ÜST REKLAM

logo

reklam

MEMLEKETTE HAK, HUKUK ADALET VAR MI?


Asaf Hişmi
deneme45@hotmail.com

Bu üç kavram varsa, iyi yoldayız, başarı mutlak olacak. Bu kavramları Samandağ ilçesinde arayalım. Bizim ilçede var mı? Varsa, nerede saklanmışlar da bizler göremiyoruz? Ben bu yüce değerleri çok aradım. Merak ediyordum. Bulamadım. Örneğin; Şehir merkezinde bulunan ve davası 1991 yılından beri çözüm bekleyen Park sorununun yasa ve yönetmelik açısından beraber bakalım

‘’İlimiz Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin 1042,1998 ve 4241 sayılı parseller, Mahkeme kararlarıyla Park olarak ihdas edildi

Hatay Valiliğinin 17.10.2018 tarih ve 60953201 – 310.06 –E.12238 Sayılı cevabi yazısında: ‘

Samandağ Belediyesi; 1988 ve 1989 yılları kapsayan (sözü edilen parsellerde) Revizyon imar Planında Sebze Hali, Ticari Alan ve Otopark alanı olarak planlandığı görülmektedir.’’ İfadesine yer verilmiştir. Oysa, Samandağ Belediyesi 03.05.1991 tarih ve 11 Sayılı Meclis kararında 30L – IV – a paftasında yer alan 1998,1042,4241 sayılı parsellerin toplam alanı 6633.60m2.alanın(Eski Sebze Hali Binası ve askerlik Şubesi yerine uygun bir mimari proje geliştirilerek mülk sahiplerinin de aynı proje kapsamında kanuni ve hukuki haklarının korunması..)biçiminde karar alınmış ve 6 Ağustos 1991 tarih ve 07585 Yevmiye ile Samandağ Noterliğinde Tasdik edilen’’ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’’ Samandağ Belediyesi ile BEL – BİR A.Ş .arasında Akdedilerek Sözü edilen İmar tadilatı ortadan kaldırılmıştır. Bu sözleşmenin 6. Maddesinin a ve b bentlerinde geniş bir açıklama ve taahhüt yer almaktadır. Yanı vali yanıltılmıştır.

’ İlimiz Samandağ İlçesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerle ilgili Samandağ Belediye Meclisinin 13.02.1998 ve 26 sayılı kararıyla bahse konu olan yerin bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ihdas edilmesine yönelik plan tadilatı onaylanmıştır.’’ Denilmektedir. Böyle bir meclis karar ve tadilat yok. Müfettişe verilmek üzere karar aranmış, ancak hiçbir suretine ulaşılamamıştır. Aslında böle bir belgeye yok.. Çünkü Samandağ Belediyesinin 01.07 2016 tarih ve 97 Sayılı Meclis Kararında aynen şu anlatımlar yer almaktadır :’’ İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan şehir İmar Planımızda park olarak tanımlı 75. Yıl Parkının…’’ Gene Hatay Büyükşehir Belediyesi 07.11.2016 tarih ve 302 sayılı Belediye Meclis kararında: ‘’ Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan imar planında park alanı olarak tanımlı 75. Yıl Parkının…’’ şeklinde bir tanımlama yer almaktadır. Demek ki; Valilik Yanıtında yer alan Samandağ Belediye Meclisinin 13.02.1998 tarih ve 26 sayılı karar hayalidir. Valiyi yanıltmak maksadıyla uydurulmuş hayali bir karardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasından yararlanılarak dava konusu parsellerin uzay fotoğraflarını elde ettim. Uzay fotoğrafında park olarak geçmektedir,

2018 yılında Samandağ Belediyesi Güncellenmiş İmar planından aldığım örnekte Dava konusu parseller park olarak görülmektedir.

Yazının Devamında da: ‘’Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin 19. Maddesi 3. Fıkrasında park alanlarını encümen kararıyla Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.’’ İfadesi yer almaktadır.

T.C. DANIŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No :2017/4783 kayıtlı kararında: ‘’ Yönetmeliğin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının © bendinin 3. Alt bendinde, tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği belirtilmiş ise de, ticari olmayan kamu kullanımına açık otopark yapılmasına bir sakınca bulunmamakla beraber düzenleme ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterebilecek otopark kullanımına izin veren iş bu düzenleme İMAR MEVZUATINA UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Soruyorum: ‘’Memlekette Hak, Hukuk, Adalet var mı?’’

Şimdi siz masraftan ve kamu zararından söz edeceksiniz. Doğrudur Kamu zarar görmüş, bireyler de zarar görmüştür.

Anayasa Mahkemesinin 27.09.2012 tarih ve 2012 /22 Esas, 2012/133 kara sayılı kararında özetle’’ kamu zararını önleyebilir yetkisine haiz kişi ya da kişiler yetkilerini kullanıp kamu ve bireylere verilen zararı önlemezlerse, oluşan zararı müsebbiplerden tazmin edilerek tahsil cihetine gidilir.” Denilmektedir.

Belediyenin yeni yönetim kadrosunda bulunan Avukat yetkilileri uyarıyorum. Şehir merkezinde bulunan şehircilik cinayetini hukuka uygun biçimde ve şehircilik esasları dikkate alarak kaldıralım. Diyorum. Bu işin peşini bırakamayacağımı belirtmek isterim.

Asaf HİŞMİ

Share
721 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNSAN VE TOPLUM

  02 Aralık 2019 Köşe Yazıları, Yerel

  KAPİTALİST SİSTEMİ SAVUNANLAR OLAYLARA BURJUVA MANTIĞI İLE BAKARLAR. BURJUVA MANTIĞI, KİŞİYİ TOPLUM ÜZERİNE ÇIKARDIĞI İÇİN MEYDANA GELEN TÜM OLUMLU VEYA OLUMSUZLUKLAR ÜRETİM SİSTEMİNE DEĞİL, KİŞİLERİN YETERLİLİĞİNE VEYA YETERSİZLİĞİNE, İYİ NİYETİNE VEYA KÖTÜ NİYETİNE BAĞLANIR. İNSANIN TOPLUM YARATIĞI OLDUĞU GÖRÜLMEZ. OYSA İNSANA DAMGASINI VURAN TOPLUM, TOPLUMA DA DAMGASINI VURAN TOPLUMUN TEMELİ OLAN ÜRETİM SİSTEMİNİN YARATTIĞI EKONOMİK SİSTEMLERDİR. PUTİN RUSYA’DA DEĞİLDE AFRİKANIN BALTA GİRMEMİŞ ORMANLARINDA BİR KABİLEDE YAŞIYOR OLSAYDI,...
 • SİGARA İÇMEK YA DA İÇMEMEK

  13 Kasım 2019 Köşe Yazıları, Yerel

  Eğitimci Sami ASLAN, hazırladı… Uzun yıllar sigara içtiği için akciğer kanseri riski zaten çok yüksek olan birinin “sigarayı bırakması” fazla bir şey ifade etmez. Sigarayı bıraktıktan ne 1-2 sene, ne de çok daha uzun seneler geçse bile kanseri riski asla “sıfırlanmaz”. Bu durumdaki hastaların bir kısmı KOAH’la ilgili öksürük, balgam, nefes darlığı şikâyetleri üzerine sigarayı bırakmış olabilirler. Sigaraya bağlı KOAH gelişen hastalarda akciğer kanseri riski, sigara içip de belirgin KOAH belirtileri olmayanlara nispeten çok daha yüksekti...
 • SİYASET DEĞİL ÜRETİM YAPIN!

  08 Kasım 2019 Ekonomi, Köşe Yazıları, Üst Haberler, Yerel

  Merhaba saygı değer okurlar. Arayı çok açtık, Bahar bitti kış geldi. Mevsimler geçte olsa değişti. Ama bu aralar, Mevsimlerden çok insanlar çabuk değişiyor. Cenazeye gittiğimiz zaman, üç günlük dünya, iyilik yapana, iyilikle anılana ne mutlu deriz. Veya şu üç günlük dünyada, bir karış topraktan başka ne alacağız ki deriz. İnsan ameli ile anılır deriz. Herkes İyilik Ve Ahiretten Dem Tutar! Ama hiç kimse bunu uygulamaz. Hiç birimiz! Herkes kendi menfaati doğrultusunda hareket eder. Kardeş, kardeşini, Baba Evladını, Evlat Baba Annesini ...
 • YAŞAMIN TEMELİ TOHUM VE TARIM

  08 Kasım 2019 Köşe Yazıları, Üst Haberler, Yerel

  Türkiye’de bir çok konuda olduğu gibi açlık konusunda da net, güvenilir veriler yok. Ancak yaşanan ekonomik sorunlar, halkın alım gücünün zayıflaması ile tahminen nüfusun yüzde 20’si yoksul kabul ediliyor. Yoksul nüfus oranı kırsal bölgelerde daha yoğun. Yaşamın temeli gıda,gıdanın temeli ise tohum ve tarımdır. Tarımdaki sorunları çözmeden gıda sorununu çözmek mümkün değil. Türkiye, sahip olduğu tarım potansiyeli, biyoçeşitliliği ile, dünyada en son açlık ve yoksulluk sorunu yaşayacak ülke konumundadır. Yanlış tarım politikaları ile,...