MÜFETTİŞ GÖREVLİSİ VE BELEDİYE YETKİLİLERİNİN ASGARİ MÜŞTEREKLERİ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

MÜFETTİŞ GÖREVLİSİ VE BELEDİYE YETKİLİLERİNİN ASGARİ MÜŞTEREKLERİ

Bu haber 05 Eylül 2018 - 8:23 'de eklendi ve 85 kez görüntülendi.

İlçemiz Makine Mühendislerinden Asaf Hişmi yeşil alanların ve diğer sosyal tesislerin hiç kimseye tahsis edilemeyeceğini ifade ederek belediye yetkililerinin yasal dayanakta da sahtecilik yaptığını belirtti.

Yasaların olmaz dediğine, belediye olur derse, işin adı ne olur? diyen Hişmi gazetemiz haber merkezine bir açıklamada bulundu.

Hişmi açıklamasında; “Samandağ Belediye Meclisinin 01.07. 2016 tarih ve 97 sayılı kararında dava konusu parsellerin şehir imar planında 75. Yıl Parkı olarak tanımlı olduğunu belirtilmiştir.

Samandağ Belediye Başkanlığınca yapılan tüm resmi yazılarında; söz konusu parsellerin şehir imar planında park + otopark olarak tanımlandığı ifadesine yer verilmiştir. İmar planı ve mahkeme kararlarını dikkate almadan Samandağ Belediyesi Başkanlığı resmi belge sahteciliği suçu işleyerek konuyu başka mecralara çekme çabası içine girmiştir. Belediyeye muhakkik göreviyle gelen Bey Efendi benzer girişimlerde bulundu. Samandağ Belediyesi özetle:’’13.02.1997 tarih ve17 Sayılı Meclis Kararıyla 1042,1998 ve 4241sayılı parsellerde belediye idari binası, bodrumda otopark ve zeminde yeşil alan olmak üzere plan değişikliğini yapmıştı.’’  Bu plan değişikliği; Adana 2. İdare Mahkemesi Esas No: 1997 / 206, Karar No: 1997 / 1428 Sayılı Kararıyla imar tadilatının inşaata ilişkin bölümünü iptal etmiş olup, dava konusu parsellerin küçük bir bölümünü Atatürk Anıt Alanı ve geri kalan büyük bölümü yeşil alan olmasına hüküm tesisi etmiştir.

Muhakkik Bey Efendi Mahkemenin iptal ettiği bu tadilata ilişkin paftaları büyük bir pişkinlikle bana göstererek;’’ Ben Mimarım. Bu paftalarda Park + otopark yazıyor. Sen yanlış biliyorsun. Bu paftalar iptal edilmeden; devam eden otopark inşaatı durdurulamaz’ ’dedi. Bende paftaların doğru olmadıklarını söyledim. Oysa imar planına ve Mahkeme kararlarına bakarak karar vermesi gerekiyordu. Belediye yöneticilerle asgari müşterek olarak resmi belgede sahteciyi seçeneğinde birleşmek zorunda kaldığı görülmektedir. Nasıl becerdi bu büyük işi?  İptal edilen paftaların fotokopilerini hazırladı. Dava konusu parsel alanlarını renkli kalemle sınırlarını belirledi. Şehircilik ve İmar Müdürü Sayın Enver paşa Beye,’’ paftaların üzerine 1998 yılı imar tadilatı yaz, mühürle ve imzala’’ dedi. Söyleneni yaptı. ( Gelecek korkusu nedeniler imzaladığını yüz hatlarından belliydi. Enkazından ben böyle düşünüyorum.) Bu arada ben devreye girdim. ’’Tadilat kararının sayı ve numarasını da yazılması gerekir’’ dedim. Muhakkik;’’ karar sayı ve numarasını da yaz’’ dedi, Enver Bey; ‘’Bu tarihe ilişkin karar yok, Karar sevk kâğıdı da yok’’ dedi. Ben bir kez daha devreye girdim.’’ Dava konusu parsellere ilişkin iptal edilen imar planı tadilatından sora tadilat yapılmamıştır’’ dedim. Muhakkik Efendi; düzenlettirdiği sahte paftaları İtina ile dosyasına yerleştirdi. Bende olayın peşini bırakmayacağımı söyleyip, Şehircilik ve İmar Müdür’ünün makamından ayrıldım.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2018 tarih ve 82722354 – 310.02 – E.134010 sayılı yazılarında dava konusu parseller ilişkin, şu talimatı veriyordu. ‘’ Hatay İli Samandağ İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin İmar Planında Atatürk Alanı ve Park Alanı kullanımında kaldığı, parsellerin, Adana 2. İdare mahkemesinin esas No: 1997 / 201, Kara No: 1997 / 1427 ( Adana 2. İdare Mahkemesi Esas No: 1997 / 206, Karar No: 19997 / 1428 sayılı kararında)  sayılı kararında Atatürk Anıtı ve park alanı olarak ihdasına karar verildiği iddialarına yer verilerek; Samandağ Belediye Başkanlığı Ve Hatay Büyükşehir Belediye Bakanlığı bahse konu pasellerin imar planında park ve otopark olarak ayrıldığının ifade edildiği ve alanda otopak inşaatına başlandığı belirtilmiş ve otopark inşaatının durdurulması ile parsellerin kullanım kararını yargı kararlarına uygun olarak belirlenmesi talep edilmektedir.

Yazımız ekinde iletilen ilgi dilekçede yer alan iddiaların yürürlükteki imar planları, yargı kararları ve ilgili mevzuat uyarınca incelenerek sonucundan bakanlığımıza ve dilekçe sahibine bilgi verilmesi hususunda, belgilerinize gereğini rica ederim’’ Bakanlığın Hatay valiliğine gönderdiği talimattır.  Valinin görevlendirdiği teknik eleman ne yaptı?  İmar planına,  Mahkeme kararlarına, yürürlükteki mevzuata bakmadan; belediye yetkililerinin eline, mahkemece iptali yapılmış geçersiz paftalar tutuşturdu. Bunların üzerinden işlem yaptı. Bu nedenle Muhakkik hazırladığı ya da hazırlayacağı inceleme raporu geçersizdir.

Samandağ Belediye Meclis ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclis kararlarına dayanak gösterdikleri 5393 Sayılı Belediye Yasasının 75. Maddenin Son Bendi:’’ Kamu kurumu ve kuruluşlarına ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz’’ diyor. Metini Türkçeye çevirirsek; parklar, yeşil alanlar ve diğer sosyal tesisler hiç kimseye tahsis edilemez. Yasal dayanakta da sahtecilik vardır. Yasaların olmaz dediğine, belediye olur derse, işin adı ne olur? İmar planı yapılması ve değiştirilmesine ilişkin, İmar yönetmenliği Madde 20, 20/1,20/2 ve 20/3 madde ve fıkraları olmaz diyor. Sayın bilmiş Belediye yetkilileri, siz neye göre iş yapıyorsunuz? Cahilliğime bağışlayın. Öğrenmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber- Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı