SAMANDAĞ COĞRAFYASI | Samandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

SAMANDAĞ COĞRAFYASI

Bu haber 16 Ekim 2017 - 11:08 'de eklendi ve 40 kez görüntülendi.

Samandağ coğrafyası  (Asurlular’ın tabiri ile Sedir dağı); tektonik hareketler sonucunda bugünkü görünümü almıştır. İlçemiz, ülkemizle birlikte bugünkü görünüşünü, Üçüncü Zaman sonunda (bundan aşağı yukarı 15-20 milyon yıl önce) tektonik hareketlerle kazandı. Yani bugün hangi coğrafi koşullarda yaşıyorsak, 15-20 milyon yıl önce de burada yaşamış olanlar aşağı yukarı aynı coğrafi koşullarda yaşamışlardır. Bugün gördüğümüz Kel dağı dağları, Musa dağları Asi nehri, Samandağ sahili  gibi Samandağ’ın silüetini oluşturan ana coğrafi  unsurların oluşumları 15-20 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Ancak son yüz yılda ilimizin ve ilçemizin coğrafi yapısına yapılan müdahalelerin sonuçları, gözle görülebilecek, hissedilebilecek noktalara geldi.

İlçemizi kaplayan dağların tümü, özellikle Çevlik civarındaki dağlar sedir ağaçları ile kaplıydı.  İlk gençlik yıllarından hatırlarım; haftalarca süren orman yangınları ile sedir ormanları yandı. Veya yakıldı. Hatırladığım orman yangınlarından biri de sonbahar aylarında gerçekleşmişti. Biz dışarıda tandır yakmakta zorlanırken Çevlik ve civarında günler süren orman yangıları çıkmıştı. Evimizin damından günlerce orman yangınlarını üzüntü ile gözlemledim.

Bu durumlar civar ormanlık alanlarda da yaşandı. Yanan veya yakılan ormanlık alanlar 2/B arazisi(orman vasfını yitirmiş toprak) niteliğinde kabul edilip vatandaşa yok pahasına satıldı.

İlçemizi etkileyen diğer bir önemli değişiklik Amik gölünün kurutulması idi. Uzunluğu 16 Km Genişliği 10 Km olan göl çevresindeki bataklıklarla beraber 310Km idi. Bugün de duran drenaj kanallar ile ( Afrin, Comba ve Murat drenaj kanallarıyla)  gölün suları Asi nehrine boşaltıldı.  Suyu gittikçe azaldığı için kurumaya başlayan göl yataklarında milyonlarca yılan balığı ve karabalık da çırpınarak öldüler. Milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip Amik gölü 1973 yılında kurutulmaya başlanmış, kuruması ise 1975 yılına kadar devam etmiştir.
Tarla yeri açmak için binlerce canlıya yuva ve barınak olan bükler, kamışlık ve sazlıklar ateşe verildi. Bir kere başlayan yangınlar, orman yangınlarımız gibi günlerce sürerdi.

Amik gölü, yıllar süren çalışmalar neticesinde kurutulunca bölgenin iklimi hızla değişmeye başladı. Kırk gün süren o meşhur yağmurlar yağmaz oldu

Koca Amik gölü, çevre köylülere çap dağıtmak ve tarla açmak bahanesiyle içindeki, dışındaki ve çevresindeki canlılarla birlikte katledilmişti

Hemen yanı başında atıl durumda bekleyen geniş verimli sınır tarlaları dururken göl yatağı topraksız köylüye yirmişer dönüm dağıtıldı . Yıllarca pamuk ekildi, mısır ekildi, karpuz-kavun ziraatı yapıldı. Sürekli suni gübre kullanıldığı için toprak çoraklaştı. Topraktaki su ve rutubet derinlere çekildi. Verim düştü, ürün azaldı. Zararlı böcekler ve haşere çoğaldı. Göçmen kuşlar artık uğramaz oldular.

Amik gölü  bu vefasızlığına küsmüş ve öfkelenmişti. İklim değişince toprağın da bereketi kaçmıştı. İnsanoğlunun tabiata müdahale ettiği yerde tabiat dönüp insanlardan intikam alıyordu. Bugün Amik ovası denilen yerde sık sık sel baskınları yaşanıyor. Bunu bilen köylü son zamanlarda ekin ekme riskine girmemeye başladı.

Daha önce iki ineği olan köylünün geliri, bugün yirmi dönüm arazinin gelirine eşitti. Gölde balıkçılık ile geçinen ailenin sayısı da çok fazlaydı. Bununla binlerce yıllık koca Amik gölü, bir kuş cenneti ve  bir geçim kaynağıydı.

İlçemizi etkileyen başka durumlara temas etmeyeceğim . Samandağ sahil şeridi, Asi nehri, Mağaracık Ayn suyu, Karaçay başta olmak üzere  civardaki dere ve akarsuların durumu, bunun yanında, hem karadaki hem denizdeki biyolojik çeşitliliğe yapılan yoğun müdahaleler..

Kimler yaptı? neden yaptı?.  Konu uzun ancak bölgede ne yapılıyorsa derinlerde bir uluslar arası bağlantı, bir emperyal amaç aramak komplo teorisine girmez. Sol literatür ile söyleyecek olursak ‘’Emperyalizm ve onunu işbirlikçileri’’

Sadece bize ((minnina!!!???)) değil; yapılanlar ova halkına da, orman köylüsüne de, balıkçıya da, tarım köylüsüne de, hayvancılıkla uğraşanlara da, tüccara da yapıldı. Saydıklarımın hepsinin ayrı bir iş sahası olduğuna dikkatinizi çekmek isterim

Neticede doğaya müdahaleden vazgeçmeliyiz. Ova halkı gölünü geri istiyor. Orman köylüsü ormanını. Tarım işçisi, toprağını ve eski bereketini, balıkçı balıkları, doğa tekrar doğal yapısına dönmek istiyor.

Bize kumru getirip bırakanlara; kırlangıç ve  serçelerimize ne yaptıklarını sormadan edemiyoruz.

Hüsamettin Kazan

afdah.info

voir films