"KADINLARI ŞİDDETE KARŞI SAVUNMASIZ HALE GETİREN TOPLUMSAL KOŞULLARDIR" | Samandağ Ayna Haber

SON DAKİKA

“KADINLARI ŞİDDETE KARŞI SAVUNMASIZ HALE GETİREN TOPLUMSAL KOŞULLARDIR”

Bu haber 29 Kasım 2019 - 8:35 'de eklendi ve 34 kez görüntülendi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Önemi” Konulu Bir Seminer Düzenlendi

Kadınlardan, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Önemi” Semineri

Kadın Danışma Merkezi ve CHP Samandağ İlçe Kadın Kollarının birlikte organize ettiği İlçemizde faaliyet gösteren Aile Danışmanı, Pedagog, Psikolog Gizem Kamacı’nın sunumunu yaptığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Önemi” konulu panel dün Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele seminerinde açılış konuşmasını Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber yaptı.

Başkan Berber konuşmasında; “Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet döneminde Türk kadını kadın sorunları açısından ilk ciddi gelişmeler bu dönemde yaşanmıştır. Kadının toplum içindeki etkisi artıkça kadınla ilgili olarak toplumda oluşturulan rol de önem kazanmıştır. 1924 yılında eğitimin değiştirilmesini sağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanunun dâhilinde askeri idadiler liseye çevirirdi Türk milleti sadece Müslüman vatandaşların olmadığı Müslüman olmayan Türk vatandaşların da dinsel gereksinimleri ve vicdan özgürlüğü olduğu göz önünde bulundurularak ilk okular da kuran dersleri ortaokul ve liselerden de din Arapça ve farsça dersleri kaldırılmıştır. Bu kanun sayesinde eğitim sisteminde modernleşmeye gidilmiştir. Kanunun uygulanmasından 3 sene sonra karma eğitime geçilmiş bu sistemde kızların da yararlanması sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadının eğitim durumu incelendiğinde 1935 yılında ilk nüfus sayımında %90ı okuryazar olmadığı görülmektedir. Bu oran erkeklerde %70 yapılan reformlar sayesinde 1980 yıllı itibari ile bu oran kadınlarda %31 erkeklerde %13 e düşürülmüştür. Bir başka değişle 1985 yılından itibaren kadınların %68 i 1989 da kadınların  %72 si okuryazar olmuştur. Türk medeni kanunu ve kadınlara yönelik haklar 1926 yılında Türk medeni kanunu kabul edilmiş 1934 yılında da Türk kadınına siyasal haklar verilmiştir. Kısacası cumhuriyet döneminde Atatürk devrimleri ile kadınların toplumsal sorunları önemli bir değişimin ve gelişimin içine girmiştir. Yasalarda kadın erkek eşitliği büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Türk kadını boşanma Hakkında seçme ve seçilme eğitim meslek seçimi kamu görevleri fabrikada çalışırken Haklarını savunmak için mücadele etmişlerdir. Gerçek anlamda modern bir toplumu oluşturan bütün sektörlerde en ciddi atanımlar bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar kadınların sorunu toplumsal bir sorundur” ifadelerine yer verdi.

Kadına Yönelik Şiddetin; Temel hakların ve özgürlüklerin ihlali olup kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sorun olduğunu ifade eden Psikolog Gizem Kamacı;“Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nin birinci maddesinde, kadınlara yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlamaya veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanıyor. Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere, mültecilere yönelmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet; Temel hakların ve özgürlüklerin ihlali olup kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sorundur. Kadınları şiddete karşı savunmasız hale getiren toplumsal koşullar, kadını güçsüz erkeği ise güçlü ve iktidar sahibi olarak konumlandırır. Kadına yönelik şiddet olgusu, son derece karmaşık ve ele alınması güç bir olgudur.

Fiziksel Şiddet; Kadına zorla bir şey yaptırma ya da bir şey yapmaktan alıkoyma amacıyla, kadının iradesi dışında gerçekleşen fiziksel zarar verici eylemleri içermektedir. Fiziksel şiddet daha çok bedene yöneliktir ve bedensel güce dayanır. Fiziksel şiddet vurma, bir araçla vücuduna zarar verme, tokat atma, kolunu bükerek acıtmak, tekmeleme, saçını çekme vb. eylemleri içermektedir. Fiziksel şiddet şiddetin en sık ve görünür biçimidir.

Cinsel Şiddet; Kadına yönelik olarak gerçekleştirilen ve kadının iradesi dışında ilişki kurma, tecavüz, sözlü ve fiili olarak gerçekleştirilen taciz olaylarını kapsamaktadır.

Sözle, elle sarkıntılık, dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, video, mesaj gönderme, İstenmeyen öpme, dokunma ya da okşama gibi cinsel temas durumları, İstenmeyen cinsel eylemlere zorlama, Cinsel ilişkiye zorlama, Fuhuşa zorlama, Akraba ve yakınlara yönelik cinsel saldırı ya da cinsel istismar (Ensest), Erken yaşta, zorla evlendirme, “Kız kaçırma”, Tecavüz.

Psikolojik /Duygusal Şiddet; Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Tehdit etme (zarar vermekle, terk etmekle, çocuklarını elinden almakla, tehdit)Kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz olduğunu söylemek, sürekli suçlama, Kadının yaşamı üzerindeki kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek, kadını yalnızlaştırmak ve ilişkilerinin bozulmasına yol açacak eylemlerde bulunmak, hesap vermeye zorlamak.

Ekonomik Şiddet; Kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Kadının çalışmasına engel olmak, Çalışıyorsa kazancına el koymak, Kazancından sadece harçlık almak biçiminde yararlanmasına izin vermek, Çok az para bırakarak evi döndürmesini istemek, Var olan mallarına el koymak, Ekonomik kararlardan dışlama, Ortak edinilmiş mallara zarar verme. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Konusunda hizmet veren, Kurum ve kuruluşlar.

Merkez: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, ŞÖNİM’ler, İlk Kabul Birimleri, Kadın konukevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, ALO 183. Kadına yönelik şiddet toplumda yaşayan bütün insanların sorunudur. Kadının eğitim ekonomi ve siyasal katılım alanlarında güçlendirilmesi gerektiğine ve bu alanlarda yaşadığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir roldür.

Farkındalık yaratabilme adına eğitim programları düzenlenmeli görsel ve yazılı medyada kadına yönelik şiddetle ilgili programlara yer verilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen panele; Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Samandağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber ve Yönetimi kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Haber- Foto: Aslı Sağaltıcı

afdah.info

voir films