logo

reklam

KATLI OTOPARK PROJESİNE SAVCILIK YOLU!

Makina Mühendisi Asaf HİŞMİ, ‘İmar faciası’ olarak nitelediği 75. yıl parkındaki usulsüzlükler için mahkeme yolunu tutmaya karar verdi. Atatürk Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin bir bölümünün Atatürk anıtı yeri ve geri kalan kısımda yeşil alan olarak mahkeme kararlarıyla ihdas edildiği açıklanırken Mühendis HİŞMİ, konu ile ilgili açıklamasının devamında, ‘ Belediye başkanlığı cevabı yazılarında imar planı hilafına bilgilendirme yapmıştır.  Ruhsatla ilgili sorumuza yanıt vermemiştir. Devam eden inşat ruhsatsızdır. Şantiye tanıtım levhasına ilişkin talebimiz yanıt bulmamıştır’ sözlerine yer verdi.

Makina Mühendisi HİŞMİ, açıklamasında “Belediye, bu alana 75. YIL PARKI adını verir ve İmar planında işler. Bu alan halk arasında da 75. Yıl Parkı olarak bilinir. Ancak mevcut belediye yönetiminde otopark aşkı depreşince parktaki ağaçlar kesilir. Atatürk Anıtı kaldırılır. Hafriyata başlanır.

Şimdi ben park nedir tanımını yapmaya çalışacağım:  Bir yerleşim merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli açık alanlardır. Parklar, kentlerin imar planları hazırlanırken, insanların temel gereksinimleri olarak dikkate alınır Sosyal Alt Yapı içerisinde yerleri planlanır ve yasal güvence altına alınır. Bu alanların değiştirilmesi, daraltılması ya da kaldırılması belli yasal kurallara bağlanmıştır. Yeşil alanların, parkların değiştirilmesi, kaldırılması, daraltılması, bir başka kuruma devir edilmesi, imkânsız denecek kadar zordur. Oysa Samandağ Belediyesi Haksız, hukuksuz, Ruhsatsız bir şekilde kent merkezinde otopark inşaatı yapması düşündürücüdür.

18.04.2018 tarih ve 1329 kayıt sayılı dilekçemle 4982 Sayılı Bilgi Edinme yasası hükümlerince, şu bilgileri talep ettim: “İlçemizin Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin üzerinde Atatürk Anıtı Yeri ve geri kalan kısmı yeşil alan olarak imar planında yer almaktadır. Bu parsellerin üzerinde devam eden inşaatın şantiye alanına şantiye bilgi tabelası konmamıştır. Konması gerekir.  İnşaat Şantiye Tanıtım Tabelasında: İdarenin Adı, Projenin Adı ve İhale Bedeli, Müşavir Firmanın Adı, Yüklenici Firmanın Adı, Yer Teslim Tarihi, İş Teslim Tarihi yazılı olduğu halde şantiye alanında konacaktı. Konmadığı Görülmüştür. İnşaat Ruhsatı var mı? Yok mu? Bilmiyoruz.

1 –  Konuya ilişkin İmar değişikliği yapılmışsa, Belediye Meclis ve Encümen Kararının birer suretini,

2 – İnşaat ruhsatı varsa Ruhsat tarihini resmen tarafıma gönderilmesini ‘’ talep etmiştim.

Samandağ Belediye Başkanlığı 02.05.2018 tarih ve 41400387 – 492 – 1478 sayılı cevabı yazısında: ’Söz konusu dilekçe incelenmiş olup, yapılan inceleme, 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda her hangi bir imar planı tadilatının olmadığı ve söz konusu parsellerin İmar Planında’ ’Park + Otopark’’ olarak planlandığı görülmektedir.’’ İfadesi yer almaktadır.

Oysa Adana 1. İdare Mahkemesi Esas No: 1997 / 201, Kara No: 1997 / 1427 sayılı kararı ile Esas No: 1997 / 206, Karar No: 1997 / 1428 sayılı kararlarıyla dava konusu parseller üzerinde Atatürk Anıt Alanı Yeri ve geri kalan kısmında Yeşil alan ihdasına hükmetmiştir.  Samandağ Belediyesinin 01.07.2016 Tarih ve 97 sayılı Meclis Kararında ‘’ Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan şehir imar planında PARK OLARAK TANIMLANMIŞTIR.  Parkın adı; 75. YIL PARKI Olarak adlandırılmıştır.  Dava konusu parsellerin imar planında otopark planlanmamıştır. Park ve park altı otopark yapımı Belediye meclis kararı istihsal edildiği 01.07.2016 tarihinde ilave edilmiştir. (…) Kararın devamında; ’Park ve altı katlı otopark yapmak şartıyla dava konusu parseller 25 Yıllığına Hatay Büyük Şehir Belediyesine tahsis edilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.’’  Bu Meclis Kararında görüldüğü gibi dava konusu parsellerin, Şehir İmar Planında; Mahkeme karalarına uygun bir şekilde Park/ Yeşil alan olarak yer aldığı görülmektedir.

Samandağ Belediye Başkanlığı, tarafıma gönderdiği cevap yazısında OTOPARK sözcüğünü, beni yanıltmak amacıyla kullandığı açık ve net bir biçimde görülmektedir. Çünkü otopark sözcüğü şehir imar planında geçmediği gibi alınan belediye meclis kararında ve imar planında sadece park sözcüğünün yer aldığı ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade ile Belediye;  Resmi evrakta tahrifat yaparak beni yanlış bilgilendirmiştir.

19.02.2018 tarihinde Kaymakamlık makamına Aynı gerekçe ve aynı içerikte bir dilekçe sundum.

Samandağ Belediye Başkanlığının Kaymakamlık makamına sunduğu 02.05.2018 tarih ve 1473 sayılı cevabı yazısında; ‘’ bahse konu olan yerde yapılan incelemede, 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerin bulunduğu alanda herhangi bir imar planı tadilatının olmadığı Parsellerin imar planında’ ’Park + Otopark’ ’olarak planlandığı’’ bilgisi sunulmuştu. Başka bir anlatımla kaymakamlık yanlış bilgilendirilmiştir. Yani Belediye başkanlığı cevabı yazılarında imar planı hilafına bilgilendirme yapmıştır.  Ruhsatla ilgili sorumuza yanıt vermemiştir. Devam eden inşat ruhsatsızdır. Şantiye tanıtım levhasına ilişkin talebimiz yanıt bulmamıştır.

Hatay Büyük Şehir Belediyesi, Samandağ Belediyesinin Belediye Meclis Kararını gerekçe göstererek;07.11.2016 tarih ve 302 sayılı Hatay Büyük Şehir Belediyesi Meclisi:’’ Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan imar planında park Alanı olarak tanımlı 75. Yıl Parkına, Yer Altı Katlı Otopark yapımı şartıyla Hatay Büyük Şehir Belediyesine 25 yıllığına tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 günlü 1’ici birleşiminde oya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.’’ Görüldüğü gibi Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042, 1998 ve4241 sayılı parsellerde park tanımı dışında bir tanım yok. Samandağ Belediyesinin Cevabı yazılarında İmar Planı tahrifatı yaparak OTOPARK TANIMINI sonradan ilave etmiştir.

1 –  Samandağ Belediyesinin Mahkeme kararlarına rağmen böyle bir işe girişmesi büyük bir kusurdur. Yargıtay Genel Kurulu 2009 / 4 – 453 Esas No,  2009 / 553 Karar No. Sayılı kararıyla özetle:’’ Yetki ve görevleri itibariyle İdari Yargı karalarını uygulama imkânına sahipken, kararın gereğini yerine getirmeyen Başbakan, Bayındırlık ve İskân Bakanı ile İLE BELEDİYE BAŞKANI DOĞAN ZARARDAN ŞAHSEN SORUMLUDUR.’’  İfadesi yer almaktadır.

2 –  İmar Planlarında yeşil alana, parklara kısacası sosyal alt yapıya ayrılan alanlar yasal güvence altına alınmıştır. Şöyle Ki; ‘’ İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK’’ ‘İmar Planı İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNDE Uygulanması gereken Esaslar

Madde 21- İMAR PLANLARINDA BULUNAN SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPI ALANLARININ KALDIRILMASI, KÜÇÜLTÜLMESİ VEYA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ ZORUNLULUK OLMADIKÇA YAPILMAZ.  Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleşecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

İmar Planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet gördüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda 1’inci esaslara uyulur.

Soruyorum; Bu İmar Faciası’’ yaratma girişimlerinizi, yasalara rağmen neden yapıyorsunuz?

5 – Resmi evrakta tahrifat yaparak; Samandağ Kaymakamlığı ve bu satırların yazarını niye yanlış bilgilendirmek zorunda kaldınız?

6 – Elimdeki bilgi ve Belgeleri kısa süre içinde Cumhuriyet Savcılığına Teslim edeceğim. Gereğinin yapılması konusunda suç duyurusunda bulunacağım.

Otopark nerede yapılır? Nerede Yapılmaz?  Sorularına bundan sonraki yazılarımda izah edeceğim.

Kurumların sorumluluk bölgeleri ve ruhsat işlemlerini kimin yeklisinde olduğunu izah edeceğim” dedi.

Haber-Foto: Ümit Sağaltıcı

Share
282 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?