“KÜÇÜK KARABALIK” LOGOLU EĞİTİM AĞI YAYINDA - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

“KÜÇÜK KARABALIK” LOGOLU EĞİTİM AĞI YAYINDA

Bu haber 14 Ekim 2019 - 14:13 'de eklendi ve 300 kez görüntülendi.

İlçemizi değerli eğitimcilerinden Bülent Can,  e dergi şeklinde de yayınlanacak olan ÖZGÜR EGİTİM Eleştirel Pedagoji Dergisi’nde yazılarını yayınlayacak.  http://alternatif-egitim.org adresinden ulaşabileceğiniz dergi, Türkiye Alternatif Eğitim Ağı, Türkiye’de alternatif eğitimle ilgilenen, emek veren, bu alana katkı yapan, yenilik üreten çeşitli, farklı ve demokratik oluşumların bir bileşen (kurum, inisiyatif ve birey) olarak yer aldığı ve faaliyet gösterdiği bir çatı örgütlenmesi.

‘Bileşenleri kurumsal veya bireysel düzeydedir. Alternatif eğitim yapan okullar, atölyeler, dergiler, dernekler, proje grupları, eğitmenler, öğretmenler, uzmanlar, eğitim tasarımcıları, akademisyenler, eğitimle ilgilenen aydınlar, Ağ içinde yer almaktadır’ ifadeleri ile kendini anlatan Dergi, “bileşenler alternatif eğitim içine farklı ekol, model, düşünce ve uygulamaları temsil edebilmektedir. Bu farklılıklara karşın eğitimi metalaştıran, gericileştiren ve egemen sınıfların hizmetine sokan kamu politikalarına karşı alternatif bir kamusal eğitim felsefesi ve pratiğini savunmaktadır. Ağ, eğitimi bireycileştiren, egemen sınıfların çıkarları için yeniden üreten ve ilerici politikalara kapayan her düşünce ve pratiğe alternatiftir.

Ağ’ın amacı, Türkiye’de faal haldeki alternatif eğitim çalışmalarının düşünce yapısını, ufkunu ve zeminini, demokratik biçim ve içeriğe uygun şekilde geliştirecek çalışmalar yapmak ve yaptırtmaktır. Ağ, bileşenlerinin mümkün olduğunca her düşünce ve pratikte ortaklaşabilmesi için, eğitimde demokratik mücadeleyi, ezilen sınıfların kurtuluşu için pedagojik politikalar geliştirmeyi ve eğitim her türlü metalaştırıcı ve gericileştirici düşünce ve uygulamalara karşı koymayı esas almalıdır. Farklı fikir, eğilim, inanç, uygulamalara karşın ortak payda, eğitim ile özgürleşme konusunda çalışmalar yapmaktır.

Ağ, alternatif eğitimle ilgilenen bileşenlerin bilgi, deneyim, bilinç, pratik, özgünlük, model, örnek ve yeni örüntülerini yeterince ve uygun mekânlarda üretmeleri, geliştirmeleri ve paylaşmamalarını sağlayarak uygulama zemini için zengin imkânlar yaratır. Bu çerçevede alternatif eğitimle ilgili çeşitli materyaller -teorik ve pratik bilgi, ders kitabı, model, özdeğerlendirme formu, öğretim araçları, teknoloji ve teknik bilgi, ürün dosyası vb.- üretir, bunları geniş çevrelere tanıtır, böylece demokratik ve bilimsel eğitim için uygun zemin hazırlar.

Ağ, çalışmalarını, sempozyum, çalıştay, öğretmen eğitimi, gezici atölye, e-dergi gibi araçlarla periyodik olarak sergiler. Bu çerçevede yurt dışındaki ilgili üst örgütlenme ve diğer ilgili yapılarla dayanışma içinde kalarak ortak, paralel ve kolektif çalışmalar düzenler ve bunları yönetir.

Ağ’ın logosu, “küçük kara balık”tır. İranlı ünlü yazar Samed Behrengi’nin bu ünlü masalında bize verilen mesajı, bu masalı okuyan herkes hatırlayacaktır: Sınırlarınızı aşabilmek için yaşadığınız yerin dışına çıkıp başka canlılarla tanışmalı ve onlara daha güzel bir hayat yaşayabilmeleri için birlik ve mücadeleyi öğütlemeliyiz. Küçük akarsuyundan çıkıp büyük denizleri ve orada büyük balıklara yem olan küçük balıklara, birleşince kazanılacağını öğretir küçük kara balığımız. Biz de alternatif eğitim için birleşerek daha iyi, güçlü ve anlamlı bir biçimde mücadele edeceğimizi düşündük”dedi.

Haber – Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı