SAHTECİLİK ÖRGÜTLENMESİ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

SAHTECİLİK ÖRGÜTLENMESİ

Bu haber 02 Mart 2020 - 9:04 'de eklendi ve 1.878 kez görüntülendi.

Asaf Hişmi

Bir yetkili, bir devlet memuru, bir başkan yardımcısı, kişilere ve kamu kurumlarına yazılı olarak, bir konu hakkında sunduğu bilgi mutlaka doğru olması GEREKİR. Yanıltıcı bilgi sunma hakkı ve yetkisi yoktur. Böyle bir girişimde bulunanlar varsa, kusurlu işlem yapmış olurlar. Yürürlükteki yasaları ihlal etmiş sayılırlar. Keza Belediye Başkanı, Şehir imar Planında, korsanca bir girişimle sosyal alt yapıyı teknik üst yapıya resen meclis ya da encümen kararı almadan, Şehir İmar Planında Park olarak tanımlanan Alanları değiştirirse, doğru iş yapmış olmaz. Kimilerine menfaat sağlamak amaç ve hedef uğruna yasaları çiğnemek anlamına gelir. Bu da yanlış bir uygulamadır. Kimilerine kazanç sağlamak adına Şehir İmar Planında tek başına tadilata gitmiş olmasının bir açıklaması olması lazım.

Park / Yeşil Alan herkesin yararlandığı, dinlendiği mutluluk duyduğu ortak bir alandır. İlçemizin birinci derecede deprem bölgesinde olması ve bilim insanlarının, yakın tarihte 7 üstü şiddetinde bir deprem beklediklerini ifade ediyor olmaları işin ne kadar vahim olduğunu gösterir. Dava konusu alanın aynı zamanda bir toplanma alanı olarak faydalanılacağı düşünülmektedir. Samandağ ilçe caddeleri, sokaktan bozma dar yollar olduğu düşünüldüğünde dava bir kat daha önem arz etmektedir.

Şehir merkezinde buluna, Söz konusu parseller için imar planı değişikliği yapılıp, yapılmadığını, yapıldıysa, tadilata ilişkin meclis ve encümen kararlarının, Bilgi Edinme Yasasına dayanarak, onaylı birer suretinin tarafıma verilmesini talep etmiştim.(1)

T.C. SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cevabi yazılarında:’’ Dava konusu olan, ilçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042, 1998 ve 4241 no’lu parsellerin yeşil alan olarak tanımlı olduğunu, otopark yapılması durumunda imar planı değişikliği gerektiğini yapılan projenin inşaat tabelasının ve ruhsatlı olup olmadığının bilgisini talep etmektesiniz.’’

Yazının devamında: ‘’ Söz konusu dilekçe incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda:

1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda her hangi bir imar planı tadilatının olmadığı ve söz konusu parsellerin imar planında ‘PARK + OTOPARK olarak planlandığı görülmektedir.

Söz konusu alanda yapılmakta olan yeraltı otopark düzenlemesi Büyükşehir tarafından yapılmakta olup, otoparkların yapım, bakım ve işletilmesi hakkındaki yetkiler Büyükşehir Belediyesinde bulunmaktadır. Yapılmakta olan yeraltı otoparkı, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı göz önünde bulundurularak inşa edilmektedir.’’ (2 ) Tarafıma gönderilen yanıt budur.

19.04.2018 tarihinde, Bilgi edinme yasası çerçevesinde Samandağ Kaymakamlığına başvuru yaparak dava konusu parseller hakkında bilgi talebinde          bulundum. Kaymakamlık: 25.04.2018 tarih ve 1030 sayılı yazı ile Samandağ Belediyesinden Bilgi talebinde bulundu. Samandağ Belediye Başkanlığının 02.05.2018 ve 1473 sayılı cevabi yazısıyla Samandağ Kaymakamlığına bilgi sundu. Samandağ Kaymakamlığının, Samandağ Belediye başkanlığının yanıtını, tarafıma cevaben gönderdiği yazısında: ‘’… Bahse konu olan yerde yapılan incelemede,1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda her hangi bir imar planı tadilatının olmadığı, parsellerin imar planında’’ PARK + OTOPARK’’ olarak planlandığı, söz konusu alanda yapılmakta olan yeraltı otoparklarının yapımı, bakımı ve işletilmesinin Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğunu belirtmiştir (3) Samandağ Kaymakamlık Makamının tarafıma gönderdiydi yanıt, dikkat edilirse, belediye başkanlığının yanıtına tıpatıp benzediği görülmektedir.

Samanda Belediyesi Başkanlığı; bu tür gerçek dışı resmi yazıları; Samandağ Kaymakamlık Makamına, Hatay Büyükşehir belediyesi Başkanlığına, Hatay Valiliğine, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına göndermişti. Bu belgeler; belli bir amaç uğruna yasalar çiğnenerek düzenlenmediğini düşünüyorum. Değilse, yasalar, yönetmelikler, mahkeme kararları niye çiğneniyor? Bu da yetmiyormuş gibi, Resmi evrak sahteciliği, pervasızca yapılıyor. Bu soruların yanıtı olmalı. Yasadışı tasarruflar niye?

Sayın Refik Bey daha farklı bir yanıltma eylemi icra etmiştir. Belediye Meclis kararı almadan, Encümen kararı da almadan Revizyon İmar planı içinde yeşil alan olarak yer alan dava konusu parselleri, resen blok inşaata açmış ve imar planına işletmiştir. Park olarak tanımlanan alanları bu şekilde inşaata açmak, Belgede sahtecilik yapmak anlamına gelmez mi? Refik Beyin bu soruya nasıl cevap verir? Öğrenmek isterdim.

SAMANDAĞ BELELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS KARARI konu hakkında ne diyor? Yakından bakalım:

Samandağ Belediyesi Belediye Meclis Kararında:’’ Gündemin ikinci maddesine geçildi: İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan ŞEHİR İMAR PLANINIMIZDA PARK OLARAK TANIMLI 75. YIL PARKI …’’ (4) Dava konusu parsellerin 75. YIL PARKI olarak şehir imar planında tanımlandığını belirtmektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi, Samandağ Belediyesi, belediye meclisi kararında,  Dava konusu parsellerin yeri park olarak şehir imar planında tanımlandığı halde, Samandağ Belediye Başkanlığı ne için Resmi kurumlara PAR + OTOPARK olduğunu belirtmek zorunda kalmıştır? Yalan Beyana kim ya da kimler zorlamıştı?

Şimdi Soruyorum: Samandağ Belediye Başkanlığı mı doğruyu söylüyor? Samandağ Belediye Meclisi mi?  Şimdi konuya ilişkin Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında nasıl geçiyor? Karara beraber okuyalım:

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS KARARINDA: ‘’ Samandağ Belediye meclisinin 01.074.2016 tarih ve 97 no lu kararı ile mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998,4241 nolu parsellerde yer alan şehir imar planında park alanı olarak tanımlı 75. YIL PARKININ, park ve park altı otopark yapımı şartıyla 5393 sayılı yasanın 75. Maddesine istinaden 25 yıllığına HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE tahsis edildiği belirtilmiştir.

Mecliste yapılan müzakereler sonucunda; 5393 sayılı belediye Kanununun ‘ Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın a bendi; belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım,  onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir. Veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri geliştirebilirler. Ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Hükümleri uyarınca SAMANDAĞ İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ; İNÖNÜ CADDESİ 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde  yer alan İMAR PLANINDA  PARK ALANI OLARAK TANIMLI 75. YIL PARKINA, yeraltı Katlı otopark yapımı…’’ (5) Dava konusu parsellerin açık ve net biçimde YEŞİL ALAN / 75. YIL PARKI olarak şehir imar planında tanımlanmıştır. Hal böyle iken, resmi belgede sahtekârlık yaparak imar planında değişiklik yapılmamalı. Sahtecilik örgütlenmesi belediyenin görevleri arasında değildir. BVunu bilelim. Yeni Belediye yönetimi, RFesmi evrakta sahteciliği sürdüremez. Bunda israrcı olursa, geçmişte işlenen kusurlu fiilerden sorumlu olur.  Sayn refik Beyin imar planında resen yaptığı yeşil alana inşaat kurma girişiminden vaz geçmelidir. Yanı şehir imar planında tanımlı yeşil alanlar korunmalıdır.

Sürecek…

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com