logo

reklam

HİŞMİ; “BELGELERİN İŞLEME KONMASI HALİNDE, HER ALANDA HESABINI SORACAĞIM”

İlçemiz Makime Mühendislerinden Asaf Hişmi 2017 ve 2018 yılında yaptığı değerlendirmelerde, dava konusu olan parsellerin 75.Yıl Parkı olarak tanımlandığını, 1998 yılından bu yana, konuya ilişkin imar tadilatı yapılmadığını ve şehir merkezinde devam eden inşaata ruhsat düzenlenemeyeceğini, düzenleneceği takdirde bina konumu itibariyle yasa dışı bir durum olacağının altını çizerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne davet edildiği sıra, kendi önünde düzenlemesi yapılan sahte belgelerin işleme konması halinde her yerde ve her alanda hesabını soracağını belirtti.

Samandağ belediyesi yetkililerine düşen görevin doğruyu söylemek olduğunu ifade eden Hişmi konu üzerine bir açıklamada bulundu.

Hişmi açıklamasında;”Belediyenin sorumluluk alanları büyüdükçe, istihdam edeceği insan gücü artar. En önemli nokta, ihtisas sahibi insanları liyakat esaslarına göre görev vermek olmalı. Örneğin; vasıflı elemanı, vasıfsız elemanın emrinde çalıştırılmamalıdır. Teknikten sorumlu başkan yardımcısı, tecrübeli teknik eleman olmalıdır. Faydası şu:’’ Samandağ Belediyesine ait arsaların kat karşılığı satılmasına ilişkin Meclisin 3.5.1991 tarih ve 11 sayılı ve encümenin12.4,1991 gün ve 620 ve 19.7.1991 gün ve 1113 sayılı kararları; Adana 1. İdare Mahkemesi Esas No: 1993/1091, Karar No: 1994/353 sayıl kararıyla iptal edilmiştir. Bu kararlara istinaden yapılan İmar değişiklikleri de geçersiz kılınmıştı.’’  Valilik görevlendirmesiyle Samandağ Belediyesinde konuyu tahkik eden muhakkik; Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi 042,1998 ve 4241 sayıl parseller şehir imar planında 75. Yıl Parkı olarak tanımlanmıştır. Mahkemece iptali yapılan paftaları değerlendirmeye alan muhakkik, bu paftaların üzerine ölçeksiz bir adet dikdörtgen çizimi yaptırmış ve üzerine ‘’PARK +OTOPARK’’ sözcüğünü yazdırtmıştır.  Eğer bunu Türkçeye çevirirsek; sahte evrak tanzimi yapılmıştır. Oysa Fen işleri Müdürlüğünün bilgisayarında İmar planı paftaları mevcuttur. Mademki beni; İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne davet ettin, beraber bilgisayar üzerinde inceleme yapacaktık. İşte o zaman gerçek ortaya çıkardı. Ama öyle olmadı. Sahte belge üretildi. O belgeleri de yetkili elemana imza attırarak canını yaktınız.

İşte yukarda belirttiğimiz yasal örgütlenme, yasa dışı örgütlenme haline dönüşmüş oldu. Muhakkik pozisyonda olan Mimar Bey Efendi, bilerek ya da bilmeyerek bu işe vasıta olmuştur. Bilgisayar üzerinden tahkik yapmasını tavsiye ederim. O zaman belediyede dönen filmlerin kalitesi hakkında fikir sahibi olacaktır.

Dava konusu parseller;  1998 yılından beri şehir imar planında 75. Yıl Parkı olarak tanımlanmıştır. 2017 yılında ve 2018 yılında da yaptığımız değerlendirmeler, dava konusu parseller 75.YIL PARKI olarak tanımlandığı açık ve net biçimde ortaya çıkmıştır. 1998 yılından bu yana, konuya ilişkin imar tadilatı yapılmamıştır. Şehir merkezinde devam eden inşaata Ruhsat düzenlenmemiştir. Parsellerin konumu itibariyle Ruhsat düzenlenemez. Yasa dışılık oluşur.  Onun için otopark inşaatı hukuksuz, kanunsuz ve ruhsatsız diyoruz. Şimdi belediye bu işi kitabına uydurmak için sahteciliğe başvuruyor. Üzücü olan da budur. Benim önümde düzenlemesi yapılan sahte belgeleri işleme konması halinde her yerde ve her alanda hesabını saracağımı belirtmek isterim. Atanmış görevlilerin ses etmeden o belgelerin tasdikini yapmış olmaları, işten atılma kokusunu yaşadıkları içindir diye düşünüyorum.

Belediyede teftiş yapılıyor, belediye başkanı izinde. Bu durumu anlamlı buluyorum. Manzara şu: ‘’ Belediye Başkan vekili acemi, İmar ve şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı; bakmakla yükümlü işler hakkında bilgisi yok, Müfettişe verdikleri bilgi; 1994 tarihinde mahkeme kararıyla iptal edilen İmar değişikliklerine ilişkin paftaları devreye sokmak olmuştur. Biliyor muydu, bilmiyor muydu tartışmasına girmeye gerek yok. Benim şahit olduğu bir olay var. Belediyede gözümün içine bakarak sahte imar tadilatı, sahte meclis kararı oluşturuldu. Sahte belgeleri de İmar ve Şehircilik Müdürüne; önümde imza attırıldı. Oysa hakiki belgeler elimde. Halep burada yoksa arşın burada. Samandağ İmar paftaları sadece Samandağ Belediyede Finişleri Müdürlüğünde bulunmuyor. Hatay Büyükşehir belediyesi Fen İşleri müdürlüğünde de bulunuyor. İmar ve Şehircilik İl müdürlüğünde de bulunuyor. Samandağ belediyesi yetkililerine düşen görev doğruyu söylemektir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlanmış olduğu Başkan yardımcısı;   İmarın ’’İ’’ sini,  Şehirciliğin ‘’Ş’’ sini bilseydi, bu hatayı yapmazdı.

Başka bir anlatımla; Belediyenin faaliyetleri yürütmek üzere çeşitli meslekten insanları bir araya getirilmesi işine örgütlenme adı verilir. Her birim; faaliyetlerini yürütmek üzere mesleki örgütlenmesi olur, olmalıdır. Başarı için maddi ve beşeri unsurların amaç edinilen doğrultuda ve kamu yararını ön plana tutarak yönlendirilmesi gerekir. Belediyede meydana gelen olaya anlam vermek mümkün değil.

Eğer iş, organize iş ise, üzüntü vericidir. Çünkü sahtecilik, otorite zayıflığı yaratır. Kamu görevlilerine karşı güvensizlik duyulur. Kamuda çürümüşlük oluşur. Gayri meşru kazançlar meşrutiyet kazanır. Yanlışı doğruya yormak meslek haline gelir. Toplumda kargaşa yaratır. Can ve mal güvenliği örselenir. Toplumsal barış tehlikeye girer Bu işi çevirenle, toplumda itibar sahibi olurlar. Sermayesi tartışılan zenginler zümresi türer. Namuslu davrananlar, namuslu olmanın zorluklarını yaşarlar.” ifadelerine yer verdi.

Haber – Foto: Hasan Dadük

 

 

Share
97 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+7 = ?