İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ Yazdı OTOPARK SAHTEKÂRLIĞI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ Yazdı OTOPARK SAHTEKÂRLIĞI

Bu haber 20 Temmuz 2021 - 9:58 'de eklendi ve 86 kez görüntülendi.

Samandağ Belediyesi,1991 yılından beri kent merkezini betona boğmak için çaba harcamıştır. Mülkiyeti belediyeye ait olan 1042, 1998 ve 4241 sayılı parseller, Şehir İmar Planında park (Aktif yeşil alan) olarak tanımlanmıştı. Samandağ Belediyesi kimi sorumluları söz konusu alanın park + otopark tanımlı iddiasında bulundular. Yazışmalarında park tanımını inkâr ederek, park + otopark tanımına yer verdiler. Betonlaşmanın önünü açmaya çalıştılar.  Konuya ilişkin üst makamlara gölerilen yazılarında Park + otopark ibaresini kullanarak gerçek dışı beyanlarda bulundular. Örneğin;  Samandağ Kaymakamlığına,  Hatay Valiliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve içişleri Bakanlığına gönderilen resmi yazılarında gerçek dışı beyanlarda bulunularak, İmar planında par olarak tanımlanan söz konusu parselleri park+ otopark tanımlı olduğunu iddia ettiler.  Oysa Samandağ belediyesi 2016 tarihinde Samandağ Belediyesi Meclis Kararında söz konusu parsellerin, Şehir imar planında Park olarak tanımlandığını ifade edilmektedir. Diğer taraftan, 3. 8. 2018 tarihinde Samandağ Belediyesinin onaylı Şehir imar Planından aldığım imar planı çıktısında, sözü edilen parsellerin 75. Yıl Parkı olarak İşlenmiştir.  İlgili Makamlara yalan bilgi sunmak resmi evrakta sahtekârlık yapmak anlamına gelir. Bu sahtekârlığın adı Otopark Sahtekârlığı olmalıdır. Bu bir.

Belediyenin Meclis kararında ve kullanımdaki Şehir İmar Planında park olarak geçen parseller, üst makamlara gönderilen yazılarda; park + Otopark olarak bildirilmesinin anlamını bilen var mı? Ben bir eğitimci olarak olaya baktığımda, işin adı sahtekârlık olarak okuyorum.

Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 17. 10. 2018 tarihli cevabi yazısında; ‘’ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 19. Maddesi3. Fıkrasında park alanlarının encümen kararı ile tanii veya tesviyev edilmiş toprak zemin  altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSEc standartlarında ön görülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla KAPALI OTOPARK yapılabileceği hükmü altına alınmıştır,’’ İfadesi yer almakta idi.

Park altı, Katlı otoparkın İhalesi: 23. 10. 2017 tarihinde yapıldı. Planlı Alanlar Yönetmeliği, 03. 07. 2017tarihli, 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bunun üzerine TMMOB Şehir Planlayıcıları Odası; yönetmeliğin kimi maddelerinin iptal istemiyle Danıştay’a dava açtı. Danıştay 6. Dairesinde yapılan yargılama sonucunda; yönetmeliğin 19, maddesinin 1. Fıkrasının ( c ) c bendi 1. 2. ve 3. Alt bentlerinin hukuka ve yasalara aykırı bularak 12. 07. 2018Tarihinde oyçokluğu ile karar vererek iptal etmiştir. iptal etmiştir.

Danıştay kararında Özetle;’’ parkın üstü ve parkın altı park olup, park altı katlı otopark yapımına izin vermemiştir. Ayriyeten alanı 10.000m2 olan parklarda alan küçültecek girişimlerde bulunulamaz ‘’ Belediyede halen yazışmalarında park + otopark ifadesi yer almaktadır.  Belediyede Sahtekârlığı meslek edinmiş kişi ya da kişiler var mıdır? Dışarıya gönderilen bilgi sunum yazıları tek imza ile gönderiliyor. Bu yazıları kontrol eden yok mu? Sözünü ettiğim resmi evrakta sahtecilik yazıları elimizdedir. Otoparktaki sahtekârlık sonlandırılmalıdır. Bu konuda; yazılan resmi yazılar sahte, sözleşme sahte, kanun dayanağı yanlış tespit edilmiş, Sahte.

Planlı Alanlar Yapım yönetmeliği; 03. 07. 2017 tarihinde resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin iptal tarihi; 12. 07. 2018 idi. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi ile İptal tarihi arasında bir yıl, dokuz günlük bi,r zaman dilimi vardır. Bu tareiler arasında otopark inşaatına başlanmamış, 75. Yıl Parkı ağaçları sökülmemiş, Atatürk Anıtı ve kaidesi yıkılmamıştı. Bu halile OTOPAK İNŞAATINA BŞALANAMAZDI. İnşaatı paşilatan saksı kafa nerede, ne iş yapar?

İhale; 23. 10. 2017 tarihinde yapıldı. İhalenin dayanağı gösterilen Planlı Alanlar Yönetmeliği 12. 07. 2018 tarihide Danıştay tarafından iptal edildi. Aradan sadece dokuz ay on dokuz gün geçmişti. Yasal dayanağı iptal edilen ihale işi de iptal edilmiş sayılır. Ama belediye yetkilileri gerçek dışı bilgi sunmaya devam etmektedir. Günümüzde de bu ayıbın üzerinde ısrarcı davranmalarını nedenini, anlamak mümkün değil. Sorumuz şu: Bu OTOPARK SAHTEKÂRLIĞINA NE ZAMAN SON VERECEKSİNİZ?

‘’O yaptı, ben yapmadım, sorumluluğum yok’’ tezi anlamsızdır. İdarede sahtekârlık yapılmışsa ve sen bunu devam ettirirsen, sahtekârlık yapan kadar sorumlu olursun.

Geç olmadan parkın içindeki yer altı katlı otopark ile asfalt kaplamaları hızlı bir şekilde kaldırın, alanı ağaçlandırın. Atatürk Anıtını yerine koyun. Konu hakkında dosya hazırlayın ve yargıya sunun. Bu işin çözümü budur.