ÜST REKLAM

logo

reklam
06 Ocak 2017

İzinsiz Eğitim Ve Öğretim Faaliyeti Gösteren Yere ağır ceza kapıda;

vnc4no-5

HEM KAPATILACAK, HEM DE İDARİ PARA CEZASINA ÇAPTIRILACAK

Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, WEB Sayfasında, Yeni Çıkarılan Kanun Gereği, İzinsiz Eğitim Ve Öğretim Faaliyeti Gösteren Yerlerin Hem Kapatılacağını, Hem De İdari Para Cezasına çaptırılacağını duyurdu.

Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, WEB Sayfasından MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun, Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 Sayılı Kanun ile özel öğretim kurumlarına uygulanan cezalarda revizyona gidildiğini belirten açıklamasını paylaşarak duyurdu.

Konu ile ilgili duyurulan açıklamada; “düzenleme ile izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yerlerin hem kapatılacağını hem de brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Şamlıoğlu, “Böylelikle Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde olmayan, kayıt dışı olarak faaliyet göstermek isteyen eğitim kurumlarının etkin bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede velilerimizin, öğrencilerimizin, personelimizin, Bakanlığın tanımadığı bir kurumla yaşayacağı sorunlar en başta engellenmiş olacak.” ifadelerini kullandı. Kanunun izinsiz faaliyet gösteren yerlerin yanı sıra mevcut özel öğretim kurumlarına uygulanan yaptırımlarda da köklü değişiklikleri kapsadığına işaret eden Kemal Şamlıoğlu, önceki düzenlemenin uygulamada çeşitli aksaklıklara neden olduğunu ve yeni cezalarla daha etkin ve caydırıcı bir sistemin öngörüldüğünü belirtti.

Şamlıoğlu, şunları söyledi: “Eski düzenlemede özel öğretim kurumlarımıza ´geçici kapatma´ ya da ´sürekli kapatma´ şeklinde olmak üzere 2 tür ceza uygulanıyordu. ´Geçici kapatma´ yaptırımına tabi fiilleri işleyen kurumların faaliyetleri, maarif müfettişlerince hazırlanacak rapor doğrultusunda 15 günden 3 aya kadar dondurulmaktaydı. Bir kurumun geçici kapatma cezası alması ve aynı fiili tekrar işlemesinin yanı sıra millî eğitimin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine uymaması veya kurucunun kurumunu mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak kapatmaması ise sürekli kapatma yaptırımına tabi tutuluyordu. Ancak özellikle özel okullara verilen geçici kapatma cezalarının fiilen uygulanmasında eğitim hizmetinin aksaması ve öğrencilerin olası mağduriyetleri gözetilerek ders yılı bitimi bekleniyor ve bu da cezanın caydırıcılığının önüne geçiyordu.

Yeni gelen idari para cezası sisteminde, kurumların mevzuata aykırı fiilleri, fiilin türüne göre asgari ücret bazında yaptırımlara tabi tutuldu. Burada cezaların uygulanmasında da kademeler öngörüldü. Örneğin, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmayan bir kurum, brüt asgari ücretin 10 katı tutarında bir idari para cezası ödeyecek, aynı fiili tekrar işlemesi halinde ise bu defa brüt asgari ücretin 20 katı tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Nihayetinde aynı fiili 3´üncü kez tekrarlaması halinde ise artık kurumun ruhsatı iptal edilecek.”

5 yıl geçmeden yeniden özel okul açamayacaklar

Genel Müdür Şamlıoğlu, kurumlara öngörülen bu cezaların yanı sıra kurumunu mevzuatın öngördüğü şekilde kapatmayan kurucular ile soruşturma sonucunda kurumunun kapanmasına sebebiyet veren kuruculara, bu fiilleriyle kamu hizmetini aksattıklarından ötürü yaptırım uygulanacağını bildirdi. Bu kişilerin 5 yıl geçmeden yeniden bir özel öğretim kurumu açamayacağını, başka bir özel öğretim kurumunu devralamayacağını veya böyle bir kuruma ortak olamayacağını kaydeden Kemal Şamlıoğlu, şunları kaydetti: “Yapılan değişiklik neticesinde, bir kurumun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması, haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması, Özel Öğretim Kurumları Kanunu´na, bu Kanun´a dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması halinde brüt asgari ücretin 5 katı, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu´nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması halinde brüt asgari ücretin 10 katı, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde ise brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanması öngörülüyor.” ifadeleri yer aldı.

 

Share
643 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?