KAPALI OTOPARK UYGULAMA ÖLÇÜLERİ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

KAPALI OTOPARK UYGULAMA ÖLÇÜLERİ

Bu haber 11 Eylül 2017 - 11:13 'de eklendi ve 631 kez görüntülendi.

 

 

lçemizin, ilçe merkezine yönelik proje üreten arkadaşlarımızın sayısı az değil. Ürettikleri projelerin uygulanabilirliği hakkında bilgi birikimleri var mı? Bu bilinmiyor. En azında ben bilmiyorum.  Belediye yetkilileri, yeşil alan değil, betonlaşma eksenli toplantılar düzenlediler. Tasarımları hakkında bilgi sunarlarken, ilçe merkezinde düşledikleri binanın enine, boyuna, yüksekliğine ilişkin bilgi sunumu yaptılar. İşin özü; başlangıçta 21m yüksekliğinde bir bina ve yeşil alanın tamamını kapsayacak şekilde yer altı otoparkı ya da AVM inşaatı yapma düşüncesi vardı.

Bence yerel yöneticiler, sonuçlarını tartışmadıkları bir şeyi yapmaya kalkıştılar.  İşi ciddiyetle ele almaları gerekirdi. Yapılacak işin yasal yönü irdelenmeli…Konuya ilişkin Yasalar, yönetmelikler, mahkeme kararları, bilirkişi raporları vb. belgeler belediyenin bu tasarrufuna izin veriyor mu?  İşin geçmişi, mevcut konumu ve gelecek kuşaklara neler getirip, neler götüreceğini ve mal portresini çıkarmaları gerekiyordu.

Dava konusu taşınmazda, iki kamu kurumu ortaklığı var. Biri belediye diğeri de maliye. Üçüncü ortak da özel kişiler… Kamu kurumlarının fiyat veya delil tespitini mahkeme kanalıyla ve Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak, bilirkişi marifetiyle yaparlar. Kamu kurumları fiyat tespitini emlak şirketi kanalıyla yapamazlar. Bilirkişi atama yetkileri yok.

Belediyeler, hizmet merkezleridir. Tüccarlar gibi kar amaçlı faaliyetleri olamaz. Problem yaratmak yerine, problemlere çözüm üretmek için işbaşına geldiklerini biliyorlardır. Tasarladıkları, planladıkları ve uygulamaya koydukları her projenin, aldıkları her kararın kendilerine sorumluluk yüklediğini bilmek zorundalar. İlçemize baktığımızda, işin farkında olmadıklarını görürsünüz. Ya da kamuya yansıttıkları ile beyin kıvrımlarında saklı tuttukları faklı şeyler olduğu, sırıtkanlık noktasına dayandığı net şekilde görülür. Buda toplumda tedirginlik ve seçilenlere karşı güvensizlik duygusu yarattığını söyleyebilirim.

Yeşil alan hakkında düşüncelerimi zaman zaman paylaştım.( Belediyenin kent merkezine yönelik tasarrufları, yasalara yönetmeliklere, bilirkişi raporlarına ve mahkeme kararlarına aykırı olduğu halde, ısrarcı tavır ve davranış sergilenmesi anlaşılır bir durum değildir.)

Ben bölgenin yayalaştırılması ve yeşil alanların geliştirilip yaygınlaştırılması gerekliliğine inanıyorum. Yoğunluğun fazla olduğu bu bölgede kapalı ya da açık otopark yapmaya çalışmak, mantık sınırlarını zorlamak anlamını gelir. Şöyle ki; 1 – Halka açık kapalı otoparkın giriş,- çıkış rampa eğimi %15’ten fazla olamaz. Bölgede halen kullanılmakta olan yollar bu işe elverişli değildir. 2 – otoparkın aksları arasındaki mesafe 8.20m. Olacak. Aks Aralığı 3’er araba sığacak. 3 –Her araç için 250/500cm. otopark yeri planlanacak. Engelli araçlar için 350/500cm. yer alacak.

4 – Otopark rampa eğimi %20’ aşmamalıdır. İdeal eğimim %10 civarı olmalıdır. Başlangıç ve bitişlerinde 4’er m. Uzunluğunda geçiş rampası yapılmalıdır. Bu geçiş rampaların eğimi, genel eğimin yarısı kadar olmalıdır. Görüldüğü gibi, bölgeye ilişkin belediye tasarruflar fiziki olarak da uygun değil.

Atanmış yetkililerin sessizliğini anlamaya çalışırım. Seçilmiş yetkililerin sessizliğini anlamada zorluk çektiğimi itiraf etmeliyim. Sessizlik ya korkudan ya da pasta bölüşümünden kaynaklanır. Öyle değilse, toplum çıkarları, şehircilik esaslarını, fen ve sanat kurallarını, bilirkişi raporlarını, mahkeme kararlarını, yönetmelik ve yasaları kenara iterek büyük risklerin göze alınması, neyle açıklanır?

Yol yakınken hatadan dönülmelidir, Böylece toplumda oluşan gerginlik giderilir. Güven bunalımını önlenir. Herkes rahat bir nefes alır.

Yanlışta ya da hatada ısrar edilirse, işin içinde kasıt aranır. Bu da pasta bölüşümünü akla getirir, Pasta bölüşümü de zulalara götürür. Böyle bir şeyin olmasını istemem. Dilerim olmaz. Yaygın seslendirmeler vardır. Dostlarımın adına üzülüyorum. Bu inatlaşma, zor koşulların habercisidir. Önlenmesi zor sonuçlar doğurabilir. Uyarıyorum… 09.09.2017

Asaf HİŞMİ