ÜST REKLAM

logo

reklam

“NEFES ALMAK İSTİYORUZ!”

 

Nefes Almak İstiyorum İnisiyatifi üyeleri geçtiğimiz hafta sonunda bir araya gelerek yıkılan Vergi Dairesi eski binası yeri ile ilgili görüşlerini paylaştılar. İlçe halkına seslenilen toplantıda herkes vicdani görevini yerine getirsin. Kamuya ait alanlar sahiplenilsin, Samandağ emlakçi değil, halkçı belediye’ istiyor dendi. Yapım projesi ilçe halkıyla paylaşılmayan ve alanda yapılması planlanan binanın yerinde alışveriş merkezi yapılacağı ve binanın yedi ya da sekiz kat yapılacağı yönünde iddiaların halk arasında dolaştığı belirtilirken, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’i kamuoyunu konu ile ilgili bilgilendirme yapmaya davet ettiler.

Samandağ Belediyesine çağrıda bulunan insiyatif üyeleri Halkı ilgilendiren alanların kullanımının halktan da fikir alarak hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü savundular.

Sorunları çözmek kurumların işidir….

Gerçekleşen toplantı hakkında halkı bilgilendiren üyeler; “12.05.2017 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının çağrısını yapan ve çağrıya kulak veren duyarlı Samandağlılar olarak ‘NEFES ALMAK İSTİYORUM’ adlı bir inisiyatif oluşturulmuş en kısa sürede bahsi geçen betonlaşma projesinin önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu fikir alışverişinde; yaşam alanına sahip çıkma ve her anlamda rahat nefes alma ihtiyacını karşılamak üzere bu projeye dur deneceği açıklanmıştır” dendi.

Konu hakkında halkı bilgilendirmek için alanlara inileceği vurgusu yapılan toplantıda, “Samandağ halkının binanın ortadan kaldırılmış halini yerinde görmeye herkesi yeni oluşan geniş alanda soluklanmaya, nefes almaya davet ediyoruz. Burada yapılması düşünülen binanın çarşının üç kilometre karelik alanın tamamını trafik ve çevre yönünden olumsuz etkileyeceği, mevcut parkı da daraltacağı ve ışık ve ısıyı da engelleyeceği aşikardır” denildi.

Toplantıda, “Yer Sahiplerinin haklarının korunacağı bir çözüm üretmek mümkündür. Kaymakamlık, Büyükşehir ve Samandağ Belediyesi halkın ezici çoğunluğunda karşılık bulan bu haklı taleplere karşı kayıtsız kalmamaları gerektiği ifadelerinin vurgulandığı konuşmalarda; “kurumların bu yönde irade göstermeleri durumunda Samandağ’ın geleceğine olumlu yönde katkı sunulacağı muhakkaktır” ifadeleri vurgulandı.

Deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde bütün çarşı kesiminin güvenle toplanabileceği bir tek alanın kalmadığı bildirilen toplantıda aynı zamanda genişletilmiş bu alanın halkımızın bu ihtiyacına da cevap verilebileceğinin altı çizildi.

Son bir yıl içerisinde Samandağ Belediyesinin yaptığı satışlardan elde edilen 50 milyar TL civarında nakit girişinin olduğu ve ilgili paranın istenirse halkımızın lehine kullanılabileceği aşikardır.

Ancak yönetim, bu inşaat projesi hakkında ne düşündüğünü halka sormadığı gibi bu parayı da nasıl ve nereye harcandığı, şuan kasasında kaç milyon tlnin durduğu hakkında açıklama yapması gerektiği vurgulandı. Kaynakların rantabıl ve halkçı kullanılması sonucu özel mülke ait yerlerin kamulaştırılabileceği, yer altı çarşısı yapılarak yada takas yoluyla hak sahiplerin haklarının korunabileceği ifade edildi.

Biz halkın bilinçlenmesi, konu hakkında aydınlanması ve irade kullanmaları noktasında halkımızla beraber olacağız. Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve Samandağ Belediyesi Yöneticileri halkımızın bu alanın genişletilmesi noktasındaki haklı talebine kulak vermek zorundadır.

Bu alana gökdelen dikerek yaşamamızı ve nefes almamızı zorlaştırmanıza karşılık binanın yerinin alana katılarak daha rahat nefes almamız sağlayacak bütün girişimlerde haklı taleplerimizi hayatın her alanında sonuna kadar halkımızla beraber savunacağız.

Biz Samandağ halkına düşen görev bu rantçı, betonlaştırıcı projeye dur demektir. Geleceğimiz için yıkılan bina dahil, bütün alan park olarak düzenlenmelidir.

‘NEFES ALMAK İSTİYORUM İNİSİYATİFİ’ bu haklı talebini Samandağ halkıyla beraber sonuna kadar savunma kararlılığındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Haber-foto: Ümit Sağaltıcı

Share
660 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+9 = ?