ÜST REKLAM

logo

reklam

“KARARIN BİR SURETİNİ İSTİYORUM”

İlçemizin tanınmış Makine Mühendislerinden Asaf Hişmi, İlçemizdeki Atatürk Anıtı hakkında konuyu tetkik etmek için bir teknik elemanın görevlendirildiğini ancak yürürlükteki imar şehir planına bakmadığını buna rağmen kararın onay aldığını belirterek, sözü edilen ancak piyasada olmayan sözde meclis kararının bir suretini istediğini belirtti.

Konu üzerine gazetemiz haber merkezine bir açıklamada bulunan Hişmi; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2018 tarih ve 82722354 – 310.02 – E.134010 sayılı yazılarında; Hatay Samandağ İlçesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde Atatürk Anıtı Hakkında; ‘’… Yer alan iddiaların yürürlükteki planları, yargı kararları ve ilgili mevzuat uyarınca incelenerek, sonucundan bakanlığımıza ve dilekçe sahibine bilgi verilmesi ve gereğini rica ederim.’’ Talimatları vermişti.

Hatay Valiliği; konuyu tetkik etmek üzere bir teknik eleman ( mimar) görevlendirir. Görevli kendince belediye arşivinde araştırma yapar. 30 yıl öncesindeki belgeleri arar bulur. Ama yürürlükteki güncellenmiş şehir imar planına bakmaz. Şehir imar planının yüklenmiş olduğu bilgisayar masasının yanı başında oturur. Şehir imar planına bakayım, demez. Ya da yakını görmeme kusuru vardır. Bilgisayarı görmez.  Bilindiği gibi 30 yıl önce Mühendisler, bilgisayarı yaygın biçimde kullanmıyorlardı. Projeler rapido kalemi kullanılarak çiziliyordu. Şehir planlamacıları, şehir imar planlarını ele çizerlerdi. 1988 yılına ait paftalar eski usulle çizilmiştir. Müfettiş beyin Bakanlığa sunduğu teftiş raporunda şunları yazıyordu;’’ İlimiz Samandağ İlçesi 10420,1998 ve 4241 sayılı parseller ile ilgili olarak Samandağ Belediyesi tarafından daha önce 1988 ve 1989 yılları kapsayan Revizyon İmar Planında Sebze Hali, Ticari alan ve otopark alanı olarak planlandığı görülmektedir.’’ Bilgisine yer vermiştir. Bu bilginin dava konusu parsellerle ilgisinin ne olduğunu anlamış değilim. Bizim davamız 1988 ya da 1989 yıllarına ilişkin değil. Valilik görevlendirmesi de bunu kapsamıyordu.

Bizim iddiamız; Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kâin Şehir İmar planında Atatürk Anıtı ve pak olarak tanımlanan 1042, 1998 ve 4241 sayılı parsellerin kesinleşmiş yargı kararlarına, Şehir imar planına, kanunlara ve yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılmadığıdır.  Müfettiş bey yasaları es geçiyor. Kendi hayaline göre işlem yapıyor. 30 yıl öncesinde çizilmiş paftaları tozlu raflardan alıyor, fotokopilerini çekiyor ve üzerlerine 1998 yılı şehir imar planı tadilatının aynısıdır. Yazdırıyor v yetkili memura imzalattırıp mühürlettiriyor. Raporun devamında’’… 13.02.1997 tarih ve 17 Samandağ Belediyesi meclis kararıyla söz konusu alanın bir kısmının Belediye hizmet binası yeri kalan kısmının bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ve Atatürk Anıtı yeri ihdas edilmesine yönelik karar alındığı görülmekte olup, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 1997/206 Esas ve 1997/1428 sayılı kararıyla bu plan tadilatı iptali istemi ret edilmediği anlaşılmaktadır’’ ifadesine yer vermiştir. Şimdi biz Sayın Müfettişin yazdıklarını ve sözünü ettiği, Adana 2. İdare Mahkemesinin 1997/206 esas ve 1997/1428 karar sayılı kararıyla karşılaştıralım:

Adana 2. İdare Mahkemesinin 1997/206 Esas ve 1997/1428 karar sayılı kararından; (ulaşım alt yapısının bu denli zayıf olduğu bir bölgede, yapılacak İşhanı altı otopark çözümleri bir çözüm olmaktan ziyade giriş – çıkış ve seyir ilişkileri, sebebiyle merkez ulaşımını tam anlamıyla kilitleyeceği bu görüşlerin 13.2.1997 günlü ve 17 sayılı meclis kararı ile uygun görülen yeni imar planı tadilatı için geçerli olduğu belirtilmiştir.’’

Kararın devamında:’’ Bu durumda, dava ve mahkememizin 1997/201 sayılı esasına kaydan açılan ilgili dava dosyasındaki tüm bilgi ve belgelerle anılan dosyada mevcut bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kain ve şehir imar planının 30L – IV a nolu imar paftasında 48.900 – 49.100 koordinatları arasında kalan mülkiyeti belediyeye ait 1042, 1998 ve 4241 parsel sayılı taşınmazların küçük bir bölümünde belediye hizmet binası geri kalan kısmın bodrum katında otopark zeminde yeşil alan ve Atatürk Anıtı yeri ihdas edilmesine ilişkin 13.2.1997 gün ve 17 sayılı Samandağ Belediye Meclisi kararının, kısmen yoğunluk artırıcı arz etmekle birlikte yoğun ve yüksek katlı İşhanı altı otopark çözümlerine göre kıyaslanmayacak kadar olumlu unsurlar içerdiği ve davalı idareye ait 1042,1998 ve4241 sayılı parsellerin büyük bir kısmının yeşil alan ve Atatürk anıtı yeri olarak ihdas edildiği hususları gözetildiğinde imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.’’ Demek ki her iki, mahkeme kararı ve bilirkişi raporunu birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ile imar tadilatını ret etmiştir. Parsellerin büyük bölümü yeşil alan ve Atatürk anıtı yeri olarak hükme bağlamıştır.

Sayın Müfettiş Bey Efendi, raporunun devamında; ‘’ Samandağ Belediye Meclisinin 13.02.1998 tarih ve 26 sayılı karar ile bahse konu yerin bodrum katında otopark, zeminde yeşil alan ihdas edilmesine yönelik plan tadilatı onaylanmıştır.’’ İfadesine yer vermişti. Samandağ Belediyesi arşivlerinde böyle bir meclis kararı yoktur. Müfettiş Bey Benim önümde rakamları kurgulayıp, 1988  – 1989 yılları kapsayan Revizyon İmar planından pafta fotokopileri üzerine 1998 tadilat planı aynısıdır. İbaresini yazdırdı. İlgili Memura İmzalattırıp, mühürlettirdi. ( 1998 İmar tadilatının aynısıdır yazdırtarak ilgili memura imzalatıp mühürlettirmişti.)  Sözde meclis kararının olmayan sayısını şöyle buldu: 1+9+8+8 = 26 İşte meclis karar sayısını bulmuş oldu. Bunu herkes başaramaz. Müfettiş zekâsı olması lazım insanda… Yoksa olmaz. Meclis kararı: 13.02.1988 tarih ve 26 sayılı karar oluşmuş oldu. Belediyeden bu kararın onaylanmış bir suretini istiyorum. Sayın Müfettiş dostum. Sözünü ettiğiniz ancak piyasada olmayan sözde meclis karartını bir suretini, zatıâlinizden istirham diyorum. Selamlar…” ifadelerine yer verdi.

Haber- Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı

 

 

 

Share
175 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+10 = ?