İMAM HÜSEYİN HAZRETLERİNE SELAM OLSUN!. - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

İMAM HÜSEYİN HAZRETLERİNE SELAM OLSUN!.

Bu haber 15 Eylül 2018 - 9:35 'de eklendi ve 595 kez görüntülendi.

Alevi Değerleri Derneği (Alevi-Der) Başkanı Zülfikar Çiftçi, Kerbela faciasını 1379. Yılında İmam Hüseyin Hazretleri ve Ehlibeytini andığını ve kutsadığını belirtti.

Kerbela faciasının İslam tarihinin ve belki de insanlık tarihinin en kanlı, en acı, en gaddar, en hayasız saldırısı ve kıyımı olduğunu hatırlatan Alevi Değerleri Derneği (Alevi-Der) Başkanı Zülfikar Çiftçi, “Kerbela aynı zamanda Ficar savaşıdır. Câhiliye devrinde bile Araplar arasında haram aylarda savaş yapılmazdı.

Câhiliyet Döneminde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmamasına rağmen “Eşhür-i hurum” denilen dört ayda savaşmak haram sayılırdı… Bu dört ayda (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem, Receb) savaş yapılacak olursa fâcirane sayıldığı için buna “Ficâr Savaşı” denirdi… Ficâr sözlükte “azmak, haktan ayrılmak, günaha dalmak, yemininde ve sözünde yalancı çıkmak” anlamına gelir. Bu aylarda savaş başlatanların azgın günahkarlar olduğu bildirilmiştir. Kur`an`da haram aylardan Tevbe suresinde bahsedilir: “Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah`ın katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram (ay)lardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin …Allah kâfirler toplumuna yol göstermez “ (Tevbe, 9/36-37)

Fasık ve Facir Yezit, Kur’an’daki ilahi emri de çiğneyerek, savaşın haram kılınmış olduğu aylardan Muharrem ayında Sevgili Peygamberin ailesini kılıçtan geçirmiş, geri kalanları yalınayak ve üryan bir biçimde Irak topraklarından

Şam’a getirerek Şam sokaklarında dolaştırmış; kendilerine eziyet etmiş, sevenlerine gözdağı vermiştir.

Mel’un Yezid’in ümmete zulmettiği ve dini vecibelerin ayaklar altına alındığı bir dönemde , yüz binlerin ısrarlı davetiyle Resulullah (saas)’ın makamına layık görülen İmam Hüseyin, sırf bu yüzden süt bebeleriyle birlikte katledildi.

Mel’un Muaviye hayattayken oğlu Yezid için biat almaya başlamış, bu uğurda en büyük engel olarak gördüğü İmam Hasan ve Hüseyin’i ortadan kaldırmanın yollarını aramıştı. Hayatta iken imam Hasan’ı zehirletip öldürmeyi başaran Muaviye, oğlunun Hilafeti önünde en büyük engel olarak İmam Hüseyin Hazretlerini görüyor ve Yezid’ e O’ndan kurtulmanın yollarını aramasını tembihliyordu. Babasının ölümünden sonra Yezid, Medine Valisine haber gönderip İmam Hazretlerinden biat almasını, biat vermemesi durumunda boynunun vurulması emrini veriyordu.Bunun üzerine İmam Hazretleri kısa süreliğine Mekke’ye geçerek Beytullah’a sığındı ve Hacc gereklerini yerine getirdikten sonra kendisini binlerce mektupla yanlarına çağıran ve gönderdiği elçiye biat eden Kufelilerin yanına göç etmek üzere ailesi ve yakını yetmiş bir kişiyle yola koyuldu.

Göç haberini alan Yezid , Kerbela bölgesinde İmam ile göç kafilesinin üzerine binlerce kişilik silahlı bir ordu salarak onları muhasara altına aldı.Fırat boylarına asker dikip Kerbela çölünde Ehlibeyt’in süt bebelerini susuzluğa mahkum etti.

İmam Hüseyin, kendisinin yakınlarıyla göç etmekte olduğunu, savaşmak niyetiyle yola çıkmadığını ve yoluna devam etmek istediğini bildirdiyse de bir sonuç alamadı. İmam hazretlerine Yezid’e biat etmesi karşılığında serbest bırakılacağı, aksi takdirde öldürülecekleri bildirildi.

Şarap havuzlarında onlarca kadınla zina ile meşhur ve her türlü hayasızlığın sembolü haline gelmiş, zalimliği ve gaddarlığı ile anılan Yezid gibi bir soysuza biat etmesi, İmam hazretlerinin kendini ve Ehlibeyt felsefesini inkar etmesi anlamına gelecekti.

İman, ahlak, fazilet, kerem, ilim ve hilmiyle meşhur nübüvvet şeceresinin mübarek filizi, ceddi Resul-ü Ekrem’in göz bebeğim, bilincimin kutlu meyvesi diye hitab ettiği İmam Hüseyin ‘’Ölüm, Yezid gibi bir soysuza biat etmekten çok daha hayırlı ve çok daha şereflidir’’ cevabını verir.

Mel’un Yezid’in emriyle göç kafilesine saldırılarak İmam Hüseyin (a.s) az sayıdaki yareni ve ailesi ile birlikte Hicri ,10 muharrem 61 günü şehid edilir. Kerbela şehitlerinin kesik başları Kufe ve Şam’da sergilenmiş, geri kalan Peygamberin Ehlibeyti ise esir alınmıştır.

Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

4:93 – Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.

Yezit gibi katiller bu gün tarihin çöplüğünde lanetlerle anılmaktayken inanç ve idealleri uğruna zulme ve kıyıma uğrayan nice Hüseyinler insanlığa birer onur meşalesi gibi yol göstermeğe devam etmektedir.

Muharremin onuncu gününe denk gelmesinden dolayı AŞURA diye de anılan Kerbela Kıyımı vesilesiyle Muaviye, Yezid ve izinden giden Emevileri Allah’ın lanetiyle lanetliyor; İnandığı

değerlerin kudsiyeti ve yüceliğini şehit düşme pahasına çiğnetmeyen İmam Hüseyin Hazretleri ve ashabı ile Ehlibeytine binlerce salet-ü selam ithaf ediyoruz” dedi.

Haber-Foto: Ümit Sağaltıcı