HUKUKSUZLUK - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

HUKUKSUZLUK

Bu haber 18 Ekim 2019 - 9:30 'de eklendi ve 248 kez görüntülendi.

Ülkemizde Hukuk Fakülteleri ne için var?  Binlerce öğrenci Hukuk Fakültelerinde okur? Daha fazlası mezunu var Avukat ne iş yapar? Yıllar yılıdır, mahkemeden söz açılırsa; savcı, hâkim ve avukattan söz edilir. Bu üç bileşen yargının bileşkesini oluşturur. Biri işlevsiz olursa, diğer bileşenlerde kuvvet vektörü başka yöne sapar. Yargı şemsiyesi altında işi kalmaz. Yargı da bileşkesinden bir kuvvet (Bileşen) kayıp eder. Yargı yara alır.

İşimize döner isek; kendi etkinlik alanında ve sorumluluğunda Bulunan sırıtkanlık notasında yer alan hukuksuzlukları görmezden gelen ya da görmeyen/ görmek istemeyen Hukuk adamın a ne denir?  Aşağıda tam bir hukuksuzluk örneğini izah etmeye çalışacağım.

Kentlerin; içinde insanların mutlu ve refah yaşamları için planlandığını herkesten önce belediye yetkililerin bildiğini zan ederdim. BU ilçede yaşayan biri olarak bunun böyle olmadığını öğrenmiş bulunuyorum.  Yılan hikâyesine dönen kent merkezindeki imar getirinden pay almak maksadıyla girenleri gördükçe insanlığımdan utanıyorum.

Yasalara aykırı bir şekilde her tarafı betonlaştırılan şehir merkezini, yasalara ve insan onuruna yakışır biçime getirmek isteyen yönetici bulamıyoruz. Düşün merkezlerimiz suskun. Neden mi? Yeni yönetimin hazırlamaya çalıştığı Şehir İmar Planı Revizyonu, şehir merkezine yeni inşaat alanı yattığı iddiası düşündürücü oluyor.

Belediye Encümen ve Belediye Meclis kararları: yasalara ve konuya ilişkin tüzük ve yönetmeliklere uygun olması gerektiğini en fazla sözünü ettiğim kuruluşlar biliyor olmalıydı. Kaldı ki; bu genç dostlarımın bir kısmı meslekleri gereği işe vakıf olduklarını biliyorum. Eğer aralarında yok ise, Belediyedeki birimlerde yeterince vardır.

Bir kentte devam eden yasa dışı tasarrufları ortadan kaldırmadan üstüne yeni yasa dışı uygulamalarla devam ederseniz, bunun adını koymak zorlaşır. Adı konursa ömür boyu başınızı eğerek toplum arasında gezmek zorunda kalırsınız. Tavsiye etmem. Baş eğmek, ağır bir şey… Onun için dürüst insanlar, bedel ödemeyi göze almaktadır. Onun için taviz vermiyorlar. Belki; yüzsuyunu dökerek kolayca yükselirsin zengin olursun, ünlü olursu. Ancak adam olma iddiasını kaybedersin. O zaman ben senin için, üzülürüm. Tavsiye etmem.

Şimdi Size kâğıt üzerinden bir sunum yapmaya çalışacağım: ‘’  1991 yılından beri Samandağ Kent Merkezinde kain dava konusu parsellerin Yeşil Alan olduğu ve olmaya devam edeceği konusunu her vesile ile dile getirdim. Davalar açtım, birçok kişi ve kişileri dava ettim. Yasal belgelerini bir araya getirdim. İlgili makamlara verdim. Bunun sonucunda, Belediyenin kendi imar planında;  parselleri yeşil alan + yer alt kapalı otopark olarak tanımlandığını ifade ederek konuyla ilgili kamu kurumlarını aldattı Bir çeşit yalan söyledi.’’

Nasıl mı?

1 – Bilgi edinme yasası çerçevesinde Belediye başkanlığına Tarafıma verilen yanıtta; ‘’ İmar tadilatı yapılmadığı, hakkında bilgi istenen parsellerin yeşil alan ve yeraltı kapalı otopark olarak imar planında tanımlı olduğunu ‘’ifade ettiler

2 –  Samandağ Belediye Meclisinin01.07.2016 tarih ve 97 sayılı kararında; İlçemiz Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 1042,1998 ve 4241 sayılı parsellerde yer alan, şehir imar planımızda park alanı olarak tanımlanan75. Yıl Park’’ olarak ifade edilmektedir. BU parseller yeşil alan olarak tanımlandığı kesindir. Tartışılmaz. Yeşil alanları kuruyan yasa ve yönetmelik maddeleri vardır. Bunlara karşın yeşil alanı dönüştüremezsiniz

3 –  Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün17.10.2018 tarih ve60953201 – 310.06 – E.12238 sayılı cevabi yazısında ( yazı elimizde) :’’Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi3. Fıkrasında park alanlarının encümen kararı ile tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.’’ İfadesiyle kent merkezindeki yasadışı yer altı kapalı otopark inşaatına yasallık kazandırıldığı iddiasında bulunuldu.

Doru değil.

Yönetmeliğinin bu maddesini Danıştay Altıncı Dairesi 2017 / 4783 Esas noda kayıtlı kararıyla yönetmeliğin bu maddesini ve 3. Bendinin düzenlemesi imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir.

4 –   T.C. DANIIŞTAY ALTICI DAİRE ESAS NO. 2017 / 4383 Kararında 19. Madde ve aynı maddenin3. Bendine ilişkin kararı:‘’ Yönetmeliğin 19. Maddesini 1. Fıkrasının © bendinin 3. alt bendinde, tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark yapılabileceği belirtilmiş ise de, ticari olmayan kamu kurumlarına açık otopark yapılmasında bir sakınca bulunmamakla beraber düzenleme ortaklık payından karşılanan park alanlarının ayrılmaz bir parçası olan zemin altının ticari olarak faaliyet gösterilebilecek otopark kullanımına izi veren işbu düzenlemede İMAR MEZUATINA UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR.’’ Hükmünü vermiştir.

Sayın Avukat kökenli Başkan ve belediye meclis üyeleri; Belediyenin; tamamen kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde inşaatı devam eden yeraltı kapalı otu park inşaatını seyir ederek görev yapmak hangi yasada ya da hangi hukukta yeri vardır?

Yazımızda hukuksuzluğu ispatlamaya çalıştık. Sizler rant ‘’GETİRİM’’ peşine koşmak gibi bir amacınız var mı? Değilse niye yasalardan ve şehircilik kurallarından taviz veriyorsunuz?

Bu hukuksuzluğa ne zamana kadar göz yumacaksınız? Eğer cesaretiniz yoksa, eğer bilgi birikiminiz yoksa, eğer belge ve bilgi fakirliği varsa belediyede bunun çözümü vardır.

Asaf HİŞMi