ÜST REKLAM

logo

reklam

İSLAMİYET GERÇEĞİ

İslamiyet’in gerçek bir tarihsel devrim olduğunu öncelikle vurgulamalıyız. İslam devriminden önce özellikle Mekke ve civarında var olan düzen; çalışan ve üreten halkı eziyor ve sömürüyordu. Asil kabul edilmeyen yoksul insanlar, yolda yürürken dahi yüksek zümreye ait efendilerinin en kötü muamelelerine katlanmak zorundaydılar. Mütegallibe denilen zorba efendiler, kölelerin kızlarını kendilerine cariye yapıyorlar ve istedikleri şekilde kullanıyorlardı.

Efendilerin, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında iken, köleler ve yoksullar ekmek dahi bulamıyordu. Özellikle Yahudi tefeciler, Mekke ve Medine’de küçük üreticileri adeta haraca bağlamıştı. Öyle ki artık köleler, kız çocuklarının namusu ve kıtlık yüzünden yeni doğan kız bebekleri diri diri gömer hale gelmişti. Toprak ve mülk sahibi zenginler keselerini şişirirken çalışan halk, sefalet içinde sürünmeye mahkum edilmişti.

İşte tam o sırada, özel mülkiyeti, aşırı mal mülk biriktirmeyi ve tefeciliği yasaklayan, her şeyin Allah’a ait olduğunu ve halkın yaşamsal ihtiyaçları için arz edilmesini öngören bir toplum önderi ortaya çıktı. Bu yüce insan; Hz Muhammed’ten başkası değildi.

Allah’ın elçisi Muhammed’in düşünceleri, Medine’ye göç ettikten sonra hızla yayılmaya başladı. Arap yarımadasının farklı bölgelerinden yoksul insanlar O’nun karargâhına gelmeye başlamışlardı. Hz. Muhammed’in ilk cihadı, Medine’de küçük üreticilerin kanını emen Yahudi tefecileri yok etmek oldu. Onları bir şekilde alt ederek Medine’den kovmuştu.

Büyük mücadelelerden sonra egemen güçlere karşı verilen savaş, tarihsel devrimle sonuçlandı. Mülkiyet “Allah’a” yani tüm topluma ait kılındı. Kölelik kaldırıldı, egemen sınıfın oluşmasına imkan tanıyan iktisadi altyapı yıkıldı. “Nifak” yenildi, yerine “infak” düzeni kuruldu. Bu sistemin adı “selam” yani barış, güven, esenlik ve adalet sistemi idi. Böylece tefeci bezirganlığın egemen olduğu Mekke kent medeniyeti yıkılarak yerine evrensel İslam medeniyeti kurulmuş oldu. İslam medeniyetinin yozlaşarak bozulmasını bundan sonraki yazımda aktaracağım. İslamiyet ve Alevilik,  eski Yunan mitolojisinin etkisiyle “tanrısallık” üzerinden değil, sosyal ve beşeri ilişkilerle açıklanıp anlatılmalıdır.

Eğitimci / Sami Aslan

                                                                                                                                                                           

Share
284 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+9 = ?