ÜST REKLAM

logo

reklam

  İKİNCİ TUR SUNUMLAR, İLÇEMİZDE ÇELİŞKİ YARATTI

    

 

2015 yılı yatırım programında bulunan “Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 90 000 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Yaptırılması İşi” kapsamında geçen sene 15 ilçede yapılan, planın analiz ve sentez kısmının sunulduğu toplantılardan sonra oluşan plan taslağının sunum ve tanıtımının yapıldığı, görüş ve önerilerin alındığı ikinci tur toplantısı Samandağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Toplantı, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancıları öncülüğünde, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri, Mahalle Muhtarları, Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, Yaşam Alanlarına Sahip Çık Platformu adına Dönem Sözcüsü Behzet Can, Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şube Başkanı Atiye Sönmez Erdoğdu, ADD Sayman Hayrettin Arıkan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi’ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancılarının yaptıkları sunum ardından toplantı, katılımcıların soruları ve sorulara yönelik cevaplarla devam etti.
Hatay’ın  genel arazi kullanım kararlarını vermek adına yapılan plan çalışması, toplantılarda vatandaşa sunularak il bütününe ve ilçelere yönelik talep ve görüşler alındı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi’ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancıları, gerçekleştirdikleri sunumda korunması gereken tarım alanları ve orman alanlarının planda korunmuş olduğunu, ilgili kurumlardan izinlendirilen alanlar; (sanayi alanları, yerleşim alanları, turizm alanları) şeklinde planlandığını ifade ettiler. Yetkililer aynı zamanda bu plan ile hangi mahallelerde hangi sektörlerle desteklendiğini daha iyi kavranacağını ifade ettiler. Samandağ’ın önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden yetkililer amaçlarının bu planlamanın doğru bir şekilde doğayı kullanabilme ve vatandaşlara daha planlı bir çevre sunabilmek olduğunu ifade ettiler. Aynı zamanda bu ölçeklerin mevzuat gereğince planlanan ölçekler olduğu dile getirdiler. Bu plandan ölçü alınarak uygula yapılamıyor.

Tarım Orman ve Mera alanları çok önemli olduğunu dile getiren yetkililer; “daha çok yaylalar ve Amanos’larda tarım alanları var. İlin %88’i tarım orman ve mera olarak kullanılıyor. Biz bunların dışında mekânsal gelişim yapabiliriz. Tarım sektörü evet destekleniyor ama sanayiyle tarımın birlikte desteklenmesi gerekiyor. Erzin, Payas, İskenderun, Antakya, Hassa, Reyhanlı ilçelerinde tarımsal sanayinin desteklendiği organize sanayi bölgeleridir. Kentsel yerleşim yanı sıra kırsal yerleşimlerde vardır. Ama bunların çoğunun imar planı yoktur. İmar planı olan köyler için bu plan geçerliliğini koruyor. 1/100 000 ölçeğin gerektirdiği veriler çalışma alanları olduğu yerlerdir. Tüm kentin ihtiyacı olan tolu iş merkezleri, çalışma alanları, kurumlar, daireler. İlçelerin %38’i ormanlık alandır demiştik. Planda ise %75 civarında orman alan görünmekte. Kentsel yaşam alanları, orman alanları, çalışma alanları gibi alanlar planlama içerisinde” ifadelerine yer verdiler.

Yetkililer, sunulan plan taslağı ile ilgili kamu kurumları, belediyeler, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların  görüş ve önerileri alınarak katılımcı planlama anlayışıyla Hatay ilinin Çevre Düzeni Planı şekillendirileceğini bildirmelerinin ardından konu ile ilgili olarak soru ve cevap bölümüne geçildi.

Sunum yapıldıktan sonra soru cevap bölümünde sözü ilk alan kişi Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı oldu. Kamacı, sorularını sormadan önce yetkililere yaptıkları sunum için teşekkür etti, ama aynı zamanda onlara karşı dürüst olup olmadıklarını ve konu ile ilgili olarak onlardan bir şeyler gizlemedikleri konusunda bilgi aldıktan sonra öncelikli olarak demir yolunu önemsediklerini ifade etti. Konuyla ilgili herhangi bir proje olup olmadığını sonrasında ise sanayinin bir şehir için çok önemli olduğunu ifade eden Kamacı, ilçemizin önemli merkezlerden biri olan Deniz- Çevlik yolunun önemli bir nokta olduğunu dile getirdi ve o bölgeye kurulacak olan Rüzgar Enerji Santralleri’nin İlçe halkının korkulu rüyası olduğunu, temiz havanın canlılar alemi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Kamacı, RES’lerin o bölgelere kurulmasının canlılar için ne kadar sağlıklı olduğunu sordu endişelerini dile getirdi.

Kamacı’nın sorularına yanıt veren HBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personelleri ve şehir plancıları; “öncelikle planla ilgili olarak gizlenen ya da yanlış bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Plansız hiçbir şey yok. Demir yolu ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir proje yok. OSB yer seçimlerini biz yapmıyoruz. Biz OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) yer seçimi yapamıyoruz. Belki bizim mevzuat kapsamında adı Organize Tarım ve Hayvancılık olan bölgeleri için yer seçimi yapabiliriz. Ama bizi kısıtlayan çok küçük bir alanda mekânsal kararlar alabiliyor olmamız. Aynı zamanda turizm bölgesi olması itibariyle bunun olabilmesi biraz şüpheli. Ama böyle bir çalışma varsa seve seve destekleriz. Biz de bunun bir eksikliğini duyuyoruz. Bunu yerelden almak çok önemli. Çevlik- Arsuz yolu için o bölgedeki limanla ilgili olarak maalesef bu kararı biz alamıyoruz. Bu kıyı kapsamındaki alanlar kıyı yapıları dediğimiz alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkisinde. Dolayısı ile bu durum içinde biz yer seçimi yapamıyoruz.

Siyasiler karar verdikleri zaman daha üst mercilere değil halklarına hesap versinler…

Yaşam Alanlarına Sahip Çık Platformu adına Dönem Sözcüsü Behzet Can, “sizler Büyükşehir adına proje yapan insanlarsınız. Daha önce 05.01.2011 de Hatay il genel meclisinde bundan iki gün sonra Antakya Belediye Meclisinde kararlar alındı. Samandağ 1/25.000’lik çevre düzenlemesine dahil edildi. Sayın Mühendisimiz 1/25.000’lik planını sanırım iyice incelememiş veya gözünden kaçırmış olmalı. Bu ilçede raylı sistem güzergâhı var. 1/25.000’lik ölçekte bu mevcuttur. Değerli arkadaşlarımız Rüzgar Enerji Santrallerinin yerleşim yerlerinden en az 1 kilometre olması gerektiğini söylüyorlar. Halbuki bu Avrupa’da 5 kilometre. Bu çiftlikle birbirine 5 kilometre yaklaştığı zaman öbekleştirilmesi gerekir ve hepsinin bir arada toplanması gerekir.

Elimizdeki 1/25.000’lik çevre planında Tekebaşı, Meydan RES özellikle Esse şirketinin bir çalışması bu. Yerleşim birimlerinden bir metre bile uzak değil. Aynı zamanda Gözene RES dediğimiz yani dağ üzerinde buraya 5 kilometre değil 3 kilometre bile uzak değil. Burada demek ki bunlar öbekleştirilecek.  Etraflarları çevrelenecek güvenlikleri sağlanacak. O zaman ne olacak. Orada bulunan insanların kendi arazileri, kendi topraklarını kendi seralarını, kendi portakal ağaçlarını göremez durumda olacaklar. İçlerine giremez durumda olacaklar.

Çünkü emniyet gelecek. Artık oraya girmek suç ve yasak olacak. Şuanda Ziyaret RES’e gittik. Ziyaret RES’in projesi Büyükşehir’in planında var mı? Bu İlçe halkına bu bilgiler verildi mi? Antakya yönetimi o zamanlar Samandağ için böyle bir proje yapmış bundan Samandağ halkının haberi var mı? Şuan da 1/25.000’lik çevre planında bulunan Tekebaşı Meydan arasında bulunan RES projesi doğru bir proje mi? Buna siyasiler karar verir. Bu çalışmada sizler siyasilerin karar verdiklerini uygularsınız.

Bakınız Mağaracık Mahallesiyle, Kapısuyu Mahallesi arasında bir mera projesi var. Kaç dönüm olduğunu bize açıklayın. Orada insanların kendi tapuları olup olmadıklarını bize açıklayın. Orada ne kadar tapulu arazi var ve ne zaman kamulaştıracaksınız bu arazileri.

Örneğin Sera alanları Deniz mahallesiyle Kurtderesi Mahallesi arasında 400 dönüme yakın sera alanı var. İnsanlar ifraz yapamıyor. Bunları açıklamak durumundasınız. Bu sizin vicdani bir sorumluluğunuzdur. Onun için az önce Ziraat Odası Başkanı mühendis hanıma sordu burada gizli bir şey var mı? Çünkü daha önceki planların hepsi gizli yapıldı. Şimdi siz bu çalışmayı ancak bir senede yapabilirsiniz. Burada bize bir şeyler anlattınız ve bizim bunları 5 dakika içerisinde anlamamızı bekliyorsunuz. Şimdi özür dileyerek söylüyorum tüm bu muhtarlarımız bu teknik kelimeleri ve haritalardaki bu renkleri anlayacak (!), bizde buradan anladık diye bırakıp gideceğiz.

Lütfen bu şekilde yapılasın. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gönderdiği bir yazıdır bu. Yazıda Tekebaşı Meydan Enerji Santrallerinin bir kısmı daha önce kıyı kenar çizgisine tedavül etmiş. Onu düzettik. Yerleşim yerlerine doğru çektik ve bu durum onaylanmıştır. Bundan kimin haberi var. Bunu nasıl yapabiliyorlar. Bir turizm bölgesinde karetta karettaların en yoğun olduğu bölgede bu nasıl yapılır. Turizm bölgesinde Rüzgar Enerji Santrali Kurulu mu? Bu nasıl turizmdir. Az önce tarihi eserlerden bahsedildi. Tarihi eserler korunacak dediniz. Simon Manastırı 1900 yıllık bir manastır tam kalbinin içerisinde Rüzgar tirübünü kurulmuş. Bu şekilde mi korunacak tarihi eserler. Lütfen şeffaf olalım. Siyasiler karar verdikleri zaman daha üst mercilere değil halklarına hesap versinler”dedi.

Bu bahsettiğiniz plan bir taslak şeklinde hazırlandı, onaylı değildir…

Behzet Can’ın tepkisi üzerine HBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik personellerinden bir yetkili,  “Sizin hassasiyetinizin farkındayız. Kanun ve yönetmeliklerin verdiği ölçüde burada anlatılan her şey mevcuttur. Sizin bahsettiğiniz 2011 yılında hazırlanan bir plan, Samandağ’ında yok. Burası turizm bölgesi olduğu için o planın sekretaryasını ve kontrol amiri bendim. Dolayısıyla orada bizim böyle bir çalışmamız oldu ancak burası Turizm bölgesi kapsamında olduğu için bu plan onaylanmadı. Bu bahsettiğiniz plan bir taslak şeklinde hazırlandı. Bakanlığa gönderildi ama Büyükşehir yasası çıktığından dolayı o planın bir sonraki süreçlere aktarıldı. Yani böyle bir çevre düzenlemesi planı yok. Elinizdeki benim çizdiğim taslak plandır, onaylı değildir” dedi.

Can; “Olmayan planın tadilatı yapılır mı? Demek ki var ki tadilat yapılmış.

Yetkili; “ Elinizdeki planın tadilatı Samandağ’ına değil İskenderun Körfez planının tadilatıdır bu anlamda elinizdeki plan yanlıştır. Siz istediğiniz kadar direnin bu plan yürürlüğe girecek. Biz de buranın halkı olarak burada yaşayan insanlar olarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmeleri adına turizm bölgesi sınırları dışında kalan alanlar var. Biz bu hassasiyetleri göz önüne aldık.

Siz 5 kilometre dediniz ama ben daha öncesinde bir araştırma yaptım dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mesafe yok. Öncelikle RES’ler yapılırken ölçüm direkleri koyulur. O direklerden alınan veriler dikkate alınır. Bu konuyla ilgili sizin ne kadar hassasiyetiniz varsa bizim de bir o kadar var”.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Mithat Nehir’ de bir açıklama yaptı. Nehir, “Biz Belediyeyiz ve belediyeyi yaklaşık on yıldır yönetiyorum ama böyle bir plan olmadığını ben biliyorum diyerek proje yetkililerinin konuşmalarını destekledi.

 Haber-Foto: Ümit  Sağaltıcı

Share
491 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+4 = ?