“HER NE KOŞULDA OLURSA OLSUN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YASAKTIR” « Samandağ Ayna Haber

Kardeşim 1 tane 5 tane eklesen neyse sitenin anasını sikmeyin bu kadar aç gözlü olmayın 5 tane koy 4 tane koy kaldıran namerttir.

Şişlide Gece Hayatı

SON DAKİKA

“HER NE KOŞULDA OLURSA OLSUN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YASAKTIR”

Bu haber 14 Haziran 2022 - 14:02 'de eklendi ve 174 kez görüntülendi.

İnsan Hakları Derneği İskenderun Şubesi  Eşbaşkanı Ayten Kılınç, çocukların emeklerinin sömürülmesinin ve çocuk işçiliği konusuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Konu üzerine yaptığı açıklamada Eşbaşkan Kılıç; “Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO) 2002 yılında çocukların emeklerinin sömürülmesinin ve çocuk işçiliğinin önüne geçmek amacıyla 12 Haziran gününü Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.  Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatlar ile çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için bir çok ülkede düzenleme yapılmış ancak düzenlemelerin ve denetim mekanizmasının yetersizliği, çocukların ucuz iş gücü görülmesi ve ekonomik krizler gibi nedenlerle çocuk işçiliğinin önüne geçilememiştir.

Dünyadaki çocuk işçilerin sayılarıyla ilgili son verileri UNICEF ve ILO rapor olarak açıklamıştır. Bu Raporlara göre dünyada kayıt altına alınmış 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır.

Türkiye’de ise resmi olmayan rakamlara göre tahmin edilen 2 milyon emeği sömürülen çocuk bulunmaktadır. TÜİK’İn hazırladığı Çocuk İşgücü Araştırması’na göre ise Türkiye’deki çocuk işçi sayısı 720 bin olarak ifade edilmiştir. Bu sayının istatistiki dağılımı ise;

  • Çalışan çocukların yüzde 4,4’ü 5-11 yaş aralığında; yüzde 15-9’u 12-14 yaş aralığında ve 79.7’si de 15-17 yaş aralığında.

* Çocuk işçilerin yüzde 70,60’ı erkek.

* Bir işte çalışan çocukların yüzde 65,7’i ise eğitimden kopmadı ve okula devam etti.

* En çok çocuk işçi hizmet sektöründe; yüzde 45,5.

* Tarım sektöründe; yüzde 30,8.

* Sanayide çalışanlar ise yüzde 23,7 şeklindedir.

20 Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle “2018 Yılı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” olarak ilan edilmiştir. Ancak 4+4+4 eğitim sistemi, çıraklık ve meslek lisesi öğrencilerinin tabi olduğu staj çalışmaları ve bu çalışmaların denetimsizliği,  pandemi  sonrası ekonomik krizin derinleşmesi, mülteci çocukların kayıt dışı ucuz işçi olarak çalıştırılması Türkiye’de ki çocuk işçiliğin giderek artmasına sebebiyet vermektedir. Çocukların ağır şartlarda sanayilerde, madenlerde, tekstillerde, sokaklarda, turizm sektöründe ve küçük ölçekli işletmelerde çalışmaları çocukların öğrenimlerine, bedensel ve kişisel gelişimlerine  zarar vermekle onları eğitim haklarından yoksun bırakmakta ve en önemlisi çocukları istismar etmektedir. Çocuklar yetişkin işsizliği ve ekonomik kriz sebebiyle ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda kalmaktadır. 18 yaşından küçük her birey çocuktur. Her ne koşulda olursa olsun çocuk işçiliği yasaktır! Yasal düzenleyiciler ve denetleyicilerin, uluslararası mekanizmaların Çocuk İşçiliğinin yasaklanması için bir an önce harekete geçmeleri gerekmektedir. 12 Haziran Dünya Çocuk işçiliği ile mücadele gününde bunu yinelemek ve altını çizmek isteriz. Çocuğun üstün yararı gözetilmeli, çocuk işçiliğini önlemek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar etkin bir politika üretmelidir.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projeleri kapsamında;

Öncelikle;

– Bütüncül değerlendirme yapılmasını sağlayacak ayrıştırılmış ve hak temelli veriler oluşturulmasını,

– Projelerin sendikalar, sivil toplum örgütleri ve hak savunucusu örgütlerin katılımıyla gözden geçirmesini,

İvedilikle;

– 18 yaş altında olan tüm çocukların her ne ad altında olursa olsun çalışmalarını yasaklayıcı düzenlemeleri hızla hayata geçirmesini,

– Gelir adaletsizliği sonucu geçim sıkıntısı çeken ailelerin insani bir yaşam için gerekli olan düzenli bir gelire sahip olabilmesi için istihdam olanakları yaratılmasını,

– Çalışma yaşamının tüm boyutlarıyla ve en küçük birimden başlanarak düzenli olarak denetlenmesini,

– Çocuk emeği sömürüsüyle mücadelede “çocuğun yüksek yararının” odakta tutulmasını

Talep Ediyoruz!

Çocuklar İçin Savaşsız Sömürüsüz Bir Dünya Yaratma Umuduyla… “İnsanlık çocuklara elindeki en iyisini vermekle yükümlüdür.” İfadelerine yer verdi.

Haber- Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı