ÜST REKLAM

logo

reklam
01 Haziran 2017

Makina Mühendisi Asaf HİŞMİ, Yeşil Alana Giden Yolun İkincı Adımını açıkladı.

 

“SÖZÜ EDİLEN ALANLAR, 1997 YILINDAN BERİ YEŞİL ALAN OLARAK İHDAS EDİLMİŞTİR”

Makina Mühendisi Asaf HİŞMİ, açıklamasında, “Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin ve mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait 1042,1998 ve 4241 taşınmazlar üzerinde belediye iş hanı yaptırmak üzere kat karşılığı verilen inşaat ruhsatları; Belediye Encümeninin 13.01.1997 gün ve 45 sayılı kararıyla iptal edilir. Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda: Sözü edilen parseller, yeşil alan ve Atatürk anıtı için ayrılması mahkemece uygun görülür. Taraflar itiraz etmez. Böylece yeşil alan kesinleşir ( Adana 2. İdare Mahkemesi E. 1997/201, K: 1997 /1427)

Bu kez Samandağ belediyesi, 13.02.1997 gün e 17 sayılı Meclis kararıyla, mülkiyeti belediyeye ait 1042. 1998 ve4241 parsel sayılı taşınmazların bir bölümünde belediye hizmet binası yeri, kalan kısmının bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ve Atatürk anıtı yeri ihdas edilmesine karar verir.  Yüklenici firma, konuyu idari yargıya taşır.

Adana 2. İdare Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda ( E: 1997 / 206, K: 1997 / 1428 ) :  30L – IV a No’lu imar paftasında48.900 – 49.400 ile49.7010 koordinatları arasında bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait 1042,1998 ve 4241 sayılı taşınmazların (…) küçük bir bölümünde hizmet binası, geri kalan kısmın bodrum katına otopark zeminde yeşil alan ve Atatürk anıtı yeri olarak ihdas edilmesine ilişkin13.02,1997 gün ve 17 sayılı Samandağ Belediye Meclis kararının kısmen yoğunluk artırıcı nitelik arz etmekle birlikte yoğun ve yüksek katlı İşhanı altı otopark çözümlerine göre kıyaslanmayacak kadar olumlu unsurlar içerdiği ve davalı ve davalı idareye ait 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin büyük bir kısmının yeşil alan ve Atatürk anıtı yeri olarak ihdas edildiği hususları gözetildiğinde imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır ( … ) 31.10.1997 gününde karar verildi

Mahkeme kararlarından anlaşıldığı gibi, sözü edilen alanlar, 1997 yılından beri yeşil alan olarak ihdas edilmiştir.

Bir kez daha aynı çözümleri önermek, telafisi güç sonuçlar doğurur.

Herkes konuya ilişkin düşüncelerini taşkınlık yapmadan ifade etmelidir. Konuya taraf olanlar yan yana gelip konuşmalı ve kentsel çözüm çerçevesinde ve tartışma konusu olan parsellerin dışında aranmalıdır”dedi.

Haber-Foto:Nazlı Hüzmeli

Share
797 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?