HER MEDENİ İNSANIN ANAVATANI SURİYE’DİR - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

HER MEDENİ İNSANIN ANAVATANI SURİYE’DİR

Bu haber 07 Ağustos 2019 - 10:01 'de eklendi ve 152 kez görüntülendi.

Mehmet Yuva

Tezvir, yani yalan söyleme, çarpıtma, farklı anlatma, kafa bulandırma en çok tarih ilmi için kullanıldı.  Tarih ve baki ilimler siyaset ve ticarete kurban edildi mi onlardan bir fayda çıkmaz. Sahaya musallat olan yalan tüm kötülük ve şerrin kaynağıdır. Ve yalan yaşamlarını siyasetlerini, ticaretlerini talan, işgal ve hegemonya üzerine kuran zihniyetin mihenk taşıdır. Yalan kolonları çökerse tüm illet bünye yok olur. Bu sebeple omurgayı daha çok yalanlarla besler, güçlendirir, metin yaparlar. Zira varlıkları yalanlara istinat eder. Batı zihniyeti ve kurduğu “medeniyet” talan, işgal, yalan, katliam ve hırsızlık üzerine inşa edilmiştir.

Bu âlemi toptancı mantığıyla eleştirmiyoruz. En güzel ve nadide çiçeklerin bataklıkta yeşerdiğine de müdrikiz. Batı coğrafyasında medeniyet maskesi takmış egemenleri deşifre ve teşhir eden namuslu Batılılar haliyle ve fazlasıyla mevcuttur. Ve bu namuslu Batının ilim adamları bezdirildiler, zamane tabirle mobbinge uğradılar,  katledildiler, tehdit edildiler, kumpaslara mağdur edildiler, intihara sürüklendiler, çalışmaları çalındı ve çarptırıldı. Bazı tarihçiler kadim metinleri doğru okuyamadılar, yanlış tefsir ettiler, gerçekleri bilmelerine rağmen sustular veya susmak zorunda kaldılar. Çalışmaları askeri, sömürgeci ve yayılmacı amaçlar için suiistimal ve istismar edildi.

Bu ve gelecek yazılarımızda medeniyet nehrinin ana damarı Suriye’nin SR, SİR, SURİ, SURİYELİ, SÜRYANİ, ELSURİ, ASSURİ, AŞURİ kıssadan hisse SEYİT, EFENDİ, BEY, BİLGE, ÖNDER, REHBER, DEVRİMCİ, ATILGAN, KÂŞİF manasına gelen insanların coğrafyası Suriye medeniyet damarları ve bu damarlardan ayrışan kılcal nehirleri ve uzak diyarlara ulaşan medeniyet şifa suyunu takip edeceğiz. Bugün lehçeler arasındaki farklılıklardan bile bağımsız, kök, nesep, kültürde farklı topluluk kümeleri yaratan zihniyet, kendi coğrafyasında kökten farklılıkları kendi egemen merkezi potasında eritmektedir.

Kudretli tek Millet, güçlü tek Devlet ve etkin tek Dil mefhumunu egemen kılarken coğrafyamızda etnik ve mezhepsel ayrışmaları teşvik etmektedir. Coğrafyamız tarihin şahit olduğu en muazzam medeniyetlerin diyarıyken, ilk olan her şeyin toprağıyken, ‘Güneşin kaybolduğu karanlık coğrafya’ olarak bilinen Batı’da mahluklar mağara ve ağaçlarda yaşamaktaydı. İnsan eti yemekteydi. Vahşi hayvanlar misali varlık sürdürmekteydi. Onları medeniyetleştiren, okuma yazma öğreten, giyinmeyi, aile kurmayı, tarım yapmayı velhasıl insan olmayı öğretenlerin torunlarını bugün tarihinden utanan, göçebe, barbar, terörist ve daha nice sıfatlarla görmesi acıdır.

Bu acıda en büyük katkı Batıya bu sebepleri sunan yönetimlerimizdir. Mevcut durumdan sorumlu olanlar sadece emperyalist emeller peşinde koşanlar değil onların gemisinde coğrafyamıza kalleşlik ve ihanet içinde olanlardır. Coğrafyamızı müstevlinin çıkarlarına kurban edenlerdir. Millete, tarihine, medeniyetlerimize zina edenlerdir. Kadim medeniyetlerin kurucularının evlatlarına açlığı, sefaleti, yoksulluğu, adaletsizliği mubah görenlerdir. Çiftçiye, sanayiciye, esnafa, zanaatkâra, sanatkâra, kâşife azami ehemmiyeti ve olanakları sunmayanlardır.

Coğrafyanın yekpare vücut olması, birlikte hareket etmesi, geçmişini bilmesi, medeniyet beşiği olduğuna müdrik olması, tarih bilincine ulaşması, genetik kodlarında devasa bir miras taşıdığını keşfetmesi ona bereketli bir moral aşılayacaktır. Varlığının neyi temsil ettiğini idrak etmesi küllerinden yeniden doğması için vesile olacaktır. Yazımızla bu amaca katkıyı hedefledik.  Yazacaklarımız, yakın ve uzak coğrafyalarda yaşam sürdüren medeni toplulukların bir başlangıç noktası merkezi var mıdır, yoksa birbirlerinden bağımsız mı geliştiler,  aynı kökenden mi geldiler yoksa egemen medeniyetin bir kolu veya bu medeniyetin etkisi altında mı yaşadılar bu sorularımıza en dakik unsurları sunan,  dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalı olan lisaniyat ilmi yani Filolojidir.

Bu konunun yazılarını ilk medeni İnsanın anayurdunu ve buradan dağılışını incelerken filoloji tek başına yeterli bir ana unsur değildir.  Kadimde var olmuş olanı tüm yönleriyle ortaya çıkaran kazı bilimi arkeoloji, insanın biyolojik ve sosyal yapısını inceleyen bilim dalı antropoloji,  üzerinde yaşadığımız yerkürenin dış kabuğunu oluşturan katı maddesinin içeriğini, yapısını, fiziksel özelliklerini, tarihini ve yer kabuğunu şekillendiren süreçleri inceleyen bilim dalı jeoloji, insanların etnik gruplara ayrılışını, bu grupların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağlantıları ve bunların töre, dil ve kültür niteliklerini inceleyen etnolojinin, efsane, hikâye, masal değişler, müzik aletleri, şiirler özetle halk edebiyatı çerçevesi ve bütünselliği içinde yorumlayacağız.

Suriye-Irak hudut noktasında yer alan Deyr El-Zor şehrinin Güneyinde, Fırat nehrinin Batı yakasında Arapların Tel El-Hariri (İpek Tepesi) ismini verdikleri devasa bir höyük vardır. Bu mekân Fransız arkeolog Andre Parrot’un (1901-1980) dikkatine mazhar olur. Antik (eski, kadim) medeniyetler üzerine araştırmaları ve keşifleriyle meşhur Andre Parrot 1933’te bu sahada kazı çalışmalarını başlatır. 1936’ya kadar süren itinalı kazı devrim niteliğinde bir buluşun doğmasını sağlar; Mari Kenti.

Amur, Asur, Akad, Babil, Kiş, Ebla, Mari, Ugarit, Finike, Kenan, Halep, Damascus, Eriha, Sidon ve daha nice isimlerle zuhur eden Şehir devletler farklı dillere, tarihe, kültüre, ırka mensup değildi. Aynı dil, kültür, soy familyasından gelenlerin inşa ettiği şehir devletlerdi. Benzer şehir devletlerini ve ihtiva ettği hayat tarzını Anadolu ve buradan Ege, Trakya, Atina, Roma ve Akdenize komşu diğer Avrupa coğrafyasına bina ettiler.  Tarihte lokal hükümdarlık idaresi merkezini Suriye-Irak coğrafyasından ilk kez Nil Deltası (Mısır), Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Sicilya, Korsika, Akdeniz havzası, Trakya, İran, Karadeniz, Kafkasya, Horasan, Türkistan, Hindistan diyarına kadar taşıyan Assyrian Devletidir yani Suriyelinin Devletidir.

Herodot Küçük Asya’dan (Anadolu), Kapadokya’dan, Suriye diye bahseder. Lidyalıların, Truvalıların, Freglerin, Hititlilerin, Yunanlıların, Romalıların Yemenden Irak ve Suriye’ye buradan Anadolu, Trakya, Yunanistan, İtalya ve Alemin birçok yerine taşınan Suriyeli Merkez Devletin türevleri ve tohumları oldukları bilimsel kanıtlarla ibraz edilmiştir. Mari’yi keşfeden Andre Parrot 7bin küsur sene önce temel taşlarını atmış olan bu şehrin Saray kütüphanesi ve onlarca evinde binlerce tablet buldu. Bu tabletler dönemin işgal kuvveti Fransa tarafından Paris’e (asıl Faris Süvari demektir) götürüldü.  İhtiva ettiği bilgiler, şehrin muazzam planlı görünümü, bakır ve bronzu eriten sanayinin mevcudiyeti, sanat ve idarenin ulaştığı seviye karşısında Haluluya yani Allah-u Ekber narası atmış ve şu tarihi ifadesini haykırmıştır:

Her Medeni İnsanın İki Vatanı Var Doğduğu Yer ve Anavatanı Suriye. Medeni İnsanın anavatanı Suriye’yi önce kadim barbarların şimdi de çağımızın kravatlı yamyamlarının saldırısı altında.  Bakın bu yamyamlardan birisi olan Trump Avrupayı Ahmet Davutoğlu’nun “öfkeli çocukları” ile nasıl tehdit etmiş;   “  Avrupa’nın almasını istediğimiz 2500 IŞİD savaşçısı var elimizde. Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce IŞİD savaşçısı var, göreceğiz bakalım, alacaklar mı? Ve eğer almazlarsa, muhtemelen onları Avrupa’ya salıvermek zorunda kalacağız.”

Not: Mari kentinin tasavvur orijinal planı