"RESMİ BELGE SAHTECİLİĞİ, SAHTE EVRAK TANZİMİ VE KANUNSUZLUK" - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

Ahmet Kaya

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

“RESMİ BELGE SAHTECİLİĞİ, SAHTE EVRAK TANZİMİ VE KANUNSUZLUK”

Bu haber 19 Haziran 2018 - 8:32 'de eklendi ve 151 kez görüntülendi.

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ, Kanunda sahtecilik suçlarının, resmi ve özel belge ayırımına dayandırıldığına dikkat çekti. Mühendis HİŞMİ, şehir merkezinde yapılan inşaat işinin haksız, hukuksuz ve ruhsatsız olduğunu vurgulayarak, sorumluluğun Samandağ Belediyesine yüklemiş olduğunun altını çizdi.

Mühendis HİŞMİ, haber merkezimize verdiği bilgide, “TCK Madde 204 – 206, 210/1. Maddeler resmi belgeleri,207,208. Maddeler özel belgeleri suç saymıştır.

Resmi belgenin temel unsurları:

1 – Kamu görevlisi tarafından düzenlenmesi,

2 – Kamu görevlisinin görevi gereği düzenlenmesi,

3 – Ön görülmüşse, usul ve şekil kurallarına uyulması, şeklinde açıklanmaktadır.

1 – Kamu görevlisi tarafından düzenlenmesi: Resmi belgeyi belirleyen en temel özellik, onun bir kamu görevlisince düzenlenmesidir.

Kamu görevlisi kime denir?

Kamu görevlisi: Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme ya da her hangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiye denir.

2 – Kamu görevlisinin görev gereği düzenlenmesi: Belgeyi düzenleyen kamu görevlisi olması, her durumda yeterli bir ölçüt olmamaktadır. Kamu görevlisinin kamu göreviyle ilgisiz bir belgeyi düzenlemesi durumunda, özel belgeden söz edilir. Bu nedenle kamu görevlisinin, bu belgeyi görevi gereği düzenlemiş olması gerekir.

3 – Usul ve şekil kurallarına uyulması: Resmi belgenin mutlaka belli bir şekle uygun olması veya bazı unsurları taşıması şartı yoktur. (…)

Şimdi; Samandağ Belediye Başkanlığına18.04,2018 tarih ve1329 sayı kayıtlı dilekçemle başvuruda bulunarak ‘’ Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin İmar planında Atatürk Anıt Alanı ve geri kalanını Yeşil alan ( Sosyal alt yapı / Park ) olarak tanımlanmıştır. Parsellerin Teknik alt yapıya ( yer altı otoparkı) İnşaatına açılması / Çevrilmesi İmar Planı Değişikliği Gerektirir.’’ Demiştim. Bu nedenle,  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Hükümlerince yasal süresi içinde tarafıma;

1 –  Konuya ilişkin İmar değişikliği yapılmışsa; Belediye meclis ve Belediye Encümen kararlarının birer suretini,

2 – İnşaat ruhsatı var isi ruhsat tarihini resmen gönderilmesini talep ederim. Buraya kadar normal…

Samandağ Belediye Başkanlığı, tarafıma gönderdiği 02.05.2018 tarih ve 414.400.387 – 429 – 1478 sayılı, yazılı yanıtında;’’ Söz konusu dilekçe İncelenmiş olup, yapılan İmceleme sonucunda;

10425,1998 ve 4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda her hangi bir imar planı tadilatının olmadığı ve söz konusu parsellerin imar planında Park + otopark olarak planlandığı görülmektedir.’’ Demişti.

Samandağ Belediye Başkanlığı; Resmi Belgede sahtecilik kusuru işleyerek; bana göndermiş olduğu yazılı yanıtta beni yanıltmıştır. Nasıl mı?,

01.07.2016 tarih ve 97 sayılı Samandağ Belediyesi Meclis Kararında; ‘’ …İlçemiz Atatürk Mahasllesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan şehir imar planımsım.

Park olarak tanımlı 75.Yıl Parkının, park ve park altı otopark yapımı şartıyla…  25 yıllığına Hatay Büyük Şehir Belediyesine tahsis edilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. ‘’ Denilmektedir. Burada Samandağ Belediye Başkanlığının tarafıma gönderdiği cevabi yazısında ‘ söz konusu parsellerin şehir imar planında park + otopark’’ olarak tanımlandığını belirtmiştir.  Oysa belediye meclis kararında; Belediye başkanlığına sunduğum dilekçede belirttiğim gibi’’ dava konusu parsellerin şehir imar planında Atatürk anıt yeri ve geri kalan kısmını yaşlı alan olarak tanımlandığını’’ belirtmiştim. Belediye yetkilisinin seçtiği yol; resmi belgede sahteciliktir.

Yazını başında tanımlanan resmi belge sahteciliği unsurları oluşmuştur. Yani belediye bilerek ve planlayarak resmi belgede sahtecilik yapmıştır

19.04.2018 tarihinde Kaymakamlık Makamına yapmış olduğum başvurunun cevabi yazısında Kaymakamlık Makamı: ‘’Samandağ Belediyesi Başkanlığı 02.05.2018 tarih ve 1473 sayılı cevabi yazısında; bahse konu olan yerde yapılan incelemede, 1082,1998 ve4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda herhangi bir imar planı tadilatının olmadığı, parsellerin imar planında’ par + otopark’ olarak planlandığı…’’ ifadesi yer almaktadır.

Belediye yetkilisi Resmi belge sahteciliğini ikinci kez kullanmış bulunmaktadır.

Eğer Belediye, inşaatı devam eden otopark inşaatına, İNŞAAT RUHSATI düzenlemişse. Bu kez Belediye yetkilisi, SAHTE EVRAK TANZİM ETMİŞ olur.  İmar planında park ( park; insanların rahat bir şekilde dolaşıp gezdiği, dinlendiği, mutlu olduğu yayalaştırılmış, ağaçlı ve çiçekli alandır.) olarak tanımlanmış bir alanı İnşaata açmak İmar yasasının ruhsat ve eklerini düzenleyen ilgili maddesi. Ayriyeten; ‘’ İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİRYÖNETMELİĞİN’’ Madde 21 ile 21/1, 21/2ve 21/3 fıkralarına aykırıdır. Böyle bir yeri inşaata ruhsat düzenlenmez. Kanunsuzluk yapılmış olur.

Diğer taraftan otopark yönetmenliğinin 6. Maddenin 4. FIKRASINA aykırıdır. Bu maddede nerede otopark yapılamayacağı belirtilmiştir. Maddenin devamında; nerede yapılacağı ve koşullarını da sıralamıştır. Örneğin parkların altında otopark yapılamaz. Denilmektedir. Bu da başka bir kanunsuzluktur.

Otopark yönetmenliğinin 15. Maddesi; belediyelere yüklediği sorumlulukları tanımlamaktadır. Şehir merkezinde yapılan haksız, hukuksuz ve ruhsatsız inşaat işinin sorunluluğu Samandağ Belediyesine yüklemektedir.

Samandağ Belediye yetkilileri bu keyfiliği neye güvenerek icra ediyorlar. Bunu merak ediyorum.

Bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar. Bu işin sonunu tahmin etmek istemiyorum”dedi.

Haber- Foto: Ümit Sağaltıcı

Rize araç kiralamaRize evden eve nakliyat Uşak evden eve nakliyatSiirt evden eve nakliyatSakarya evden eve nakliyatKahramanmaraş evden eve nakliyatNevşehir evden eve nakliyat