OYUN İÇİNDE OYUN « Samandağ Ayna Haber

SON DAKİKA

KURGU DEĞİL, GERÇEKLER

Eğitim, Genel, Sağlık, Yerel

OYUN İÇİNDE OYUN

Bu haber 28 Şubat 2020 - 9:01 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Asaf HİŞMİ

Şunu sormak gerekiyor: Bel – BİR A.Ş. ile Samandağ Belediyesi arasında Akdedilen 6 Ağustos 1991 tarih ve Samandağ Noterliğinin 07585 yevmiye No ile onaylanan ‘’DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’’ Nİ kim ya da kimler hazırladı? Bilen var mı?  Peki; BEL – BİR A.Ş. adına emlak komisyonculuğu yapanlar kimlerdi? Bu bey efendiler, şimdi ne yapıyorlar? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Öğrenmek isterdim. Benim bildiğim; sözleşme belediyenin dışında düzenlendiği…

BEL- BİR A.Ş. MAĞDURLARI; Kaç dava açtılar? Kaç vekil tuttular? Bunun için kaç TL. Ödediler? Bilen var mı? 29 yıl süren davadan, şimdiye kadar kazançları oldu mu? Olmadı… ( Dava tazminat talepleriyle devam ediyor.)

Samandağ Belediyesi; dava konusu parselleri; 66.336.000 ( Altmışaltı milyon üçüyüz otuz bin ) TL. Bedelle BEL – BİR AŞ’ye sattı. Satılan parsellerin alanı: 6633,60 m2. Taşınmazın metre karesi: 10.000 TL./m2. Fiyatına geliyordu. Bu fiyat; aynı projeye dâhil olan ve BEL – BİR A.Ş. tarafından, mağdurlardan birine satılan 70 m2.lik bir işyerinin fiyatından daha az bir değere tekabül eder.

Örneğin; Samandağ noterliğinin, 13890 yevmiye No’lu onayıyla Hazırlanan DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE: ‘’… Hatay, Samandağ, Alev ışık Mahallesinde bulunan ve 30 L IV a paftasında bulunan. Samandağ eski sebze halinde inşa edilmekte olan ve Samandağ ve Belediyesinde müvekkilim şirket BEL – BİR adına ferağı yapılacak olan ekli krokide gösterildiği gibi zemin kat C Blok, 11 numara ile gösterilen70 m2. Ebadındaki dükkânı almayı kabul eden (… ) müvekkilim şirket adına satmayı vaat ediyorum.

Satış vaadi bedeli olan 85.000.000 (seksen beş milyon ) Tl.sını kendisinden müvekkilim şirket adına nakden ve peşinen aldım.’’ Aradaki farkı, varın sız hesaplayın.

Bir belge daha: ‘’… Genel müdürlüğümüzce, o tarihte Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 135 / 3 Maltepe ANKARA Belediyeler Birliği Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Tic. A.Ş. adına 1.5.1987 gün ve M.A.D.531 / (87 ) 40109  sayılı belge düzenlenmiş olduğu, ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 29.8.1987 gün ve 19559  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 9 sıra Nö. lu Devlet İhale Genelgesi ile 8. Sıra No lu Devlet İhaleleri  Genelgesi değiştirilerek ihtiyaçların karşılanacağı kuruluşlarda, sermayesinin %91 i Genel ve Katma Bütçeli idarelere veya özel idarelere ve belediyelere ait olmasından başka’’ maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilmiş  olma’’ şartına  da yer verildiği, bu suretle  GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ANILAN ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN BELGENİN HUKUKİ YÖNDEN BİR GEÇERLİLİĞİ KALMADIĞI HALDE, bazı belediyelerin bu belgeye  istinaden ihtiyaçlarını söz konusu şirketten karşılamaya devam ettikleri ifade olunmaktadır.’ (1)

Bel – Bir A.Ş. 1,5. 1987 tarihinde aldığı belgenin hukuki geçerliliği olmadığı halde bu belgeye dayanak ihalesiz iş almıştır. Burada iki ihtimal var.

A – Belediye ile BEL –BİR A.Ş. ortak hareket etmiş ve bir çok kişiye zarar vermişti.

B – Bel – BİR A.Ş. Belediyeyi yanıltmış öylece yasaya aykırı iş yapmışlar . Böylece bir çok kişiye zarar vermişlerdir. Görüldüğü gibi Bel- BİR A.Ş: ve Samandağ Belediyesi her iki konumda ortak sorumlulukları vardır. Genelge ile birlikte sorumlulukları artmıştır.

Genelge tüm valiliklere gönderilmişti. Ancak, Samandağ Belediyesi genelgeyi dikkate almayarak, İhalenin idari yargı tarafından iptal edilinceye kadar, hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Bu tutumuyla Mağdurların / Soyulanların çoğalmasına sebep olduğunu düşünüyorum.

Sözleşmede ihale bedelini 66336000 Tl. gösterilmişti.

BEL M-BİR A.Ş. Resmi belgelerinde 20.000.000.000.Tl. Göstermişti. ( 2 )

Bel – Bir A. Ş. Satış vaadi sözleşmelerinde iki fiyat belirleniyordu

I – Noter huzurunda belirli bir miktar para gösteriliyordu Samandağ Noterliğinin 03549 yevmiye nolu DÜZENLEME  ŞEKLİNDE  TAŞINMAZ MAL SATIUŞ VAADI SÖZLEŞMESİ’! De  ‘’   D Blokta ki 33 nolu  dükkanın tamamı ile 34 nolu dükkanın  yarısın yaklaşık20m2. Lik bir buçuk adet dükkanı almayı vaat eden  (…) müvekkilim adına satmayı vaat ederim.

Satış vaat bedeli 22.500.000 ( yirmi iki milyon beş yüz bin)Tl. müvekkilim şirket adına kendisinden nakden  ve peşin aldım’’ İfadesi yer alıyordu.

II –  Noter dışında aynı mekan için bir başka fiyat belirliyordu. Belirlenen yeni fiyat Protokole bağladıktan sonra taksitlendiriliyor ve iş yeri alıcılarına senet imzalatılıyordu. (3 )

  8.04.1992 tarihinde  Satıcı ile alıcı arasında düzenlenen PROTOKOLDE ‘’… D plok 33nolu dükkanın  tamamı ile 34 nolu dükkanın yarısı, toplam 20 m2. Satış edeli 100.000.000. Tl. (yüz milyon Türk Tl. lirası) dır.20.000.000. ( yirmi milyonu) Tl. peşinsin. Geri kala dört eşit taksitle olmak üzere 1 Temmuz 1992.,1 Ekim 1992 1 Ocak 1993, 31 Mart 1993 taksit halinde senet ile ödenecektir.’’ İfadesi yer alıyordu. PROTOKOLÜ BEL BİR A.Ş. adına  Genel Müdür Ümit YEĞİN; Birde Dükkan alıcınsın imzaları yer alıyordu (4 )

Sayın Başkan Bir hukuk insanı ve bir Belediye Başkanı olarak devan eden hukuksuzlukları, kanunsuzlukları gidermek ve yapılan işlerin yasalara uygunluğunu denetlemek için seçildiniz. Hiçbir zaman hukuksuzluk ve kanunsuzluğu devamında ısrarcı davranamazsın. Siz geçmişin hukuksuzluğunu düzeltmekle y6ükümlüsünüz. Yeni hukuksuzluklar yarama hakkınız yok. Hiç unutmayın bunun için seçildiniz.

İç işleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 12.11.1992 tarih ve B050MAH0740001 – 1370 Sayılı  Hatay Valisine gönderilen Genelgeden. …

Şirketi 26.02.1992tarihliResmi belgesinde ‘’ BEL – BİR BELEDİYELER BİRLİĞİ A.Ş.’NİN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ başlığı altında , onuncu sırada( beld.İşhanı inşaatı ve hizmet binası 25.03.1991 20.000.000.000Tl ) tanımlaması yer alıyordu.

08. NİSAN 1992 tarih ve 03549 yevmiye No.’lu Düzenleme Şeklinde taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesinde: ‘’… D Bloktaki 33 No.lu  dükkanın tamamı ile34 No.lu  dükkanın yarısını yaklaşık 20 m2.lik bir buçuk adet dükkanı almayı vaad eden ( …)  müvekkilim şirket adına satmayı vaat ederim. Satış vaat bedeli 22.500.000 Tl.( yirmi iki milyon beş yüz bin Tl.) yi Müvekkilim adına nakden ve peşinen aldım….’’ İfadesi yer alıyordu.

8.04.1992 düzenlenen protokolde; D blokta bulunan, 20m2. Lik barbutçu adet dükkan için 100.000.000.000.Tl. 20.000.000.Tl. peşin, geri kalan dört eşit taksite bağlandığı görülmektedir.

Sürecek…

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com

AyakkabıBot ve çizmeGünlük ayakkabıBot ayakkabı modelleriÇizme ayakkabıTerlik ayakkabıSandaletBabetSpor ayakkabıTopuklu ayakkabıİç giyimMayoÇorapFantezi giyimİç çamaşır takımlarıSütyenGecelikPijama takımıGece elbisesiPlaj giyimGiyimBüyük bedenTesettürEtekTrenckottarz eşofman takımları bayanMontGömlekPantolonT-shirtSweatshirtKırmızı elbiselerCeket