İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ, Nefes Almak İstiyorum İnsiyatifi’nde Yer Alan üyelere seslendi. HİŞMİ: KENTLER, TOPLUMUN MUTLULUĞU VE REFAHI İÇİN VARDIR ! « Samandağ Ayna Haber

Kardeşim 1 tane 5 tane eklesen neyse sitenin anasını sikmeyin bu kadar aç gözlü olmayın 5 tane koy 4 tane koy kaldıran namerttir.

Şişlide Gece Hayatı

SON DAKİKA

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ, Nefes Almak İstiyorum İnsiyatifi’nde Yer Alan üyelere seslendi. HİŞMİ: KENTLER, TOPLUMUN MUTLULUĞU VE REFAHI İÇİN VARDIR !

Bu haber 22 Haziran 2021 - 11:18 'de eklendi ve 2.873 kez görüntülendi.

HİŞMİ, hataların tekrarının, toplumda güven kaybına ve giderek kişilik deformasyonuna sebebiyet vereceğini belirten HİŞMİ, ‘otopark için harcanan paraların dillendirilmesi, bilinç eksikliğine bağlı üzücü bir yanlışlıktır’ ikazında bulundu.

İlçemiz Makine Mühendisi Asaf HİŞMİ,insiyatif üyelerine seslendiği uyarı yazısında “Sevgili dostlarım; Bir konu hakkında fikir yürütecek veya eleştirecek ya da değişiklik önerisinde bulunacaksanız eğer, o konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız gerekir. Olumlu bir şeyler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ancak bu olumlu şeylerin tahakkuku için bilgi, birikim sahibi olmak gerekir. Aksi halde hata yaparsınız. Hataların tekrarı, toplumda güven kaybına ve giderek kişilik deformasyonuna sebebiyet verir. Bunun vuku bulması, en başta beni üzer.

Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Şunu bilmemiz gerekir; başarının sırrı, şansı sıfıra indirmektir. En değerli başarılar, insan merkezli olan başarılardır. Çalışmaların olumlu sonuçlarını elde etmek için insan hak ve özgürlükleri ön planda tutmak gerekir. Beton merkezli çalışmalar, nefes almanızı sağlamaz. Betona yapılan harcamalar, insan refahı ve mutluluğu yanında değer kazanmaz ve kazandıramaz. Dava konusu otopark için harcanan paraların dillendirilmesi, bilinç eksikliğine bağlı üzücü bir yanlışlıktır.

Neden?

Sevgili dostlarım; Yürürlükteki Kanunları, Tüzükleri ve yönetmelikleri beğenmeyebilirsiniz.Kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler yürürlükte kaldıkları sürece uyacaksınız ve bu kanunlara göre iş yapacaksınız. Bu kanunlara göre takdir ya da ceza alacaksınız. Bu konuda anlaşmamız gerekir. Parklar, yeşil alanlar, yer üstü ve yer alt otoparklar, yollar, devlete ait tesisler ve vatandaşların hakları yürürlükteki kanunlarla korunur. Örneğin; dava konusu kent merkezindeki parkın korunması kanun güvencesine bağlanmıştı.3194 sayılı imar kanunu ve  İMAR PLANI YAPILMASI VEDEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİRYÖNETMELİK İLE MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİGİ TARAFINDAN KORUNMUŞTUR.

Nasıl Korunmuş?

Mekânsal planlar yapım yönetmeliği 03.07.2017 tarihli 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürüklüğe girmişti. Bunun üzerine, TMMOB ŞEHİR BPLANCILARI ODASI, yönetmeliğin bazı maddelerinin iptal istemiyle Danıştay’a başvurur. Yapılan yargılama sonucunda, TC. Danıştay Altıncı dairesinin, 2017 /4783 Esasta kayıtlı kararında ( sayfa 22/64) : ‘’ … Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek – 2 tabloda belirtilen asgari alan büyüklüklerinin azaltılması hukuken mümkün değildir. Bu kapsamda, 10.000 m2’den küçükpark alanlarında metre kare büyüklüklerinin azalmasına sebebiyet verecek her hangi bir kullanıma izin verilmeyeceğinden Yönetmeliğin uyuşmazlığa konu 19. Maddesinin 1. Fıkrasının (c ) bendinin1 ve 2. Alt bentlerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.’’ Kararı yer almıştır.

Kararın devamında Özetle;’’… Ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterebilecek otopark kullanımına izin veren işbu düzenleme İMAR MEVZUATINA UYARLIK görülmemiştir.Yukarıda sözünü ettiğim İmar Yönetmeliğinin;’’ Madde 21, 21/1, 21/2 ve 21/3’e aykırı tasarrufta bulunulmuştur.

Atatürk Heykelini Otopark adına kaldırılmış olması, TCK ye göre suçtur. Zaman aşımı süresi sekiz yıldır.

Onun için, betona saplanıp durmak doğru bir hareket olmaz. Nefes almak istiyorsanız, Yer altı otopark yıkılmalı 6660,34 m2.lik alan,  tekrar yeşil alana dönüştürülmelidir.

Keyfiyet esasına göre hizmet üretilmez, suç üretilir. Şunu unutmamak gerekir, “Demokrasi kurallar manzumesidir.” Kurallar çiğnenirse, kargaşa doğar. Toplum, huzursuz olur. Oysa kentler, toplumun mutluluğu ve refahı için vardır”dedi.

Haber – Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı

Asaf Hişmideneme45@hotmail.com