ÜST REKLAM

logo

reklam
01 Mayıs 2017

“KAZALARDA İNSAN FAKTÖRÜ:%94, YOLCU% 1, ARAÇ % 5”

 

 

ALRA Sürücü Kursu Usta Öğretici – Eğitimci Abdurrahman MİÇOOĞULLARI, 1-7 Mayıs Trafik Ve İlk Yardım Haftası nedeni ile gazetemize konuştu. Bu hafta çerçevesinde kutlamalar yapıldığına çeşitli kurum ve okullarda hafta ile ilgili konuşmalar yapıldığına dikkat çeken konuşmasında, senede bir hafta değil ama her gün trafik kavramı ile ilgili algı ve düşünceleri herkesin akıl uhdesinde bırakmak gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Doğa kanununda ve hayat dinamiğinde asla vazgeçilmeyecek ortaklık trafiği konuştu…

ALRA Sürücü Kursu Usta Öğretici – Eğitimci Abdurrahman MİÇOOĞULLARI, Sınırsız beraberliğe işaret ederek, “insan yaşam süreci, hiç hesapta olmayan sürprizlere aşinadır. Olumlu veya olumsuz durumlara tanık olunurken, kişilerin edinebildiği tecrübe ve bilgi birikimiyle doğru orantılı olarak her bir olayın seyri yaşanılanlarla direkt ilişkilidir. Bu bakımından hepimiz, geçmiş(kazanımlarla) ve gelecekte olan tüm zaman aralıklarında her konuda özellikle dinamik kaldığımız koşullarda daima dikkatli kalarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam.Barışık, ruh sağlığı yerinde, üretken ve bir o kadar mutlu insanların meydana  getireceği birliktelik ve dolayısıyla toplumlar; her türlü zorluğu alt etmenin çaresine sorunsuzca yol bulmuştur.Bilindiği gibi örf, adet ve geleneklerimizle büyürken edindiğimiz kültür, bilgi ve ahlak düzeyleri nasıl ki birlikteliğimizi etkileyebiliyorsa, bizim dışımızda ama olmasa olmazı zorunluluklar neticesinde karşılaşabileceğimiz  değişik kategorideki beraberlikleri de sabır,hoşgörü,iyi ilişki kurma  ve de yine kültürümüzdeki gelişim düzeyi etki etmektedir.Kimi beraberliklerden kolayca vazgeçebiliriz.Kendimize zarar veren hoşlanmadığımız kimi beraberlikleri def etme gibi bir şansımız var.Lakin doğa kanununda ve hayat dinamiğinde asla vazgeçilmeyecek ortaklıklar var.İşte sözü uzatmadan  söylemek gerekirse canlı cansız her şeyi doğrudan etkileyen,özellikle insan yaşamını şekillendiren onsuz düzenli ve sürekli bir zaman sürecinin  sürdürülemeyeceği bir olgu ki evet kuşkusuz bu; konumuzun anahtar kelimesi “Trafik “olsa gerek” dedi.

Her sene konunun anlam ve önemini belirtmek ve üzerine detaylı bilgi edinmek, edinilen bilgileri pekiştirmek için Mayıs ayının ilk haftasında “Trafik ve ilkyardım haftası “ kutlaması yapıldığını dile getiren konuşmasında Usta Öğretici MİÇOOĞULLARI, “çeşitli kurum ve okullarda hafta ile ilgili konuşmalar yapılmaktadır. Biz diyoruz ki, senede bir hafta değil ama her gün trafik kavramı ile ilgili algı ve düşüncelerimizi herkesin akıl uhdesinde bırakmalıyız. Hafta boyunca minik yavrularımıza çocuklara özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağı döneminde konu ile ilgili görsel bilgi araçları makale ve bildiriler ders anlatımları ile yerine getirmenin elbette pek faydası var. Ama önce gelelim işin özü “Trafik “dediğimiz kimi zaman canavar sıfatıyla dile gelen oysa onsuz yaşamın anlamsızlığını herkesin idrak ettiğini biliyor ve diyoruz ki:

Tüm ayrılıkları birleştiren akıl ve mantık himayesinde gidildiği süre boyu sevdiklerimize bizi kavuşturan, kimi zaman işimize plandaki mekanlara bizi ulaştıran tercihen kara, hava ve deniz konumuyla istediğimiz yere taşıyan hayatı sevimli kılan Ulaşım hareketlerinin tümü yani TRAFİK; Sabırsızca, aceleci, kontrol refleksini zayıf kılan unsurlarla kural ve saygı prensibinden uzak bir şekilde trafik seyahati yapacağım denildiği anda büyük zararlara yol açan facialara da yol açar.

Bu nedenle bütün bu korkunç emareleri alt etmek, kendimizi ve sevdiklerimizi üzmemek üzere bin bir zorlukla toparlamaya çalıştığımız maddi gücümüzü heba etmeden;

Bilmekte ve kafaya sokmakta mutlak faydaları olan her konuda olduğu gibi ama bu özel hafta vesilesiyle “Trafik haftası” denmişken konu ile ilgili ve önemli bir diğer hayati yani” İlkyardım Bilgisi”ni öğrenme ve kaza mahallinde uygulama becerisinin kısa, anlaşılır detay ve yararlarına değinmek istiyoruz.

Trafik denince motorlu- motorsuz tüm vasıtaların, insanların karayolları üzerindeki hareketleri akla gelir. Trafik içindeki asıl unsurlara gelince Yol, araç, Sürücü, yolcu,yaya ve yük akla gelir. Çok eskiden beri insanoğlu türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çareler üretmiş hatta yeni yeni icatlara yönelmiş. Tekerin icadı, çekilerek sürülen ve yük taşımada kullanılan motorsuz araçlardan günümüze dek ihtiyaçlar sınır tanımazken en modern araçların üretimine geçilmiş. Böylece hem kolay ulaşım ve yük aktarımı sağlanmış hem de zamandan tasarruf sağlanmış oldu. Tabi ki bu gelişmelerin de özellikle kent nüfusunun gittikçe artması ile paralel olarak araç sayısını da artırmış olurken kuşkusuz, beraberinde de sorunlar getirdiği aşikardır. Hem araç kullanacak sürücülerin yoldaki yayaların bilinçli hareketleri hem de yol konumunun iyileştirilmesi zorunluluğunu getirdi. En lüks arabayı ele alın ancak nihayet onun kullanıcısı yani sürücü akla gelir.Ani oluşan, önceden tahmin edilemeyen ama tedbir alınarak önlenebilen ölüm, yaralanma ve maddi hasarlara yol açan adını kaza koyduğumuz olayları engellemek için, Trafik tanımını ve içeriğini YOL-ARAÇ-Sürücü-Yaya);  düzenleyicileri/Trafik levha ve işaretleri: ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri, Trafik polisi, kısacası tümünün bileşeni ve hepimizin ortak paydası olan Trafik kurallarını bilmek zaruri, hayati önem arz etmektedir. Herkesin uymak zorun da olduğu ve uluslar arası antlaşmalarda belirtilen ilgili uzman ve bilimci ileri sürücü teknik elamanların hazırladığı, can kurtarıcı bu kuralların bilinmesi ve sorunsuzca uyulması gerekir. Bizler, ALRA sürücü kursu olarak tüm adaylarımıza bu elzem bilgileri vermeye ve saygı ve sabır gerektiren kurallara uyumlu sürücüler yetiştirmeye çabalarımızı ödünsüz sürdürmekteyiz. Yine sürücü adayı, sürücü ve yayalar, nerede olursak olalım başımıza istenmeyen olayın bu bir iş kazası, okul kazası, spor kazası trafik kazası vb. ansızın olabilen kazaları önlemenin kaçınılmazları en asgarideki zarar vericiye düşürmenin yolu, kuşkusuz kuralları bilmek ve harfiyen yerine getirmekten geçer. İstenmeyen kazalarda kendimizin ve başkalarının kaza anındaki müdahale bilinci, kaza yerini işaretleme koruma şeridi yapabilme, yetkililere haber verirken yaralılara kaza yerinde ilk yardım çabasının doğru ve yerinde yapılabilmesinin ve bilinçliliği trafikte güven için zaruridir. Sağlık personeli gelinceye kadar kazazedeye ilk yardım uygulamanın can kurtaracağı bilinmeli ve bu bilinçteki adaylar, zaten asıl amacı hayat kurtarmak olan ilkyardım, bir insanlık gereği olup olay mahallinde akılcı ve sağlıklı uygulamalarla hayata geçirilirse faydalı olacağını bilinmeli…

Trafik kazalarını önlemenin ilk diğer koşulu, herkesin görev ve sorumluluğunun bilincinde olması… Burada ilk önce alt yapı çalışmaları yol, yaya kaldırımları, park ve duraklar (Karayolları belediyeler),Trafik kültürü bilgi ve eğitim materyalleri kural koyucuları(İç iş. Bak. EM. Trafik bölümü ve Uzman insanlar),Sürücü ve eğitimi(Sürücü kursları) yayalar.

Trafik olaylarının ülke ekonomisini ilgilendiren dikkate değer bir boyutu var. Kazalar da sadece araç kaybı olmuyor, İnsan kaybı, maddi hasarla birlikte şoklar, ruhsal sarsıntılar yaşanmakta çevre ve araç kirliliğine ek olarak sakat ve engelli kalan sayısız insanların sayısı, zarar gören diğer canlılar ve sağlık harcamaları bir çabası… Ülkemizde ne çare ki her gün 600 ve her bir saatte 27 kaza yaşanıyor.(2016).Bu kazalar 5-30 ölü ve 600 yaralı ile  sonlanmakta. . Yılda 413 bin yüz kaza da 3,498 ölü,307 bin yaralı. Araç yıkımı ve yaşanılan stresleri de ekleyin… Demek oluyor ki, en modern araçların kendi başlarına kazalara çare olmadıkları apaçık ortadır.

Kazalarda kimin suçu var ona bakalım: Araştırmalar gösteriyor ki;

İnsan faktörü:%94

Yolcu% 1

Araç % 5

Yol  % 1 Bu korkunç tablo her şeyi özetler gibi. Bu nedenle, Trafik kurallarını özümseyen, uygulayan, başkalarına da uygulatan ve kullandığı araçla gittiği yol ile ruhen ve bedenen barışık sürücüler şarttır. Sürücü trafikte seyahat halindeyken kuraları bilmesi yetmiyor yine diğer bilgilere ek olarak asli kusurların bilinmesi elzemdir. En basitinden mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır. Örneğin kırmızı ışıkta geçmek, trafik polisinin işaretlerini dikkate almamak, dönemeçlerde ve uygunsuz yerlerde araç geçmek, arkadan çarpmak alkollü olarak araç kullanmak,dikkatsiz olmak vb. 1.derecede suç ve kazalara sebebiyet verdiren hem de ceza gerektiren davranışlardır. Bununla birlikte araçların teknik kontrolleri, fenni muayeneleri ihmal etmeden sürelerinde yapılmalıdır.

Yaya olarak da hepimize düşen görevler var: Nerede olursak olalım biz insan olarak hem kendimize hem başkalarına hem çevremizi düşünürken hem de kullandığımız araç gereçlere saygımızı korumalı, kendi kendine, başkalarına trafikte hoş görüyü unutmamalıyız…

Karşıdan karşıya geçmelerde kontrollü yaya geçitleri, ana yollarda üst ve alt geçitleri kullanmalıyız. Bu geçişlerde dikkatli olunmalı. Önce sola sonra sağa bakarak karşıya geçmeli, yolcu olarak araba tam durmadan binilmemeli veya inmemeliyiz. Araba önlerinden ve arkalarından(Duran araçların) ani hareketle karşıya geçmemeye dikkat etmeliyiz. Yavrularımızı araçların arkasına asılmamaları için uyarmalı, Kaldırımsız yollarda yolun solundan yürümeliyiz.

Daha sonra kendi kendine ve başkalarına  zarar veren olayların bir başka önlenmesi için: Teknik eksiklikleri bilme ve gidermeye çalışma, bilgisizlik olumsuz bir durum yaratır..BU konuda eğitimcilere ve ilgili uzmanlara görev düşüyor.Trafikte denetim mekanizması sürekli ve ödünsüz sürdürülmesi,Çevre ve doğanın kazalara yol açan konumu varsa oluşumları giderilmeye ve yol üzerine tehlike ve uyarı işaretleri mutlaka olmalıdır. Buraya kadar anlattıklarımız herkesin yararınadır.  Can,her şeyden daha değerli.  Ailelerimizle sevdiklerimizle  bir arada mutlu kalmanın anahtarı hep bizlerle birlikte olan yani onsuz olamadığımız sonsuz beraberliğimizi yaşadığımız Trafikte, kontrol sağlamanın evlere sağ salim dönmenin özlemi trafik canavarını inine tıkamakla gerçekleşir..  Bunu bilgi birikimimizle, sabır, ahlaklı kalmak ve iyi münasebet kurarak sağlayabiliriz. Sevgili hemşerilerimiz: Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için trafiği sevelim ve öğrenelim. Samandağ ALRA Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu çalışanı olarak Hepinize ve ülkemizin insanına kazasız belasız günler, tüm seyahatlerinizde hayırlı yolculuklar dilerim”dedi.

Haber-Foto:Ümit Sağaltıcı

 

Share
605 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+8 = ?