MECLİS TOPLANDI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

MECLİS TOPLANDI

Bu haber 07 Ekim 2019 - 11:07 'de eklendi ve 190 kez görüntülendi.

Samandağ Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 16:00’da, Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın başkanlığında gerçekleşti. Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşen Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, yoklama ile başladı.

2019 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Görüşülüp karara bağlanan gündem maddeleri;

1-  Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

2-  2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülüp Plan Bütçe Komisyonuna havalesi ve meclisin 10 Ekim 2019 Perşembe gününe kadar açık bırakılarak Perşembe günü saat 14.00 yapılacak meclis toplantısında karara bağlanması oy birliği ile kabul edildi.

3-  2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülüp Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

4- 5393 sayılı Belediye Yasasının 74. Maddesine istinaden Belediye ile Almanya’nın Stadt Baiersdorf şehri arasında dostluk ilişkisinin kurulabilmesi, kültürel, sanatsal ve turizmle ilgili olarak faaliyetler yürütülebilmesi için kardeş şehir ilişkisi kurma hususu görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

5-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

6- Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait Çiğdede Mahallesi 2214 sayılı parselin 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Kıyı Kenar Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 10 yıllığına Spor ve rekreatif amaçlı düzenlenmesi için Belediyemize tahsis edilmesi hususu görüşülüp oy birliği ile kabul edildi. 

7- 06.09.2019 tarih ve 78 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyası görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

8-  Belediyemiz Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantının 01.11. 2019 Cuma günü saat 16.00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Meclise Meclis Üyelerinden Atiye Sönmez Erdoğdu, Aydın Duran ve Ali Berrak birer önerge sundular.

Meclis Üyesi Atiye Sönmez Erdoğdu tarafından verilen Önergede;

– Mülkiyeti Belediyemize ait, tapu kaydı Mağaracık Mahallesi 152 ada 1 numaralı taşınmazın resmi kurum olarak tahsis ve tahsisli kısmın içindeki bina ile 10 yıllığına kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi husus oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Üyesi Aydın Duran tarafından verilen önergede;

-Samandağ Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmakta olup şirket bünyesinde çalışan personel belediyede değişik birimlerde istihdam edilmektedir. Personelin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamak, sevk ve idaresini hızlı ve etkin kılmak amacıyla Yönetim Kurulu sayısının 7 olarak belirlenmesi hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Üyesi Ali Berrak tarafından verilen önergede;

-İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, 1. ve 2. derece sit alanlarında yer alan kaçak yapıların tespit edilmesi için komisyon kurulması ve komisyonun 5 kişiden oluşması oy birliği ile kabul edildi. Komisyon Üyeleri Selman Kahiloğulları, Ali Berrak, Taylan Nural, Ali Ercan Özen ve Yüksel Şahutoğulları’ndan oluştu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Haber – Foto: Aslı Sağaltıcı