logo

reklam

“MAHKEME KARARI YOK SAYILIYOR”

 

“Samandağ Belediye Yönetimi rant peşinde mi?”

Makina Mühendisi Asaf HİŞMİ, Samandağ Belediye’sinin Modern Park yapıyoruz algısı yaratmaya çalıştığını belirterek,  “belediyenin seçilmiş yöneticileri, Hem doğruyu söylemiyor hem de yasaları çiğneyerek getirim peşinde koştukları, zaman zaman kamuoyuna açık toplantılarda yaptıkları konuşmalarda açıkladıkları amaç ve hedeflerinden anlaşılmaktadır” dedi. Hişmi, “İnşaat yapmıyoruz demeleri inandırıcı değildir’ derken Kamu kurumlarını rant işleriyle ilgilenmemesi gerektiğini, herkesten çok, belediye yetkililerinin bilmesi gerekmez mi?” sorunsunu yöneltti.

‘Gelin beraberce inşaat sözcüğünün tanımını yapalım’ diyerek sözlerini sürdüren Mühendis Hişmi, açıklamasını şöyle sürdürdü;  “inşaat; Yer üstünde, yer altında, denizde ve havada yapılan ve yapılacak tesislerin tümüne İnşaat denir.

Belediye daha önce, bir yüklenici firmaya, kat karşılığı olmak üzere şehir merkezindeki alanı ihaleye vererek inşaata açar. Ben ve arkadaşlarım;  Adana 1. İdare Mahkemesine müştereken dava açtık. Belediyenin konuya ilkin tasarrufları yasaya aykırı olduğunu ve iptali gerektiğini, ideasında bulunduk. Yapılan yargılamalar sonucunda belediyenin tasarrufları iptal edildi. Bu kez belediye; altı otopark, üstü açık alan yapmak üzere dava konusu alanda imar planı değişikliğine gitmişti. Dava konusu alana taraf olan şirket konuyu; Adana 1. İdare mahkemesine intikal ettirdi. Yapılan yargılama sonunda; Davacı şirketin istemleri ret edilirken, Samandağ Belediyesinin İmar değişikliği de iptal edildi. Dava konusu alanın yeşil alan olarak kalmasını karara bağladı. Karar Kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararlarının kaldırılması, uygulanmaması ya da ertelenmesi söz konusu olamaz. Ancak Gözlerini getirim ( rant)  belası kör etmiş yöneticiler, mahkeme kararlarını, anayasanın 138. Maddesi, son fıkrasını, ihlal etmekten çekinmedikleri görülmektedir. Kent merkezine yönelik olarak yapılmak istenen şey, yatırım değil getirimdir. Oysa Belediye Ticaret hane olmadığını, hizmet yeri olduğunu ve kar amacı gütmeyeceğini, hele getirimle yakından uzaktan ilgilenmemesi gerektiğini Belediyenin seçilmiş yöneticileri bilmek zorundadırlar.

Samandağ Belediyesi Rantla uğraşıyor mu?

Rant: Herhangi bir üretim faktörüne, onu belirli bir istihdam alanında tutmak için gerekli olan miktardan fazla yapılan ödemedir. Toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyattır. Rant, üretimde kullanılan tabiat faktörünün karşılığında elde edilen gelir payıdır. Rant, Ücret ve faiz gibi önceden belirlenen bir kıymettir. Belediyenin bu tanımla ne ilgisi var? Diyeniniz olacaktır, Alanda kurulu bulunan kaba inşaat halindeki inşaatın 27.12.1993 tarihinde m2.sini 1200 ABD dolarına satışı gerçekleştirilmişti. ( Kaynak; Samandağ Noterliğinin; 27.12.1993 tarih ve 13890 yevmiye notlu belgesi ve aynı gün ve tarihte taraflar arasında düzenlenen özel protokolden ) öğreniyoruz.

Aynı alanda kurulu bulunan, kamunun ve özel şahısların ortağı olduğu ve yakın zamanda yıkımı gerçekleştirilen binanın m2.fiyatı: 10.000 ABD doları/m2. Olarak tespit ettirilmişti. Belediye Başkanının Tarafları bilgilendirme toplantılarında bizzat kendisi tarafından ifade edilmiştir. Bu toplantılarda Mimaralar Odasının Hatay Şube yöneticilerinin projeyi yakından takip ettiklerini ifade etmişlerdir. (Projenin nesini takip ettikleri bilinmiyor.) Konunun yasallığı üzerine durulmamıştı. Şehircilik ilkeleri, fen ve sanat kuralları üzerinde duran da olmamıştı. İnsanları refah ve mutluluğu hiç kimsenin aklına gelmediği anlaşılmaktadır. Fiyat tespiti kime yaptırılmıştı? Samandağ Halkı hariç, herkes taraf olmaya çalışmıştı. Bu kentte yaşayanlar hatırlanmamıştı.

Profesyonel Emlakçı Bürosuna yaptırılmış.

Bu büro profesyonel yetki belgesini nereden almış?

Bu bilinmiyor. Neden?

Çükü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde Profesyonel Emlak büroları henüz kurulmamıştır. Konuya ilişkin yasa, tasarı halinde mecliste bekliyor.

Buna göre aynı alanda bulunan ve aynı mevkiye sahip toprak parçalarının fiyat fakları, ilgililere sağlayacağı getirimi ifade eder. Sağlanan bu getirim payları fahiş düzeyde olduğu görülmektedir. Onun için ilgililerin amaç ve hedefleri hizmet değil ranttır. Bu nedenledir ki, Mahkeme kararını yok sayıyor. Anayasanın 138 maddesini son bendini ihlal etme cüretini gösteriyorlar. Bu cüret neden?

Şimdi Rant payını hesaplayalım: 10.000 ABD DOLARI – 1.200 ABD DOLARI = 8800 ABD DOLARI / m2. Kıymettir, ranttır, faizdir. Herkesin kent merkezine ne için saldırdığı gayet açık ve net biçimde ortadadır. Kamu kurumlarını rant işleriyle ilgilenmemesi gerektiğini, herkesten çok, belediye yetkililerinin bilmesi gerekmez mi?

Bu girişimler toplumda onarılması güç sonuçlara yol açabilir. Bir çıkmaz sokağa girmeden iyi düşünmek gerekir. Çükü bu örgütlenme yasaya rağmen yapılıyor. Başka bir ifadeyle yasa dışı bir rant örgütlenmesidir.  Bana göre bunun karşılığı vardır. Yani;  adınızı, soyadınızı soran çıkabilir. En başta ben üzülürüm. İşlerin bu safha gelmesini, temenni etmem. Zor işler bunlar. Bulaşmayın derim” dedi.

 

haber-foto:ümit sağıltıcı

Share
326 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+2 = ?