İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HATAY CEZAEVİ RAPORU AÇIKLANDI ! | Samandağ Ayna Haber

SON DAKİKA

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HATAY CEZAEVİ RAPORU AÇIKLANDI !

Bu haber 18 Ocak 2019 - 16:11 'de eklendi ve 32 kez görüntülendi.

Derneğe yapılan hak ihlalleri başvuruları sonucunda 17.12.2018 tarihli 17 sayılı karar ile İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi yönetimi 24.12.2018 tarihinde Cezaevi Komisyonu adına Mürsel Tonguç SALMANOĞLU, TİP Milletvekili Barış ATAY MENGÜLLÜOĞLU, Av. İlhan ÖNGÖR, Av. Şükran DAĞ CABİR, Av. Ali BİLGİN, Av. Çayan BİÇER, Av. Adnan ERYILMAZ ve Av. Suphi ZARİF’dan oluşan heyet Hatay Yayladağı T tipi ve Çocuk Cezaevini ziyaret etti. Karar doğrultusunda Heyet Hatay Yayladağı T Tipi ve Çocuk Cezaevinizdeki 7 mahpus ve Çocuk Cezaevi Müdürü ile görüşme yaptı.

Söz konusu Yapılan Görüşmeler Sonucu Tespit Edilen Sorunlar Ve Hak İhlalleri, İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Cezaevi Komisyonu Adına Mürsel Tonguç SALMANOĞLU imzasıyla şöyle açıklandı;

Heyetimizce ayrı ayrı mahpuslar ile yapılan görüşmeler sonrası birbirini teyit eden benzer beyanlar ve şikâyetler esas alınmış ve aşağıda belirtilen hak ihlallerinin yaşandığı tespit edilmiştir:

1.Hatay T tipi Cezaevinde kendi koğuşları C4 ile C10 ve D13 koğuşları olmak üzere toplamda üç siyasi koğuşun bulunduğunu, fakat diğer koğuşlarla iletişim hakları olmasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından engellendiğini bu yüzden diğer siyasi koğuşlardakilerle herhangi bir temaslarının olmadığını diğer mahpuslarla sohbet hakkının engellenerek tecrit ve izolasyon koşullarında bir yaşamın dayatılarak zor olan cezaevi yaşamını daha da zorlaştırılarak sağlıklı bir ortamda barınma haklarının ihlal edildiği,

 1. Sağlık sorunu yaşayanların haftalarca sık sık dilekçe vermelerine rağmen revire çıkarılmadıkları veya çıkarılsa dahi ciddi hastalık halinde bile ağrı kesiciler verilerek geri gönderildikleri, bu haliyle sağlık hakkının ihlal edildiği,
 2. Sık sık arama bahanesiyle koğuşlara çok kalabalık 20-25  kişilik gardiyan gruplarıyla baskın şeklinde koğuşlara girildiği, eşyaları birbirine karıştırıp zarar vererek mahpuslara bu sırada hakaretler ve küfürler yağdırarak aşağıladıkları, mahpusların bu haksız uygulamalara tepki vererek disiplin cezası ile cezalandırılmaları amacıyla tahrik edilmek istendikleri, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği ve yaşam hakkının ihlalinin de şartlarının oluştuğu bu nedenle de suçlular hakkında ceza hukuku açısından derhal soruşturma başlatılması gerektiği,
 3. Afrin’de yakalanan mahpusların Afrin de ve daha sonra Türkiye de gözaltında iken günlerce başlayan işkence, kaba dayak ve kötü muamelenin yapıldığı Hatay Yayladağı T tipi cezaevine geldiklerinde ilk aramalar sırasında kaba dayak, çıplak arama şeklinde kötü muameleye maruz kaldıkları, Hatay Yayladağı T tipi cezaevine getirildikleri ilk günlere göre işkence ve kötü muamelenin biraz daha azaldığını fakat hale özellikle gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını. işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği, bu nedenle de suçlular hakkında ceza hukuku açısından derhal soruşturma başlatılması gerektiği,
 4. Şırnak’tan getirilen mahpusların yargılama yerinden uzakta Hatay Yayladağı T Tipi Cezaevine olmaları, mesafenin uzaklığı sebebiyle aylardır süren tutukluluk süresince dava avukatlarıyla iletişimlerini kısıtlamış olup, bu durumun hukuksal yardım alma ve savunma hakkının ihlaline yol açan bir duruma dönüştüğü,
 5. Şırnak’tan getirilen mahpusların koğuşunun izole edilerek sürekli bir baskıya maruz kaldıkları, koğuşun kalabalık olup sığmadıkları, orantısız ve haksız  disiplin cezaları aldıkları, bunun yönetmeliklere ve kanuna aykırı olduğu,
 6. Acil tedavi ihtiyaçlarının karşılanmadığı, acil sağlık yardımı isteyen mahpusların sık sık dilekçe vermesine rağmen revire dahi çıkarılmadıkları veya geç çıkarıldıkları ve hastaneye sevk edilecek hastaların dahi ayakta ağrı kesiciler verilerek koğuşa geri gönderildiği,bu haliyle sağlık hakkının ihlal edildiği, tedavi yapan doktorların kendileriyle yetrince ilgilenmediği bunun da tedaviyi geciktirdiği ve kalıcı sakatlıklara yol açacak kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ,bu haliyle sağlık hakkının engellendiği , insanlık onuru ile bağdaşmayacak şekilde işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği, suçlular hakkında ceza hukuku açısından derhal soruşturma başlatılması gerektiği,
 7. Mahpusların gardiyanlarca sık sık her fırsatta küfürler ve hakaretler edilerek, , duvara dayayıp sıkıştırmak, bağırarak tehdit etmek, tek sıraya dizmeye çalışmak, aramalar sırasında eşyalarını karıştırıp, dağıtarak ve zarar vererek, kaba ve şiddet içeren davranışlarla tahrik edilmek istendikleri, bu baskılar sebebiyle insani tepki verildiğinde orantısız olarak cezaevi yönetimince koğuşlarda darp ve işkence yapılarak haksız ve hukuka aykırı olarak  hücre cezası, aileleriyle görüşme yasağı, telefon yasağı ve mektup yasağı gibi disiplin cezalarının verildiği, bu haliyle adil yargılanma ve savunma hakkının keyfi uygulamalarla ihlal edildiği,
 8. Mahpusların cezaevine ilk girişlerinde baskı çıplak arama yapıldığı, insani tepki verildiğinde şiddet uygulandığı bu şekilde onur kırıcı davranışlara maruz kaldıkları, bu haliyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği,
 9. Koğuşlarda kalan mahpus sayısının olması gerekenden daha fazla olduğu, büyük bir kısmının yerde yatmak zorunda kaldığı, havalandırmaların yetersiz olduğu, spor yapma ve diğer mahpuslarla sohbet hakkının engellenerek tecrit ve izolasyon koşullarında bir yaşamın dayatılarak zor olan cezaevi yaşamını daha da zorlaştırılarak sağlıklı bir ortamda barınma haklarının ihlal edildiği,
 10. Yemeklerin kalitesinin yenilemeyecek kadar kötü olduğu, besin değeri ve miktar yönünden de yetersiz olduğu, İyi pişirilmediği, bu haliyle sağlıklı beslenme hakkının ihlal edildiği,
 11. Özellikle Afrin den getirilen ve siyasi mahpusların  basın-yayın-tv gibi haber alma ve bilgi edinme araçlarında ve kanallarda kısıtlamaya gidildiği, bu şekilde haber alma özgürlüklerinin kısıtlandığı,
 12. Mahpusların sık sık gardiyanların haksız uygulamalarına, küçük düşürücü muamelelerine karşı tahrik altında insani tepkiler verdikleri, her davranışlarının orantısız şekilde cezalandırmaya konu edildiği, itirazlarının ve savunmalarının dikkate alınmadığı bu haliyle adil yargılanma ve savunma haklarının da ihlal edildiği,
 13. Giyecek konusunda çok sıkı bir uygulamanın olduğunu, iç çamaşırların dışardan getirilmesinin yasak olduğunu, kantinden almak zorunda kaldıklarını, kantininde çok pahalı olduğunu,

CEZAEVİ İDARESİ YAPILAN GÖRÜŞMELER

24.12.2018 tarihinde mahpuslarla yapılan görüşmelerden önce, Yayladağı T tipi Cezaevi Müdürünün müsait olmaması dolayısıyla kendisiyle görüşme yapılamamıştır. Fakat Yayladağı Çocuk Cezaevi Müdürü ile TİP Milletvekili Barış ATAY MENGÜLLÜOĞLU görüşmüştür.  Yayladağı Çocuk Cezaevi Müdürü;  genel olarak mahpusların sorunlarının olmadığını daha önce birkaç gardiyanla yaşanan bazı sorunlarla ilgili soruşturma açıldığını soruşturmanın da devam ettiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak; birbirini teyit eden beyanlar esas alınarak heyetimizce tespit edilen söz konusu hak ihlallerinin son bulması için Adalet Bakanlığı ve Cezaevi idaresi tarafından acil çözümlerin üretilmesi, en temel insani hakların dahi çiğnendiği kötü cezaevi koşullarının ivedilikle düzeltilerek, mahpusların hukuksal haklarının korunması sağlık ile ilgili tedavilerinin geciktirilmeden yapılması gerekmektedir” dendi.

afdah.info

voir films