KENT MERKEZİNDEKİ YEŞİL ALAN VE YARGI KARARI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

BEN DELİ MİYİM?

Gündem, Yerel

KENT MERKEZİNDEKİ YEŞİL ALAN VE YARGI KARARI

Bu haber 03 Şubat 2020 - 13:11 'de eklendi ve 1.917 kez görüntülendi.

Asaf Hişmi

 “Adana 2. İdare Mahkemesinin E: 1997 / 206, K. 1997 / 1428 Karar sayılı kararıyla; Samandağ Belediyesine ait dava konusu 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin Büyük bir kısmının yeşil alan ve Atatürk anıt yeri olarak ihdas edilmiştir.’’

Adana 2. İdare Mahkemesinin bu kararında: ‘’… Hatay ili Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin şehir imar planının 30L – IVa No’ lu İmar paftasında 48.900 – 49.400 ile 49.700 – 49.900 koordinatları arasında bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait 1042,1998 ve 4241 parsel sayılı taşınmazların bir bölümünde belediye hizmet binası yeri, kalan kısmının bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ve Atatürk anıtı yer olarak ihdas edilmesine ilişkin 13.2.1997 gün ve17 sayılı Samandağ belediye Meclisi kararının iptal istemiyle dava açılmıştır.’’

Görüldüğü gibi, mahkemenin dava konusu parsellerin yerini tanımlarken, İnönü Caddesinden söz etmemektedir. Çünkü o tarihlerde parkın içinden hiç yol geçmemekte idi. Şu anda parkın içinden geçen İnönü Caddesi, Filiz sokak ile 4241 ve 4242 sayılı parseller arasından geçen yollar yoktu. Rant oluşturmak adına bu yolları ihdas ettiler.  Ardında mahkemeden iptali istenen Belediye Meclis kararını aldılar. Filiz sokak adıyla bir sokak yoktu. Filiz sokak olarak adlandırılan, aslında üstü açık pasajdır. Pasajı parkın içinden sokak ihdas edilerek pasajı, PTT caddesine bağlamak suretiyle, parkın bir bölümünü yok ettiler.

Mahkeme kararının devamında; ‘’İmar planları ülke bölge ve kent verilerine göre konut, çalışma, ulaşım gibi kentsel işlevleri ile sosyal ve kültürel gereksinimleri var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacı ile kentin gelişmesini göz önünde tutularak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda ön görülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.

Diğer taraftan, imar planlarında belli bir kişi veya zümre yararı düşünülerek değişiklik yapılması olanaksız olup, ancak kamu yararı, belde ihtiyaçları ve planlama ilkelerinin varlığı halinde değişiklik yapılabilmesi esastır.

Bu ölçümlere göre hazırlanıp değiştirilen imar planlarının yapısal denetiminde de bütün bu hususlara uyulup uyulmadığının taşınmazın yer, büyüklük, konum ve işlevi açısından imar planında ayrıldığı amaca, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. ‘’

Elimdeki resmi belgelere göre, dava konusu parsellerin şehir imar planında park / yeşil alan olarak tanımlandığını biliyorum Belediye yetkilileri de konu hakkında en az benim kadar bilgileri yok mu? Demek ki; bu parseller; iş hanı ve yer altı otopark yeri için ayrılmamıştır. Kamu yararı bunda yok. Şehircilik esaslarına da uygun değil. Olsa olsa rant oluşturma esaslarına uygun görülmüş olabilir. Bu da yasalara ve yönetmeliklere aykırıdır. Mahkeme kararının devamında açıklayıcı bilgi verilmiştir.

 (Belediyenin kanunsuz ve hukuksuz girişimini kamu yararına değil, belli bir zümre yararına yapmaya çalıştığını ve bu zümreye olan hizmetlerini oy kaygısıyla kamu yararını göz ardı ettiğini söylenebilir mi?  Belediye; BEL – BİR A.Ş. ‘nin yarattığı mağdurlara olan borcunu ödemek maksadıyla park alanının rant alanına çevirmeye çalışmak gibi bir görüntü vermektedir.  Başka bir anlatımla şirket kurtarma operasyonu mudur?. Çünkü bu şirket;  inşaatlardan bağımsız bölüm sattığı insanlarımızdan milyarlarca Türk lirası ile çok miktarda döviz para toplamıştır. Böylece bir mağdurlar kitlesi yaratılmıştır. Yok, eğer belediye yasa dışı uygulamalarına devam ederse elimizdeki noter senetlerinin, (Samandağ Noterliğinin) yevmiye numaralarıyla iştikakçılarının ad ve soyadlarıyla birlikte yayınlayabilirim. Kimin kim için çalıştığı, Samandağ Halkını kimin ne kadar sevdiğini, Samandağ Halkı bilmek istediğini biliyorum. O zaman soygunun boyutu hakkında fikir edinme olanağı bulunabilir. )

Kamu yararının hangi tarafta olduğunu mahkeme kararının devamında açık ve net biçimde, yoruma gerek duyulmayacak biçimde izah edilmiştir. Aslında Sayın Refik Bey bir avukat olarak bunu herkesten iyi bildiğini biliyorum. Ayrıca avukat kökenli meclis üyeleri de biliyordur.

Sayın Başkan; yapmaya çalıştığınız işlerin adı ne olabilir?  Bana sorarsanız; vurgun, soygun, talan ve yalan olduğunu düşünmek istemiyorum.. Okuduğumu anlayacak zekâya sahip olmadığımı düşünebilirsiniz. Bu işin ne olduğunu en iyisini siz bilirsiniz. O zaman bir kez daha soruyorum. Yapmaya çalıştığınız yasa dışı işlerin adı nedir? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Bende bekliyorum.  29 yıldır süren bu rant bataklığı kurutulmalıdır.

Sürecek.

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com