HATAY 2. İDARE MAHKEMESİ SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNE  'YÜRÜTMEYİN' DEDİ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

Ahmet Kaya

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

HATAY 2. İDARE MAHKEMESİ SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNE  ‘YÜRÜTMEYİN’ DEDİ

Bu haber 04 Temmuz 2018 - 9:23 'de eklendi ve 229 kez görüntülendi.

   

İş Adamı Ayhan Kara’nın restorasyon süresince her şeyiyle bizzat kendisinin ilgilendiği evinin yıkım kararıyla ilgili mahkemeden cevap var. Ziyaretçi akınına uğrayan ev Kapısuyu Köyüne gelen herkesin mutlaka ziyaret ettiği bir cennet köşesi haline gelmişken; bu tarihi mekân yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kararla ilgili olarak son gelişme İş adamı Ayhan Kara tarafından haber merkezimize iletildi. Kara, ‘Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve Meclis Üyelerinin kanunları bilmediği, 9.5 yıldır görevdeki belediye ekibinin baştan sona kanunsuz işler yaptığının bir kanıtı yersiz, hukuksuz ve anlamsız yıkım kararı ve 68.000 TL’lik para cezasıdır” dedi.

Cennet Köşesi Evin Yıkım Kararında Gelişmeler Var…

İş adamı Ayhan Kara, mahkeme tutanaklarında yer alan bilgiyi gazetemiz aracılığı ile kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme Tutanağında;  “30 günlük süre içirişinde ruhsata bağlanması aksi halde yıkımına karar verileceği yönünde yapı sahibinin uyarılmasına ilişkin ibarenin yer almadığı, davacıya bu hususta ayrıca süre verilip verilmediğinin dosya kapsamında anlaşılamadığı, idare tarafından söz konusu yapıların mühürlendiği belirtilmesine rağmen yapı tatil zaptında uyuşmazlık konusu yapıların mühürlendiğine ilişkin her hangi bir kayıt veya ibarenin de yer almadığı, yine imar para cezasının hesaplanmasına yönelik olarak imara aykırı kısımların yapı sınıfı ve imara aykırılıktan etkilenen alanın m2 cinsinden tespiti yapılmadığı gibi, yapının mülkiyet durumu, bulunduğu alanın özelliği, durumu, niteliği, yerleşmeye ve çevreye olan etkisi, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediği yönünde artırım sebeplerinin somut gerçeklerine tutanakta yer verilmediği görülmekte olup, bu haliyle hukuka uygunluk denetimine imkân sağlayacak nitelikte olmayan ve 3194 sayılı Yasa’da öngörülen usule uygun düzenlenmeyen mevcut yapı tatil zaptının dava konusu yıkım kararına ve imar para cezasına dayanak teşkil edemeyeceği anlaşılmakla, dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu yıkım işleminin icrasının devamı halinde telafisi imansız zararlar doğurabileceği anlaşılmakla, bakılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı Yasanın 27.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği kanaatine de varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güz zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde  Gaziantep Bölge idari Mahkemesine itiraz yolu açık olmak  üzere 28/06/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Samandağ Belediye Başkanı İmzası Taşıyan ve 350 haber merkezine Servis edilen beyanda ise; ” HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Samandağ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünden yapılan açıklamada:” Has Firması yönetim kurulu Üyesi Ayhan Kara’nın sosyal medya hesapları üzerinden yazdığı gerçekleri yansıtmayan, tehdit, hedef gösterme ve hakaret içeren bir dille yaptığı paylaşımlar üzerine kamuoyuna doğru bilgi verme sorumluluğumuz gereği açıklama ihtiyacı doğmuştur.

KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI TESPİT EDİLEREK YASAL İŞLEM YAPILMIŞTIR

“Belediyemiz sınırları dahilinde A.B.adlı vatandaşın şikayet dilekçesi üzerine Kapısuyu mahallesinde Ayhan Kara tarafından yapılan yapıya 14.03.2018 tarihinde zabıta ve imar ekiplerince mahalinde yapılan incelemede 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde herhangi bir izin almaksızın 9 adet yapı yapılmış ve aynı parseller üzerinde muhtelif yerlerde kaçak ve ruhsatsız istinat duvarları yapıldığı tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre durum zaptı düzenlenerek mühürlenmiştir. Aynı Kapsamda yapılan Şikayet T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapılmıştır.

Vatandaşın şikâyetini dikkate almamak görevi ihmal suçu içermektedir.

Has firması ortağı Ayhan Kara tarafından yapılan kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Ayhan Kara’nın avukatı ve şahsından istenen bilgi ve belgeler tarafımızca defalarca istenmesine rağmen ulaştırılmamıştır. Konu ile ilgili istenen hiçbir belge tarafımıza sunulmamıştır. Bunun üzerine belediyemiz encümeni toplanmış ve aşağıda yazılan kararı almıştır.

Oy Birliğiyle Karar Verildi

“3194 sayılı imar kanununun 42.maddesine göre III.A ve II.A sınıf gurubundaki yapının sahibi Ayhan Kara ‘nın toplam 67.860.18 tl ile cezalandırılmasına ve 32. Maddesine göre yıkımına ;karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. “

AYHAN KARA’YI YASALARA UYMAYA DAVET EDİYORUZ

Konu hakkında yapılan iş ve işlemler tamamen kanunların öngördüğü yasal mevzuatlar çerçevesindedir. HAS firması yönetim kurulu üyesi Ayhan Kara’nın kendisini mağdur gibi gösteren ,sanki kanunsuzluğu Samandağ belediyesi yapmış gibi bir algı yaratmaya çalışması doğru değildir. Tanınmış bir işadamı olmak kanunsuz işler yapmayı meşru kılmamaktadır. Yasalar önünde herkes eşittir. Kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili imar kanunu hükümleri gereği ceza ve yıkım kararı sadece Ayhan Kara değil yıl içinde onlarca yapı sahibi kişiye tebliğ edilmektedir. Has Firması ortağı Ayhan Kara kendisini kanunların üzerinde ve vatandaşlarımızın tabi olduğu yasalar üzerinde görmemelidir.

Has firması ortağı Ayhan Kara’yı kanunlara, yasalara uymaya davet ediyoruz. Kaba , tehdit, hedef gösterme ve hakaret içeren sözlerinden dolayı yasal haklarımızın saklı olduğunu bildiririz.” ifadeleri yer alıyordu!

KONU İLE İLGİLİ KARA: HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR;

KANUNSUZ İŞLER YAPILDIĞINI BEN DEĞİL, HAKİMLER SÖYLÜYOR…

Konu ile ilgili gazetemize konuşan İş adamı Kara, “Böyle bir konuda firmamızın adının zikredilmesinin verdiği rahatsızlık bir yana yerel yönetimin hukuk bilmez durumu içler acısı. Samandağ Belediye başkanı Mithat Nehir ve Meclis Üyeleri kanunları bilmiyor, 9.5 yıldır görevdeki belediye ekibi baştan sona kanunsuz işler yapmış. Bunu ben değil hakimler oy birliğiyle söylüyor. Konuyla ilgili aldıkları kararların tamamı husumete dayalı ve siyasi. Darısı bugüne kadar yapmış oldukları icraatların tamamına” dedi.

Haber – Foto: Ümit Sağaltıcı

 

 

 

Rize araç kiralamaRize evden eve nakliyat Uşak evden eve nakliyatSiirt evden eve nakliyatSakarya evden eve nakliyatKahramanmaraş evden eve nakliyatNevşehir evden eve nakliyat