EHLEN DERGİSİ GÖNÜLLÜLERİ: BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

şişli escort

SON DAKİKA
AfrodizyakBahis Siteleri

EHLEN DERGİSİ GÖNÜLLÜLERİ: BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Bu haber 05 Mart 2019 - 9:30 'de eklendi ve 172 kez görüntülendi.

Kendi dilini, tarihini, inancını öğrenmek ve kültürünü yaşayarak geleceğe taşımak gayesiyle 2013 ‘te yola çıkan gençlerin ortak üretimi ve çatı değeri olarak gördüğümüz Ehlen Dergisi’nin gönüllüleri ve emekçileri kamuoyuna seslendi. Gazetemiz aracılığı ile seslerini yükselten gençler, ‘bizimle aynı kaygıyı taşıyan tüm adaylara eşit mesafedeyiz’ dediler.

Gençler olarak taleplerini sıralayan EHLEN Dergisi gönüllü ve emekçileri; “halkımızın inanç, gelenek ve toplumsal hassasiyetlerini taşıdığımızı, bizimle aynı kaygıyı taşıyan tüm adaylara eşit mesafede olduğumuzu belirtip isimlerden ziyade ilke ve ideallerin sözcüsü olarak, çağrımıza başta gençler olmak üzere tüm halkımızın ve adayların kulak vermesini, beklentileri şekillendirirken bu ilkelerin gözetilmesini istiyor, bu samimi mesajımızın aynı sıcaklıkla yüreklerinizde anlam bulmasını bekliyoruz.

Bizler; 18-20 yaşlarındayken üniversite okuyabilme hayaliyle ve emeğimizi gurbetlerde değerlendirmek adına yaşadığımız coğrafyalardan uzaklaştık. O günden itibaren daima toplumun süregelen yorgunluk ve yaralarının bilincinde olduk. Bir yandan sınavların stresiyle boğuştuğumuz, bir yandan da geçim derdine düştüğümüz zamanlarda, sınırlar ardında seslerini unuttuğumuz akrabalarımıza yapılan saldırıların baskısı altında kimlik arayışı ve bunalımıyla geçirdiğimiz dönemlerde bile harçlıklarımızla düzenlediğimiz etkinliklerin ideallerimize ulaşma noktasındaki anlamının farkındayız ve maalesef bunun yetersizliğini hâla hissediyoruz. Yerel yönetimlerin halkçı, sosyal, kültürüne bağlı yönetim anlayışıyla bu etkinlikleri rahat, verimli ve toplumda kabul edilir kılarak çok daha geniş kitlelere yayabileceğine ve bunun kaybolan kültürümüzü yeniden yeşerteceğine dair umutlarımız var. Bu doğrultuda; toplumun sorunlarına çözüm olmak iddiası ile yollara düşen herkesten beklentilerimizin ve önerilerimizin temel noktasının dili, inancı, tarihi, sözlü ve yazılı geleneğiyle yozlaşmaya karşı kapsamlı kültürel kimliksel bir bilinç yaratmaya yönelik çalışmaların organizasyonu olduğunu ifade etmek isteriz.

1) Asimilasyon ve yozlaşma, halkımızın tarihsel bilincini yeni nesillere aktarmasını engellemek ve onların uygun gördükleri modellerde nesiller yetiştirtmek amacıyla belli programlar çerçevesinde halkımıza ve gençliğimize reva görülmüştür. Yerel yönetimin öncelikle bunun farkındalığıyla bizlere tarihsel kimliğimizi kazandıracak, bizleri inançsal ve geleneksel ritüellerimizle dilimizin zenginlikleri, tarihimizin onur dolu sayfalarıyla buluşturacak ve bu kadim kültürün üzerine inşa ettiğimiz dayanışmacı toplumsal yapımızı yeniden tesis edecek bir bakış açısına sahip olması temennimizdir. 

2) Bu konuda atılacak ilk adımın tarihsel birikimimizi, yaşantımızı ve inancımızı aktaracak en önemli araç olan anadilimiz Arapça’nın kendi zenginliğine yakışacak; şiir, edebiyat, felsefe, siyaset ve bilim dili olarak topluma yeniden kazandırılması, uluslararası mecrada kabul edilebilir, nitelikli ve kaliteli bir dil eğitimi programının hayata geçirilmesi olduğunu söylemek isteriz.

3) Dil edinimine yardımcı olabilecek; müzik, tiyatro, sinema, belgesel gibi düşünce dünyamızı besleyecek üretimleri arttırma, destekleme ve teşvik etme ısrarını bekliyoruz.

4) Sözlü kültürümüzün akademik nitelikli ve toplumcu bir yöntemle araştırılması ve derlenmesi için özel kadrolar yaratmak, geleneksel yaşantımızdan damıtılacak bu değerlerin genç nesillere aktarılması ve onlarla bütünleşmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilmesini istiyoruz.

5) Daha önce de dergimiz aracığıyla ortak paydalar yakaladığımız ve ilişkilerimizin devam etmekte olduğu, ortak dili, ortak tarih ve acıları paylaştığımız başta Suriye ve Lübnan’daki akrabalarımız olmak üzere; Almanya, Arjantin, Avusturya, Kuzey Amerika, Brezilya’da yaşayan Arap Alevi toplumuyla iletişim kanallarının artırılması yönünde bir bakış açısı geliştirip  festivaller, bayramlar ve gençlik organizasyonlarıyla bu konudaki koordinasyonu misyon edinmenin de toplumsal birlikteliğimizi perçinleyeceğini düşünmekteyiz.

6) Bir dili edinmek onun toplumdaki yararlılığı ve kullanım genişliği ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle belediyemizde en az iki dilli bir yönetim anlayışıyla başta mahalle ve köylerin yerel isimlerinin iadesini sağlamak; kurumların, birimlerin tabela ve panolarının iki dilli yapılması, ayrıca bu birimleri halkımıza iki dilli hizmet verebilecek duruma getirmek ve bu pozisyonlarda Arapça bilen ve bu konuda hassasiyete sahip kadroların yerleştirilmesi gibi ısrarlı bir yaklaşımın Arapçanın işlevselliği konusunda motive edici bir adım olacağına inanıyoruz.

7) Toplumsal yeniden doğuşumuz başta çocuk ve genç bireylerin bu mirasa dair sorumluluk almasıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle gençliğin bu konuda atacağı adımların desteklenmesi ve teşvik edilmesi belediyelerimizin asli görevi olmalıdır. Bu maksatla açılacak gençlik merkezleri, kültür evleri, kütüphaneler ve eğitim merkezleri ile geleceğe ekilecek birer tohum, kimliğimize olan saldırılar karşısında birer kale olacaktır.

8) Kimlik arayışıyla üniversiteye giden ve bu konuda pek çok dezavantaj ve baskıya maruz kalan gençlerimiz için gittikleri şehirde kendi değerlerini yaşatabilecekleri, popüler kültür ve topluma yabancılaşma tehlikesine karşı onları destekleyecek mekanizmaların kurulmasına önayak olmak, üretici potansiyeldeki gençlerin topluma katkısı hususunda önemi olacaktır. Bu minvalde Ehlen Dergisi çalışmaları içerisinde de yakından deneyimleme ve gözlemleme fırsatı bulduğumuz gençlerin temel problemlerini çözmek adına bir gençlik koordinasyon merkezi öneriyoruz. Bu koordinasyon merkezinin öğrenci, işçi, yeni mezun gençlerimizin temel problemleri olan barınma, burs, staj ve iş bulma konusunda toparlayıcı ve bütünleyici bir misyon edinmesi talebimizdir. 

9) Kültürlerin ve kimliklerin evrenselleştiği dünya kültürüne, kadim bir öğretinin çocukları olarak kendimizden bir şeyler katabileceğimiz konusunda büyük bir özgüvene sahibiz. Bütün dünya renkleriyle tanışıp özümüzde yine kendimiz kalarak evrenselleşebilmek adına, gençlere uluslararası eğitim ve çalışma imkanlarının sunulması yönünde bir sorumluluk ve teşvik bekliyoruz. 

10) Çalışmalarımızda; dile, tarihe ve kimliğe dair bir farkındalık, sahiplenme ve yaşatma hassasiyeti ile düzenlediğimiz Ras İl S3ni, Kıddes, Bırbara, Haririt Edar, 3ıyd Sabataş, Evvel Temmûz gibi kültürümüze ait özel bayram ve günlerin toplumda yeniden yaygınlaştırılması, kültürü ayakta tutabilecek ve tarihsel değerlerimize hak ettiği yeri yeniden kazandıracak etkinliklerin öncelik haline getirilmesi, tek tipleştirilmeye çalışılan halkımıza direnme gücü verecektir.

11) Manevi değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü araştırmak, yaşatmak, korumak ve tanıtmak amacıyla bir araştırma ve eğitim merkezi kurulması gerektiğini bu bağlamda da yerel yönetimlerden duyarlılık beklediğimizi belirtmek isteriz. Kurulacak “araştırma ve eğitim merkezi” başta kendi kimliğini sorgulamaya başlayan çocuk ve gençler olmak üzere bu konuda araştırma yapmak isteyen herkese bir rehber niteliği taşıyabilecek yapıda olmalıdır.

12) Biz kültürel yozlaşmaya karşı olduğumuz gibi ahlaki yozlaşmaya da karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Gençlerimizin çoğu yaşadıkları sosyal ve psikolojik boşluğu kötü alışkanlıklara yönelerek doldurmaya çalışmış; uyuşturucu, alkol, kumar gibi çağımızın vebası olan ahlaki yozlaşmaya sürüklenmiştir. Bunun önüne geçmek adına gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri çok amaçlı tesisler yapılmalı, bu konu ile ilgili eğitim çalışmaları yapılıp aileler bilinçlendirilmelidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini o toplumdaki genç nüfusun eğitim seviyesinin belirlediği gerçeği yerel yönetimlerce de unutulmamalıdır.

Biz bir üzüm tanesini kırk kişiyle bölüşebilen bir tarihsel bilincin yarınlara sevgi ve dayanışma taşıyabileceğine dair ümidimizle, özlemini duyduğumuz güzelliklere erişmenin hayalini içimizde taşıyoruz.

Bizimle aynı hassasiyeti taşıyan insanlarla bu ve benzeri çalışmaların koordinasyonu konusunda dayanışmaya her zaman açık olduğumuzu belirtir, şahsi bir beklentimiz olmadan deneyim ve birikimlerimizi bu toplumun kendi kimlik bilincine ulaşması yolunda her alanda paylaşmak konusunda istekli olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.