HATAY VALİLİĞİ’NDEN DUYURU! « Samandağ Ayna Haber

Kardeşim 1 tane 5 tane eklesen neyse sitenin anasını sikmeyin bu kadar aç gözlü olmayın 5 tane koy 4 tane koy kaldıran namerttir.

Şişlide Gece Hayatı

SON DAKİKA

HATAY VALİLİĞİ’NDEN DUYURU!

Bu haber 22 Nisan 2022 - 17:23 'de eklendi ve 289 kez görüntülendi.

Hatay Valiliği, Dernekler Yasası’na tabi kurumların, Nisan ayının son gününe kadar beyanname vermeleri gerektiği konusunda uyardı.

Konu üzerine Valilik tarafından yapılan açıklamada; “5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. Maddesi ile Dernekler Yönetmeliği’nin 83. Maddesi gereğince, 2021 yılı dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 24.00’e kadar Konfederasyon, Federasyon, Dernek ve Dernek Şubeleri tarafından, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde beyanname bildiriminde bulunmayan dernek yöneticisine 2.356,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Doldurulacak beyannamelerde, 2021 yılı içerisinde yapılan tüm faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından alınan ve yapılan yardımlar, yurtiçinden ve yurtdışından alınan ve yapılan yardımlar, çalışanları, tesisleri, taşınmaz malları ile araç bilgilerinin eksiksiz olarak işlenmesi gerekmektedir.

2021 yılı sonu itibarı ile toplam geliri 1.500.000,00 TL ve üzeri olanların 2022 yılında bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir.

Derneklerin mal ve hizmet alımlarının, yönetim kurulu kararı ile fatura karşılığı alınarak, banka aracılığıyla ödeme yapılmasını, fatura alınamaması halinde, Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde kapsamındaki ödemeleri için gider pusulası kullanılmasını, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için de (burs veya nakdi yardım) gider makbuzu veya banka dekontu kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca İşletme Hesabı Tablosu ve Dernek İç Denetim Raporu düzenlenmesi ile ilgili olarak, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

Dernekler Yönetmeliği 40. Maddesi gereğince, işletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler, yıl sonlarında (31 Aralık) (EK- 16)’da gösterilen biçimde İşletme Hesabı Tablosu düzenlenmesi ve bu tabloya uygun olarak işletme hesabı defterinin yılsonu itibarı ile gelir ve giderlerinin yazarak kapatılması gerekmektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu 9. Maddesi’nde, ‘Derneklerde iç denetim esastır…’ hükmüne göre, Denetleme Kurulu Dernek İç Denetim Raporu hazırlaması gerekmektedir. Dernek Tüzüğü hükmü çerçevesinde, Dernek İç Denetim Raporu’nun hazırlanması ve dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. İç Denetim Raporu örneğine, https://www.dernekler.gov.tr/tr/ebulten/duyurular/dernek-icdenetim-raporu.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.

Haber Merkezi