ESNAF ODASI’NDAN BORÇLU BAĞ-KURLUYA MÜJDE - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

sanal ofisweb tasarım ankaraistanbul travestileri
SON DAKİKA

ESNAF ODASI’NDAN BORÇLU BAĞ-KURLUYA MÜJDE

Bu haber 30 Ağustos 2016 - 11:40 'de eklendi ve 214 kez görüntülendi.

Samandağ Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Refik Gümüşoğlu, 6736 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Oda başkanı açıklamasında, yapılandırma kapsamına giren borçların asıllarında bir indirim yapılmadığına işaret ederken, borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamının silindiğini müjdeledi.

images

Oda Başkanı Gümüşoğlu açıklamasında; “Konfederasyonumuzun yoğun ve ısrarlı talepleri sonucunda Esnaf ve Sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6735 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunda, borç yapılandırılmasının yanında geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesapların düzeltilmesi konusundaki düzenlemeler de yer almaktadır.

* Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;

1- Maliye Bakanlığı

2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

3- Sosyal güvenlik Kurumu

4- Belediyeler ile alacaklarını 6183 sayılı Kanun Kapsamında tahsil eden diğer kamu kurumları kapsamına girmektedir.

* Alacak türü açısından ise;

1- Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

2- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları

3- Sosyal güvenlik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları

4- 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmamsı nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar,

5- Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları kapsamda bulunmaktadır.

* Süre açısından

1- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmesi gereken beyannameler

2- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri,

3- Vergi cezaları, gecikme faizleri gecikme cezaları ve gecikme zamları

4- 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

* Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

* Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde , hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

* Esnaf ve sanatkarlarımız için getirilen bir başka vergi avantajı da matrah artırımıdır. Esnafımız, 2011 ve 2015 yılları arsında beyan ettikleri gelir vergisi muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar itibari ile yüzde 15- 35 oranlarında arttırmaları halinde matrah artırımı yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak , diğer vergiler nedeniyle inceleme yapılsa dahi matrahı arttırılan vergilerle ilgili olarak sonrada vergi veya vergi cezası kesilemeyecektir.

* Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30 Kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit borçları kredi kartları ile yapılabilecektir.

* Diğer taraftan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 30.06.2016 tarihine (bu tarih dahil ) kadar; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları borç asıllarının ödenmemiş kısmını birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yoğunluk olabileceğinden dolayı zamanından önce ilgili kurumlara müracaat etmeleri önemle duyurulur” dedi.