logo

reklam

HİŞMİ: SİZLERİ UYARIYORUM!

İlçemizde hizmet veren İlçemiz vatandaşlarından Makina Mühendisi Asaf HİŞMİ, suskunluğunu bozdu!

Her türlü dava açma hakkını saklı tuttuğunu dile getiren Makina Mühendisi HİŞMİ, Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin koskoca bir şehrin merkezini yuttuğuna işaret ederek, ‘bunun hesabını vermek zorunda kalabilirsiniz. Korkmayın; Er ya da geç adaletin karşısına çıkacaksınız” dedi.

Gazetemize konu ile ilgili konuşan Mühendis HİŞMİ; “Samandağ Belediyesi, kentimizin kıymetli arsalarını AVM ( Alış Veriş Merkezi ) inşa etmek adına kamu yararını göz ardı ederek hizmet ürettiğini düşünmüş olabilir. 06.07.1991 Tarihîden bu yana, ilçe merkezinde yaptırılacak inşaat işlerinin yasal ve siyasal mücadelesi sürüyor. Daha ne kadar süreceği belli değil.

Beş belediye başkanı döneminde kentin Getirim Organizasyonu ‘’ örgütlenmesi’’ işi kamuoyunu meşgul etmişti. Şimdi de Hatay Büyük Şehir Belediyesini yanlarına katarak örgüt yapısını güçlendirdiklerini sanıyorlar. Konuya taraf olanlara beraber göz atalım.

1 –  Samandağ Belediyesi Belediye Başkanı, yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri.

2 – Konuya ilişkin belediye karar ve tasarruflarına imza atan Eski meclis üyeler, Eski belediye başkanları

3 – Sözleşmenin yürürlükteki yasalara aykırılığı nedeniyle elli kişilik bir vatandaş gurubu.

4 – Yasal dayanağı dikkate alınmadan yıkılan yeni binanın meydana getirdiği yeni mağdurlar gurubu.

5 – Son anda organizasyona katılan Hatay Büyük Şehir Belediyesi ve Meclis üyeleri.

6 – KAMUOYUNA AÇIKLAMA– Yeşil Alan tartışmasına katılan vatandaşlar gurubu

7- Dava konusu alanın geçirdiği evreler; Açılan davalar, yapılan yargılamalar sonucunda verilen mahkeme kararlar.

8 – Halen devam etmekte olan tazminat davası gösteriyor ki İşin içinde kamu yararı düşünülmediği açık ve net ortada olduğu halde, insanlarımızı aldatmaya devam edenleri anlamada zorluk çektiğimi ifade etmek istiyorum.

Bana sorarsanız, mahkeme kararlarına rağmen yeşil alan yerine inşaat işi yaparsanız, Konuya ilişkin verilmiş mahkeme kararlarını yok sayarsınız. Bu da Yasaları ve yasaların kaynağı olan Anayasanın 138. Maddesini ihlal etmiş olursunuz.

Anayasa ne diyor? ‘’…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.’’

Konuya ilişkin verilen mahkeme kararları;

1 – Adana 1. İdare Mahkemesinin Esas No: 1993/1091, Karar No: 1994/353 Kara sayılı kararıyla Samandağ Belediyesinin Melis, Encümen ve İhale Sözleşmesinin yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti ( daha fazla bilgi için karara bakınız..)

2 –  Samandağ Belediyesi 25 Mayıs 1994 Tarih ve 4759 yevmiye önlü Noter belgesinde Özetle:’’ … Belirtilen nedenlerle anılan sözleşmeye göre satış, satış vaadi veya başkaca hiçbir işlem yapılmaması, yapılan bu gibi işlemlerin yargı kararı nedeniyle hükümsüz kaldığını bilinmesini rica ederim’’ ifadesine yer verilerek ilgili şirketi konu hakkında bilgi vermiştir.

3 – Samandağ Belediyesine ait 1042,1998ve 4241 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde belediye İşhanı yapmak üzere kat karşılığı verilen inşaat rasatlarını; 13.01.1997 gün ve 45 sayılı encümen kararıyla iptal edildi.

4 – Samandağ Belediyesi; Ruhsatların iptalinden sonra,13.02.1997 tarih ve 17 sayılı Meclis kararıyla dava konuş yere ilişkin yeni bir imar değişikliğine yapar. Altı otopark, üstü açık alan olacak şekilde bir imar değişikliği idi,

5 – Yüklenici firma; Samandağ Belediyesinin13.01.1997 gün ve 45 sayılı Encümen Kararı ve 13.02.1997 tarih ve17 sayılı Meclis Karlarının iptali için, Adana 2. İdare Mahkemesine Dava açtı. Yapılan yargılamalar sonunda;31.10.1997 tarih, E:1997/201, K: 1997/1427 Sayılı kararında Özetle: …’’ Kararda belirtilen nedenlerden ötürü imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına YEŞİLE ALANIN uygun olduğu, altı otopark ve AVM inşaatının yapılmasına ilişkin imar değişikliğini iptal etmiş, Ruhsatların iptalini uygun görmüştür.’’ Bilirkişi raporlarında ayın ifadeler kullanılmıştır. ( Geniş bilgi için, İlgili kararlar ve Bilirkişi raporlara bakınız.)

Soruyorum:

1 – Sayın Doç. Dr. Lütfi savaş; ( Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı)  Samandağ Kent merkezinde Bulunan yeşil alandan yol geçirdiniz. Şimdi otopark ve AVM inşaatı yapacağınızı söylüyorsunuz. Anayasaya, yasalara ve mahkeme kararlarına rağmen vecde Samandağ Kamuoyunu karşınıza alarak bu icraatı niye yapıyorsunuz. Bu organizasyonuna niye katlıyorsunuz? Fiilleriniz Anayasanın 138. Maddesine aykırı olduğunu söyleyebilirim.

2 – Sayın Veteriner Hekim Mithat Nehir ( Samandağ Belediye Başkanı). Halka ve yasalara rağmen Kent merkezindeki yeşil alanı kaldırarak yerine otopark ve AVM İnşaatı yapma ısrarınızı neye yoralım.?

3 – Sayın Samandağ Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri; Seçim arifesinde halktan yana tavır ve davranış sergileyeceğinizi bana şeref sözü verenleriniz oldu. Size soruyoru7m: Anayasaya. Yasalara ve mahkeme kararlarına rağmen yeşil alanı kaldırıp yerine inşat yapma kararlığınız neye dayanmaktadır?

Sizleri bu yasadışı örgütlemeye zorlayan güç var mıdır? Eğer yok ise, Anayasanın ilgili maddesini ihlal edecek kadar, getirim örgütlenmesi içine girmenizi zorlayan ortaklıklarınız var mı?

4 – ‘’ Ful yok, yumurta yok’’ ise, Anayasayı, yasaları ve kesinleşmiş mahkeme kararların ihlal ediyor olmanızın nedeni ne?

5 – Şehir merkezini yutuyor olmanız, size rahatsızlık getirmiyor mu? Niye sessiniz çıkmıyor? Sizleri tehdit eden var mı?.

Korkmayın; Er ya da geç adaletin karşısına çıkacaksınız. Koskoca bir şehrin merkezini yutmanın hesabını vermek zorunda kalabilirsiniz.

Her türlü dava açma hakkımı saklı tutarak, sizleri uyarıyorum”dedi.

Haber: Ümit Sağaltıcı

Foto: Arşiv

Share
364 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+5 = ?