesi yer alıyordu.  Belediyenin; yasadışı iş ve işlem tesisi, bu meclis kararıyla başlamıştı.

Zamanında yaptığımız araştırmalar sonucunda adı geçen şirketin Kamu Kurumu olmadığı gibi, Kamu kurumu niteliğini taşımadığını gördüm.

Bunun üzerine Samandağ Belediyesini ve Samandağ Halkını Basın yoluyla uyardım.  BU üzerine tazminat davasıyla muhatap olduk.

Benim ve yazı yazdığım Doğuş Gazetesi sahibi Salahattin Sapan ve Gazetenin yazı işleri Müdürü Fevzi Bağdadi hakkında; BEL – BİR A.Ş.’nin avukatı aracılığıyla, Samanda HUKUK HAKİMLİĞİNE 02.06.1992 tarihli şikayet dilekçesi vererek tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde: (… Müvekkilimin haksız ve hukuka aykırı bu yayınlar yüzünden uğradığı manevi zararın ağırlığı nazara alınarak, bu zararın kısmen giderilmesini sağlamak yönünden (…)  Fazlaya İlişkin hakkımız saklı kalmak üzere 750.000.000 Tl. Maddi, 250.000.000.Tl. Manevi toplam olarak tazminata 1.000.000.000.Tl. ( Bir milyar Türk Lirası )  tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi, yargılama giderleri ve vekâlet ücretiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla arz ederim…) deniyordu.

Bunun üzerine Ben ve dava arkadaşlarım;Samandağ Belediyesi ile Bel – Bir A.Ş. arasında imzalanan (6 AĞUSTOS 1991 tarih ve 07585 yevmiye no’lu Samandağ Noterliği tarafından tasdiki yapılan DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ) ve bu sözleşmenin dayandığı Belediye Meclis ve Belediye Encümeni Kararlarının yasaya aykırı olduğu İddiasıyla Adana 1. İdare Mahkemesine İptal dava açtık.

Yapılan yargılama sonucunda Mahkemenin: Esas No: 1993 / 1091, Kara No: 1994 / 353 Karar Sayılı Kararında;

 ‘’… Dava dosyasının incelenmesinden dava konusu belediye meçli ve belediye encümen kararları ile belediyeye ait 6 adet arsanın yapılacak inşaatlardan bağımsız bölüm verilmesi karşılığında BEL- BİR Belediyeler Birliği Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi)ne Satıldığı anlaşılmakta olup, kamu kurumu niteliğinde olmayan ve Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmeyen bir kuruluş ile satım işlemi yapılması 2886 sayılı yasaya açıkça aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline ( …) 31.3.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.’’ Denilmektedir.

Şehir Merkezinde olmak üzere İptal edilen sözleşmenin 6. Maddesinde: ‘’ İmarın 30L – IV – a paftasında yer alan 1998, 1042, 4241 nolu toplam 6633.60 m2. Alanı olan ve üzerinde mevcut eski hal binası ile eski askerlik şubesi bulunan arsada,

a – 1575m2. Oturma alanlı 5 katlı birinci İşhanı inşaatı.

b – 370m2. Oturma alanlı 5 katlı ikinci İşhanı inşaatı.

Yapılması taraflarca kabul edilen projelere göre, BELBİR A:Ş. Tarafından inşa edilip, belediyeye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.’’ Taraflar arasında imzalanan bu sözleşmeye göre Eski askerlik şubesinin yeri dava konusu parsellerin devamı olduğunu göstermektedir.  Yani yeşil alanın bir parçasıdır.

Refik Bey’in bu yeri blok inşaata açmasıyla yasaları çiğnemiş sayıldığını belirtmek isterim. Bu parsellerin Yeşil alan (park) olduğunu Samandağ Belediyesinin 01.07.2016 tarih ve Temmuz 2016 – 7 sayılı Belediye Meclis Kararında ‘’… İlçemizin Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan şehir imar planında park alanı olarak tanımlanan 75. Yıl Parkı …’’ Tanımı yapılmıştır. Buna göre Açılan yollar, yapay tadilatlar RANT için yapılmıştır. Mahkeme dosyalarına giren sahte bilirkişi raporu tutanlar, neyin aşkına riske girmişlerdir. Belediye Meclis kararlarıyla ve İmar planıyla çelişen yanıltıcı resmi yazıları pervasızca yazan kim, Samandağ Belediyesi yetkili ve etkili yöneticileri neyin uğruna yasaları çiğnediler?

Sayın Refik Bey; Samandağ’ında yaşayan 120.000 kişi, Dava konusu yeşil alanın paydaşıdır. Senin Eski askerlik şubesi yerinde inşaat yapma girişimin hiçbir yasal dayanağı yoktur.

Bundan sonraki yazımda, sahte düzenlemeleri belgeleriyle yazmaya çalışacağım.

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com