ÜST REKLAM

logo

reklam

MAHKEME KARARLARINDA TAHRİFAT MI YAPILDI?

İlçemizde Makine Mühendislerinden Asaf Hişmi, Samandağ Belediyesi tarafından daha önce 1988 ve 1989 yılları kapsayan Revizyon İmar Planında Sebze Hali, Ticari alan ve otopark alanı olarak planlandığı görülen sunumun dava konusu parsellerle hiçbir ilgisi olmadığını ifade ederek gazetemiz haber merkezine bir açıklamada bulundu.

Hişmi açıklamasında; “Samandağ Belediye Başkanlığının 06.09.2018 tarihli ve50303727 – 4774 sayılı yazısında:’’ İlimiz Samandağ İlçesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parseller ile ilgili olarak, Samandağ Belediyesi tarafından daha önce 1988 ve 1989 yılları kapsayan Revizyon İmar Planında Sebze Hali, Ticari alan ve otopark alanı olarak planlandığı görülmektedir.’’ Sunumu yer almaktadır Yazıda ifadesini bulan İmar Planı Revizyonu ile sağlandığı iddia edilen Değişiklik Dava konusu parsellerle hiçbir ilgisi yoktur.

Yazıda geçen;’’ Adana 1. İdare Mahkemesinin 31. 03. 1994 gün,1993 / 1091 Esas ve 1994 / 353 Sayılı Kararı’’ Yukarıda sözü edilen İmar Planı Revizyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Adana 1. İdare Mahkemesine, tarafımdan yapılan başvuru üzerinden bu karar verilmişti. Açtığım davanın konusu; 1988 ve 1989 yıllarını kapsayan Revizyon İmar Planı ile ilgisi yoktur.

  • Benimde Aralarında bulunduğum Arkadaşlarımla beraber; Adana 1. İdare Mahkemesine Açtığımız Davanın Özeti: ‘’Samandağ Belediyesine ait arsaların kat karşılığı satılmasına ilişkin Samandağ Belediye Meclisinin3.5.1991 gün ve 11 sayılı ve Encümenin12.4.1991 gün ve620 ve 19.7.1991 gün ve1113 sayılı kararların ve buna dayanılarak yapılan sözleşmenin (Samandağ Belediyesi Başkanlığı ile BEL – BİR A.Ş. arasında, Samandağ Noterliğinde düzenlenen 06.08. 1991 tarih ve 07585 yevmiye numaralı sözleşme.) satış işleminin 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına aykırı olduğu, arsaların satıldığı BEL – BİR A.Ş.’nin kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olmadığı ileri sürülerek iptali istenmişti.’’
  • Adana 1. İdare Mahkemesinde yapılan yargılamalar sonucunda Samandağ Belediyesi tarafından konuya ilişkin tasarrufları yasaya açıkça aykırı bularak; Esas No: 1993/1091, Karar No. 1994/353 sayıl kararıyla hükmetmiştir.

Samandağ Belediyesi Başkanlığı yazısında devamla bu kararla, ruhsatların iptal edildiğini iddia etmektedir. Oysa ruhsatların iptali; Samanda Belediyesi 13.01.1997 tarihli ve 45 sayılı encümen kararıyla, inşaat ruhsatlarını iptal etmiştir.

BEL – BİR A.Ş. Belediyenin 13.01.1997tarih ve 45 sayılı Belediye encümen kararını Haksız ve hukuksuz bularak iptal istemiyle İdari yargıya başvurdu.

Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan davanın özeti: ‘’Davacı Şirket ve davacı yanında müdahil olarak katılanlar vekilleri, davacı şirket adına Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin ve mülkiyeti belediyeye ait 1042,1998 ve 4241 parsel sayılı taşınmazlar üzerine belediye İşhanı yaptırmak üzere katkarşılığı verilen inşaat ruhsatnamelerinin iptaline ilişkin Samandağ Belediye Encümeninin 13.1.1997 gün ve 45 sayılı kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istemişti.’’

Adana 1. İdare Mahkemesi konuyu inceletmek üzere, resen bir bilirkişi kurulu oluşturur. Bilir kişi kurulu konuyu yerinde inceler. İnceleme sonucunda; dava konusu parsellerin küçük bir bölümü Atatürk Anıt alanı ve geri kalan büyük bölümünü park olarak tahsisini uygun görür. Ruhsar iptallerini yerinde görür. Bilirkişi heyeti;  2.10.1997 tarihinde hazırladığı raporu mahkemeye sunar.

Adana 2. İdare Mahkemesi Bilirkişi Kurulunun raporunu benimseyerek; Samanda İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin ve mülkiyeti Samanda Belediyesine ait 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin küçük bir bölümü Atatürk anıtı yeri ve geri kalan büyük bölümü par olarak ihdasına, Adana 1. İdare Mahkemesi Esas No: 1997 / 201 ve Karar No: 1997 / 1427 sayılı kararıyla hükmetmiştir.

Samandağ Belediyesi13.02.1997 ve 17 sayılı Meclis kararıyla dava konusu parsellerde Belediye hizmet binası yeri kalan kısmının bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ve Atatürk anıt yeri olarak ihdas edilmesine yönelik karar alır. Adana 2. İdare Mahkemesinin 1997/206 esas ve 1997/1428 sayılı kararıyla bu plan tadilatı iptal edilmiştir. Makeme kararının ilgili bölümü:’’…Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait 1042,1998 ve4241 parsel sayılı taşınmazların küçük bir bölümünde belediye hizmet binası geri kalan kısmın bodrum katında otopark zemininde yeşil alan ve Atatürk Anıtı yeri olarak ihdas edilmesine ilişkin 13.2.1997 gün ve17 sayılı Samandağ Belediye Meclisi kararının, kısmen yoğunluk artırıcı nitelik arz etmekle birlikte yoğun ve yüksek katlı İşhanı altı otopark çözümlerine göre kıyaslanmayacak kadar olumlu unsurlar içerdiği ve davalı idareye ait 1042,1998 ve4241 sayılı parsellerin büyük bir kısmının yeşil alan ve Atatürk Anıtı Yeri olarak ihdas edildiği hususları gözetildiğinde imar mevzuatına, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.’’ Çünkü Adana 1. İdare Mahkeme’sinin 1997/201 Esas ve 1997/1427 Karar sayılı kararında dava konusu parseller Büyük kısmı yeşil alan ve küçük bir kısmı Atatürk Anıt yeri olması gerektiği konusunda hüküm tesis etmiştir.

Samandağ Belediyesi Başkanlığının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilen cevabı yazıda yer alan 13.02,1998 tarih ve 26 sayılı Samandağ Belediye Meclisi karı sonradan yazıya ilave edilmiştir. Samandağ Belediyesinde Böyle bir karar yoktur.  Bu karar; belediyeye gelen ve valilik tarafından görevlendirilen muhakkik tarafından uydurularak Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürüne onaylattırılmıştır. Bu kararın kendisi yok, Ön yazısı da yok. Başka bir anlatımla Samandağ Belediye başkanlığı kendini haklı çıkarmak için Mahkeme kararlarında tahrifat yapma yolunu seçmiş olabilir mi? Mahkeme kararlarını değiştirerek Bakanlığa sunmak Doğru mu? Sorusunu herkes kendine sormalıdır.

1 – Samandağ Belediyesinin, Temmuz 2016 – 7 Dönem, 01.07.2016 tarih ve 97 Belediye Meclisi kararında Dava konusu parseller Şehir İmar Planında 75. Yıl parkı olarak tanımlandığı bilgisi yer almaktadır.

2 – Hatay Büyükşehir Belediyesinin 07.11.2016 tarih ve 302 sayılı Belediye Meclisi Kararında Dava ko0nusu parsellerin Şehir İmar Planında 75. Yıl parkı olarak tanımlandığı bilgisi yer almaktadır.

3 –  Samandağ Belediyesinin günce4llenmiş Şehir İmar Planında da Atatürk Anıtı ve bPark alanı olarak görülmektedir.

4 – Dava konusu parsellerin uzay fotoğrafında Atatürk Anıtı yeri ve park olarak görülmektedir.

5 – Kent merkezinde 28500 m3. Yasal olmayan yollarla hafriyat yapılmıştır. Hafriyattan çıkan toprak para karşılığında vatandaşlara satıldığı iddiası yaygın biçimde seslendirilmektedir. Eğer satıldıysa, toplam olarak kaç lira gelir sağlanmıştır. Sağlanan gelir nerede toplanmıştır. Döküm tutanakları var mıdır? Eğer böyle bir işlem yok ise; Toprak döküm sahası nerede? Gidip görmek

İstiyorum.

6 – Samandağ Belediyesinin konuya ilişkin resmi yazışmalarında Otopark ruhsatında söz edilmemektedir. Bilgilendirme yasasına göre bilgi istememe rağmen ruhsatın varlığından söz edilemedi. İnşaatın ruhsatlı olup olmadığı Belli değil. Bakanlığı bilgilendirme yazısında Ruhsattan söz edilmemiştir.” ifadelerine yer verdi.

Haber- Foto: Hasan Dadük

 

Share
198 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?