ÜST REKLAM

logo

reklam
04 Nisan 2017

“İLÇEMİZDE KANSER, HEPATİT VE DİĞER VAKALAR NORMALİN ÇOK ÜSTÜNDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI”

 

Selim KAMACI, dün basın büromuza yolladığı yazılı açıklamada, HAT-SU’ya yönelik yayınlattığı eleştirel haberden sonra HAT-SU’nun verdiği cevap mahiyetindeki yalanlama yazısının üslubundan da ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığına dikkat çekti.

Kamacı açıklamasında, “Samandağ İlçesine yönelik olarak H.B.B. ve başta HAT-SU olmak üzere ona bağlı diğer Müdürlüklere İlçemizin kangrenleşen sorunları, yapılan ihmalleri İlçeler arasında yatırımlara yönelik eşitsizliği, halka karşı bilerek veya bilmeyerek yapılan haksızlıkları v.s. konular ile ilgili olarak dikkatleri çekebilmek üzere yerel basında mütaaddid kere yazılar yazılmasına rağmen ayrıca; siyasiler ile vekillerin de aracı olmalarına rağmen bir türlü sesimizi duyuramamıştık.

En son 29.03.2017 tarihinde yerel basında yer alan HAT-SU ya yönelik eleştiri içeren yazımıza 31.03.2017 tarihinde hat-su tarafından cevap mahiyeti taşıyan iddialarımızı yalanlayan bir yazı yayınlanması ile birlikte; En sonunda sesimizin ve isteklerimizin duyulduğunun sevincini yaşadık.

HAT-SU olarak yazımıza verilen cevap mahiyetindeki yalanlama yazısının üslubundan da ne kadar haklı olduğumuz da ortaya koyulmuştur.

HAT-SU  kurumu tarafından yazılan cevapta hedef şaşırtan kaçamaklı yanıltıcı esas konularımız ile alakasız ifadelerin içermekte olduğunu göreceksiniz..

Zira benim yazdığım yazı hak hukuk arama niteliği taşımakta olup, esas konusu HAT-SU kurumu olarak eşit hizmet dağıtımı ve eşit bakış açısı doğrultusunda davranılmadığı ile ilgili olmasına rağmen

HAT-SU Kurumu olarak kayıp kaçak ile ilgili eşit davranıldığı ifadeler içeren cevap yazmış bulunmaktadır.

Oysa daha önceki muhtelif tarihlerde de HAT-SU ‘ya yönelik olarak bu tür hak arama ve uyarı mahiyeti taşıyan İlçemizin aciliyet ve ehemmiyet içeren sorunlarını basın yolu ile HAT-SU kurumuna duyurmaya çalışmıştık.

Hiçbir yazıda kayıp kaçak ile ilgili bir talebimiz olmamıştır.

Ayrıca; Sayın Valimizin başkanlığında İlimiz ve İlçemizin bütün kamu kurum müdürleri ile halkın yoğun katılım sağladığı İlçemizde gerçekleştirilen ve H.B.B. ile HAT-SU olarak katılma zahmetinde bulunmadığınız toplantıda da keza su, kanalizasyon ve çiftçilerimizin sulamada kullandığı suların kirliliği ve eşit hizmet dağıtımına yönelik olarak taleplerimizi yinelemiştik

Bu taleplerimizden biri olan sulama suyu kirliliği başlığı Sayın Valimizin kanalı ile size ulaştırılmasına rağmen söz konusu talebimiz ile ilgili olarak beni telefonla arayarak Samandağ İlçesi HAT-SU Müdürlüğüne yönlendirerek başınızdan savmanız olmuştur.

Bu davranışınızdan İlçemize verdiğiniz ehemmiyet ve eşitlik anlayışınızı ortaya koymaktasınız.

15 İlçeye alt yapı yapılıyor başlığı altında Samandağ İlçesine 62 bin metre yeni su hatları ile 7 bin ton su depoları inşa ettiğinizi iftiharla açıklamışsınız su depolarından Yayladağ’ın bazı mahallelerini de faydalandığı ortak kullanıldığı bilinmektedir.

Ancak; şimdi bizi aydınlatmanızı bekliyoruz Samandağ İlçesine döşediğiniz 62 bin metre su hatlarını hangi mahallelere döşediğinizi açıklamanızı istirham ediyorum.

Zira:1-Biz şebeke suyundan akıtılan asbestli çamurlu suyu içemiyoruz.

        2-Biz şebeke suyundan akıtılan sudan yemek pişiremiyoruz.

        3-Biz içme suyumuzu satın almak zorunda kalıyoruz.

        4-Sularımız sürekli kesildiğinden kaynaklı suya erişebilmek için nöbet tutuyoruz.

        5-Suya erişebilmek için motopomp kullanmak zorundayız.

        6-Suyu depolayabilmemiz için ayrı tesisat ve depo kullanmak zorundayız.

        7-Bina damlarında yoğunlaşan su depolarından dolayı görüntü kirliliğine maruz kalıyoruz.

        8-Çok daha vahim olan kullanmak zorunda olduğumuz şebeke suyumuzun aktığı borular ASBESTLİ ve çürük olduklarından İlçemizde kanser, hepatit ve diğer vakalar normalin çok üstünde görülmeye başladı.

Ayrıca; 20 bin metre kanalizasyon döşediğinizin beyanında da bulunmuşsunuz:

Yağmur yağdığı zamanlar,

Samandağ merkez ve mahallelerinin çoğunu su basmakta çoğu yollar gölet haline dönüşmektedir.

İlçenin bir çok yerinde kanalizasyon yetersizliği sebebi ile atık sular yollara taşmakta

Bu sorun yerel basında müteaddid kereler işlenmesine rağmen sonuç alınamamıştır.

20 bin metre kanalizasyon hatlarını nerelere döşediğinizi açıklarsanız çok seviniriz.

Samandağ’ına kazandırdığınızı iftiharla ifade ettiğiniz atık su arıtma tesisinizin yaydığı kokulardan mütevellid olarak değil tesisin yanına 1 km yakınına dahi yaklaşamazsınız.

Ayrıca; çiftçilerimizin sulama suyu olarak kullandıkları drenaj kanallarında da atık sular karışmaktadır.Kanallar mikrop ve sinek yuvası haline gelmiş durumdadır. Yeni mahalle liman semti sakinleri yıllardır bu işkenceye maruz kalmıştır.

Birçok çiftçi sulama da kullandığı atık karışmış kanal suların yüzünden ürünleri kurumuştur.

Samandağ İlçesi ile ilgili olarak masa başında karar vermek yerine diğer ilçeleri önemsediğiniz gibi Samandağ’ına da bu tür geziler yapmanızı beklerdik.

Sizlerin eşitlik anlayışı İlçe sayısı doğrultusunda olabilir.

Ancak; bu düşünceler ile hizmet dağıtmaya kalkışmak tamamen art niyet taşımakta olması ile beraber, olumlu yönde ileri gitmeyeceği düşüncesindeyim.

Zira; bir şeyleri kazanayım derken başka şeyleri kaybedebilirsiniz.

Bizim eşitlik anlayışımıza göre hizmetler İlçe sayısı veya hemşeri gözetilerek değil İlçelerde yaşayan nüfus oranları göz önünde bulundurularak dağıtılmalı. Düşüncesindeyim.

Ayrıca; aciliyet arz eden ihmal edilen İlçeler söz konusu olursa öncelikler tanınabilir düşüncesindeyim.

Sayın HAT-SU yöneticileri Samandağ İlçesinin nüfus oranı yurt dışında çalışanlar dahil edilir ise 135 bin olduğu tahmin edilmektedir.

ALTINÖZÜ: 60.554

BELEN: 31571

YAYLADAĞI:  28.687

KUMLU :  13,172

Dört İlçenin toplam nüfus oranı 134000’dir.

 H.B.B. ve HAT-SU olarak her iki tarafa yaptığınız yatırım miktarlarını açıklayın eşit davranıp, davranmadığınız o zaman belli olacaktır.

Ayrıca ve daha önemlisi Samandağ İlçesinin gerek merkezi gerek yerel yöneticiler tarafından hizmet noktasında yıllardır ihmal edildiğini geri bırakıldığını bu hizmetleri telafi edeceğinin sözünü sayın Lütfü SAVAŞ vermiştir.

Bu sözlerin gerçekleşmesini hala beklemedeyiz.

Sayın ÇAPARALI hizmet dağıtımında hala eşit davrandığınızın iddiasını sürdürecek misiniz?

Amacımız; İlçeler arasında ayrım çekişme veya hak ihlali yapmak kesinlikle değildir.

Bütün İlçelerimiz imkan doğrultusunda daha fazla hizmete layıktır.

Kendimi en kolay ifade edebilmek için bu kıyaslama ve örnekleri vermek zorunda kaldım.

Ayrıca; esastaki amacım hiçbir zaman H.B.B.HAT-SU ve diğer kurumlar ile polemik, kavga, çekişme, siyasi çekişme, muhalefet gibi olgular değildir. Bağcı ile kavga etmek hiç değildir.

Amacım; dikkat çekerek hakkın hukukun yerini bulmasını sağlamaktır.

Bize rakip veya düşman gözü ile değil bir dost gözü ile baktığınızda bizleri anlayacaksınız.

Zira;ihmal ve suistimal edilmiş,gelişmesi engellenmiş bir İlçe olarak dertlerimiz çoktur.

Sayın H.B.B.Başkanı ile birlikte başta HAT-SU Genel Müdürü olmak üzere H.B.B’nin diğer müdürlerini Samandağ’ında halk ile buluşma ve halkın sorunlarını dinlemeye yönelik bir toplantı yapmaları üzerine davet ediyoruz.

Böylelikle halk ile H.B.B.Kurumu arasında 3 yıllık süre zarfında oluşan halk ve yöneticiler arasındaki kopukluk ve güven zaafı tamir edilebilir diye düşünmekteyim.

Ancak;H.B.B.’nin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var.

H.B.B’nin Samandağ İlçesi ve halkına yönelik yapacağı uygulamalar, alacağı kararlar, yapacağı yatırımlara yönelik olarak İlçeyi yöneten siyasi erkin haricinde STK’lar, muhtarlar kanaat önderleri ve halkı önemserlerse daha fazla  başarı elde edebileceklerine inanıyorum.

Zira; İlçemizi yöneten siyasi ekip kendi menfaat ve çıkarları yönünde hakaret ettiklerinden dolayı halkın haklarını ihmal etmektedirler. Bu sebep ile halkın güvenini yitirmiş bulunmaktadırlar” dedi.

 Haber-Foto:Nazlı Hüzmeli

Share
800 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+2 = ?