KENT MERKEZİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU « Samandağ Ayna Haber

SON DAKİKA

KURGU DEĞİL, GERÇEKLER

Eğitim, Genel, Sağlık, Yerel

KENT MERKEZİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU

Bu haber 11 Şubat 2020 - 17:18 'de eklendi ve kez görüntülendi.

AsafHişmi

Dava Konusu Parseller için, Adana 2. İdare Mahkemesi: ‘’ Uyuşmazlığın çözümü teknik yönden yerinde keşif ve bilirkişi incelemesini gerektirdiğinden mahkememizin 1997 / 201 sayılı dosyasına kaydan açılan ilgili dava dosyasında 3.7.1997 gününde yerinde yapılan keşif esnasında kayıtlı dava dosyasında ( Prof. Dr. Çınar Atay Bilirkişi, Doç. Dr. Sezal Göksu Bilirkişi, Mustafa Ekşi Bilirkişi olmak üzere uzmanlardan oluşan bilirkişi kurulu; 2.10.1997 tarihinde tanzim ettiği ) mevcut raporunda özetle; ‘’Dava dosyasını oluşturan bilgi, belgelerin incelenmesinden anlaşıldığı üzere, Samandağ Belediyesi kendi mülkiyetinde olan söz konusu parselleri karşılığında yerleşmenin ihtiyacı olan bazı kullanışların yapılması koşuluyla üzerlerinde İşhanı yapılmak üzere bir anlamda kat karşılığı verdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre belediyeye ait olan ve şehir merkezinde bulunan parseller üzerinde toplam dört adet yapı yapılacaktır. Bu yapıların bir tanesi bağımsız bir yapı adası halında iken, diğer üçü belirli aralıklarla başka bir yapı adasını oluşturmaktadır.

Yerinde yapılan keşif esnasında, bunlardan bağımsız bir yapı adası teşekkül eden İşhanı binasının kabasının tamamen bittiği, halen zemin ve kısmen de ikinci katlarda işyeri faaliyetlerinin sürdüğü, diğer yapıların ise henüz temel aşamasında oldukları belirlenmiştir. Bu işin karşılığı olarak yapılması istenen kullanımlardan ise, açık Pazar alanı, toptancı hali ve sanayi sitesi gezilerek bunların da yapılmış oldukları tespit edilmiştir.

Ne var ki, Samandağ Belediyesi 13.01.1997 tarihli ve 45 sayılı encümen kararı ile verilen inşaat ruhsatlarını iptal etmiştir. İptal kararına gerekçe olarak ihalenin usule uygun olmadığına ilişkin Adana 1. İdare Mahkemesinin 1993 / 1091 ESAS VE 1994 / 353 k. Sayılı kararı gösterilmiştir.

Bilirkişi kurulumuz, değerlendirmelerini özellikle mahkemenizin yönelttiği sorular doğrultusunda ve uzmanlık alanı dâhilinde yapmaya çalışacaktır.  Diğer bir de4ğişle, konuyu tamamen şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı, planlama esasları ve kamu yararı açısından ele alacaktır. Bu itibarla, konunun çok boyutlu olmasını sağlayan diğer meseleleri, uzmanlık alanı dışına çıktığı için, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dava dosyasında bulunan tarafların iddia ve savunmaları ile dava konusu işlemin  dayanağı bilgi ve belgelerle keşif mahallinde  yapılan inceleme ve değerlendirmeler esnasında alınan notlar ve temini gerekli görülen ve bilahare dosyaya talebimiz  üzerine eklenen belgeler, plan bütünlüğü esas alınarak ve mekânsal yapı özellikleri ile kentin mevcut arazi kullanım örüntüsü dikkate alınarak incelenmiştir.

Buna göre, Adana 1. İdare Mahkemesinin kararından öte, bizzat kendi uzmanlık alanımız dâhilinde, davalı idarece verilen inşaat ruhsatının iptal edilmesini zorunlu kılan nedenler vardır.

Öncelikle, İşhanı yapıları yapılmak istenen bölge kentin merkezinde yer aldığından ve bu bölgenin son derece yoğun yapılaşmalarla kuşatılmış olduğundan sağlıklı. Huzurlu ve güvenli bir kent yaşamı için gerekli olan açık alanlara en fazla ihtiyaç duyulan alan niteliği arz etmektedir.  Özellikle planın bu bölgede bitişik nizam beş katlı yapılarla dolu imar adaları önermiş olması bu bölgeyi oldukça rahatsız bir alan haline getirmiştir. Dolayısıyla bu gayri sıhhi yapılaşma sürecinde bizzat planın kendisinin de büyük sorumluluğu vardır. Hal böyle iken, birde belediyeye ait olduğu için gerekli açık ve yeşil alan miktarını artırmak üzere tam da bir fırsat olarak değerlendirilebilecek söz konusu parseller üzerinde yine yoğun ve yüksek katlı İşhanı yapılarının yapılması sonucu kentin bu merkez kesimi ileride kent yaşamını ciddi boyutlarda tehlikeye sokacak bir görünüm arz edecektir.

İkinci olarak, imar planında da açıkça görüleceği gibi, bu bölge ulaşım altyapısı bakımından son derece zayıf bir bölgedir. Yine bu da, planın ciddi zaafıdır.

Bu durumda, ulaşımın yoğunluğunu artıracağı kesin olan ve ilave trafik talebi doğuracağı gayet açık olan bir ticari fonksiyonun tam da bütün bunların olduğu bir alanda gerçekleştirilmek istenmesi, planlamanın en önemli boyutu olan ulaşım ilkeleri ile tam bir çelişki içerisindedir. Ulaşım altyapısının bu denli zayıf olduğu bir bölgede, yapılacak İşhanı altı otopark çözümleri, bir çözüm olmaktan ziyade giriş çıkış ve seyir ilişkileri sebebiyle merkez ulaşımını tam anlamıyla kilitleyecektir.

Bu nedenlerden ötürü, hukuki meselelerin ötesinde söz konusu parseller üzerine bu tür ticari yapıların yapılmasının planlama disiplini açısından ciddi sakıncaları bulunduğu için ruhsat iptali yerindedir.

Yukarıdaki GÖRÜŞLERİMİZİN, 13.02.1997 TARİHLİ VE 17 SAYILI MECLİS KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEN YENİ İMAR PLANI TADİLATI İÇİN DE AYNEN GEÇERLİ OLDUĞUNU BELİRTMELİĞİZ. ZİRA BU TADİLAT DA, ÖNERDİĞİ AÇIK VE YEŞİL ALAN NİTELİĞİNDEKİ PARK ALANI DIŞINDA, YİNE YENİ YAPILAŞMALAR VE ULAŞIM DÜĞÜM NOKTALARI ÖNERMEKTEDİR.

Sonuç: Mahkemenizce 1997 / 201 Esas No lu dava dosyası için re ’sen bilirkişi olarak atanmış bulunan kurulumuz yukarıda yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme ışığında, uyuşmazlık konusu işlemin, yapılmak istenen İşhanı niteliğindeki büyük ticari yapıların kent merkezi gibi hemen herkesin her gün yoğun olarak bulunduğu bir alanda yapılaşma yoğunluğu artırıcı, ve kent merkezini boğucu özelliklere sahip olması, aynı yapıların, ulaşım altyapısı son derece zayıf tutulmuş bir bölgede ilave trafik talebi doğurarak ulaşım yoğunluğunu artırıcı nitelikte olması, KENTİN EN FAZLA AÇIK ALAN İHTİYACININ olduğu bir bölgeyi yoğun yapılaşma sonucu yeşil alan fırsatlarını yok etmesi gibi nedenlerden ötürü İMAR MEVZUATINA, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE KAMU YARARINA UYGUN OLDUĞU KANISINA VARILMIŞTIR.’’

ELDE Kİ, BİLGİ VE BELGELERİN, KENT MERKEZİNDE İNŞAAT YAPILMASI, KAMU YARARINA OLMADIĞI, KANUNLARA, YÖNETMELİKLERE VE YARGI KARARLARINA AYKIRIDIR. KAMU YARARI; YEŞİL ALANDA GÖRÜLMEKTEDİR.

Belediyenin ısrarı; vurgun, talan, soygun ve rantı işaret etmektedir. Eğer belediye bu doğrultuda ısrarcı davranmaya devam ederse, Samandağ halkına karşı ihanet içindedir. Eğer değilse bunun bir açıklaması olmalı. Elimizde var olan fakat yayınlanmayan belgeler, belediye yöneticilerini zora sokar. Dostlarımızın adına, herkesten önce ben üzülürüm. Belediyenin yaslara, yönetmeliklere ve mahkeme kararlarına uymasını isterim. Kanunu uygulamak ve denetleme görevi olan belediye, kanunu çiğnerse, bu tür fiillere ad bulmak zor iş olduğunu söylemeliyim. Belediye kanunsuz ve hukuksuz fiillere girişmemelidir.

Sürecek…

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com

AyakkabıBot ve çizmeGünlük ayakkabıBot ayakkabı modelleriÇizme ayakkabıTerlik ayakkabıSandaletBabetSpor ayakkabıTopuklu ayakkabıİç giyimMayoÇorapFantezi giyimİç çamaşır takımlarıSütyenGecelikPijama takımıGece elbisesiPlaj giyimGiyimBüyük bedenTesettürEtekTrenckottarz eşofman takımları bayanMontGömlekPantolonT-shirtSweatshirtKırmızı elbiselerCeket