KUDDAS MÜBÊREK - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

KUDDAS MÜBÊREK

Bu haber 19 Ocak 2021 - 9:31 'de eklendi ve 137 kez görüntülendi.

19 Ocak İsa Mesih’in,Vaftizci Yahya (Aleyhimüsselam) tarafından Ürdün’ün Şeria nehrinde Vaftiz edildiği gündür.
Kuddas: yüceltme, arınma, büyük şeref ayrıca Hristiyan inancında, ayin merasiminde; İsa’nın bedeni ekmek, kanını simgeleyen şarab manasına da gelmektedir.
Ayrıca bu gün için (Ğuttas: dalış,dalma) kelimesi de kullanılmaktadır.
Arap Alevileri ocak ayı içerisinde ; 6 Ocak (Milad İsa) 14 Ocak (İsa’nın isim günü) kutlamaları, 19 Ocak İsa Mesih’in Takdis edilmesi ile sona erer.
Bazı köy ve beldeler 14 ocak bazıları ise 19 ocak kuddas kutlamalarına önem vermektedir. Eskiden kutlamaların 14 Ocaktan 19 Ocağa kadar sürdüğü, yoğun bir birlik ve beraberliğin yaşandığı, büyüklerin sayıldığı, küçüklerin sevildiği, kırgınlığın bittiği, geleneksel yemeklerin dolu dolu sofralada hazırlanıp kapıların herkese açık olduğu bu günlerin anılması ve yaşatılması bizim açımızdan önemlidir. Eskiden 19 ocak sabahı nehir veya dağ yamaçlarında bulunan menbaalara gidip suya dalıp çıkma , veya akşamdan suya konulan reyhanın , sabah suyunu saça sürme ve reyhanla evin her tarafına serpme adeti de mevcuttu.
On dört ocak mı On dokuz ocak mı daha kutsal? diye sürekli soru soran, tartışan dostlarımız var. Bu soru “kibbi mi yoksa krus mu daha kutsal?”Sorusu ile aynıdır. Çünkü aynı özden gelmektedir. Aslen önemli olan; bu günlerde kapıların açık olduğu gibi, gönül kapılarımızın da sürekli açık olup, birlik ve beraberliği pekiştirmektir.
Bu kutlamaların etnokültürel anlamı yanı sıra, inanç olarak biz Arap Alevilerin, Peygamber ve Nebilere hürmeti farz görmelerinin Kur-an’da: “Resüller arasında fark gözetmeksizin” anlamına gelen; “La nufarriku beyna ahadin mir-rusülih” ayetini kaynak almak, bu tür samimi kutlamaların asıl sebebidir.
Dinen Hz.Adem’den Hatemün-nebiyyin Muhammed Mustafa efendimize kadar tüm Peygamberlerin yaşadığı, insanlık adına dönüm noktası olan bütün olaylar inancımıza göre kutsaldır.
Osmanlı arşivlerinde bizimle alakalı birsürü anlamsız ve ard niyetli belgeler ile , tarihte Hristiyanlıktan dönme olduğumuz ile alakalı yazılarda mevcut . Bazı misyoner şarkiyatçı zihniyet, “Nusayri” kelimesini Hristiyan anlamına gelen “Nasrani” kelimesinin küçültmesi anlamında olduğunu (ki “Nusayri” kelimesinin küçültmesi “Nusayrani” olur dil olarak “Nasranilik”le alakası olmaz) zikretmiş bu açıklama da, eti türkü olduğumuz saçmalığı kadar tarihteki saçmalıklar dizisine dahil olmuştur.
Bu ithamların sebebi tarih boyu karalama, aşağılama ve asimile etme girişimlerinden kaynaklıdır. Zira Davut (a.s) peygamberin Zeburun inişi, Musa’nın(a.s) Firavunu yenişini kutlamak bizi Yahudi etmiyor ise İsa’yı (a.s) kutsayıp sevmek bizi Hristiyan etmez, Müslümanlık dahil hepsinden daha mühim olan İnsan eder. İnsan değilsen dininin bir değeri de yoktur.Riyasız ve beklentisiz , cümle insanların kutsalını kutsal görmek sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmak, Erdemli olabilmenin en üst makamıdır. Bizler Atalarımızın bize miras ettikleri kültürel veya inançsal her günü yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz Allahın izni ile.
Sürekli birilerinin bizi birilerine benzetmemesi üzere şunu ifade edelim;
Adem Safiyullahtır Ademiyyiz!
İbrahim Halilullahtır İbrahim’iyiz!
Musa Kelimullahtır Musa’iyiz!
İsa Ruhullahtır İsa’viyiz
Muhammed Habibullahtır Muhammediyiz!
Özellikle hepsi ile sır, Muhammed Mustafa ile aşikar olan Ali’den (A.S)ötürü de ALEVİYİZ.
İSPAT:
Sözün Erbabı,nebilerin üstadı İmam Ali:
Ateşi ibrahime emin ve serin kılan benim,
Benim Nuh’un gemisini batmaktan kurtaran,
Benim Musa’ya Tevratı okuyan,
Benim İsa’ya beşikte kelamı olan,
Benim Yusuf’la kuyuda olup kardeşlerinden koruyan,
Benim Süleyman’a kilimin rüzgarını sağlayan¹.
Muhammed Mustafa (S.a.a.v) buyurdu;
“Bütün peygamberlerle sır benimle açık isimle gelendir Ali”²
Kuddas Mübarek 3ele cemi3 el i7van vel e7evât