EĞİTİMCİ VEKİL'DEN, EĞİTİM İÇİN KANUN TEKLİFİ - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Ahmet Kaya

SON DAKİKA

EĞİTİMCİ VEKİL’DEN, EĞİTİM İÇİN KANUN TEKLİFİ

Bu haber 03 Nisan 2018 - 9:37 'de eklendi ve 78 kez görüntülendi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilmesi için kanun teklifi hazırladı. CHP’li Serkan Topal TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde “Tam gün eğitim öğretim yapan, her düzeyde resmi örgün eğitim kurumlarında, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilir. Yemek ücreti Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” ibareleri yer aldı.

Tam Gün Eğitimde Öğle Yemeği Ciddi Sorun

Kanun gerekçesinde sosyal devlet olmanın gereğini hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, “öğrenci ve eğitim çalışanlarının daha rahat bir ortamda eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri, verimlerinin arttırılması ve niteliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.” dedi. Topal verdiği kanun teklifi gerekçesinde, basına yansıyan tam gün eğitim yapan okullardaki öğle yemeği ile ilgili haberlere de yer verdi. CHP’li Topal şunları ifade etti: “Okullardaki fiziksel eksiklikler nedeniyle de öğrencilerin okul bahçelerinde ve koridorlarında ailelerinin getirdikleri yemekleri yemeye çalıştıkları görülmektedir. Özellikle tam gün eğitim veren kurumlarda öğle yemeği ciddi bir sorun alanı olmuştur. Yemekhane gibi fiziksel imkanlardan yoksun olan okullarda öğle yemeği hususunda ciddi hijyen sorunu ortaya çıkmaktadır. Anayasanın 42 nci maddesinde zorunlu eğitimin devlet okullarında parasız olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sosyal Devlet olabilmenin en önemli unsurlarından biri de yurttaşlara eğitim hizmetini parasız sunmaktır.”

Özel Okula Değil, Devlet Okuluna Bütçe

4+4+4 uygulaması sonrasında özel okul sayısında yüzde 204 artış gerçekleştiğine dikkat çeken Topal, bu artışta devletin özel okullara verdiği Eğitim Öğretim Desteğinin de etkisi büyük olduğunu söyledi. Topal, özel okullara yıllık yaklaşık 1,3 milyar eğitim öğretim desteği sağlandığını oysa bu desteğin devlet okullarına aktarılması halinde öğrenci başına yaklaşık 75 TL bütçe düşeceğini, bu bütçe ile öğrenci ve eğitim çalışanlarının öğle yemeği sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacağını belirtti.

GEREKÇE; 2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile eğitim sistemimizde yeni sorun alanları ortaya çıkmış, bazı okullarımız aynı binada eğitim yapmaya başlamış, nicelik sorunu artmıştır.

Bazı basın yayın organlarına tam gün eğitim yapan okullardaki öğle yemeği sorunu yansımıştır. Okullardaki fiziksel eksiklikler nedeniyle de öğrencilerin okul bahçelerinde ve koridorlarında ailelerinin getirdikleri yemekleri yemeye çalıştıkları görülmektedir. Özellikle tam gün eğitim veren kurumlarda öğle yemeği ciddi bir sorun alanı olmuştur. Yemekhane gibi fiziksel imkanlardan yoksun olan okullarda öğle yemeği hususunda ciddi hijyen sorunu ortaya çıkmaktadır.

Anayasanın 42 nci maddesinde zorunlu eğitimin devlet okullarında parasız olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sosyal Devlet olabilmenin en önemli unsurlarından biri de yurttaşlara eğitim hizmetini parasız sunmaktır.

4+4+4 uygulaması sonrasında özel okul sayısında yüzde 204 artış gerçekleşmiştir. Bu artışta devletin özel okullara verdiği Eğitim Öğretim Desteğinin de etkisi büyüktür. Özel okullara yıllık yaklaşık 1,3 milyar eğitim öğretim desteği sağlanmaktadır. Bu desteğin devlet okullarına aktarılması halinde öğrenci başına yaklaşık 75 TL bütçe düşmektedir. Bu bütçe ile öğrenci ve eğitim çalışanlarının öğle yemeği sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacaktır.

Öğrenci ve eğitim çalışanlarının daha rahat bir ortamda eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri, verimlerinin arttırılması ve niteliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla sosyal devlet olmanın gerekliğinden dolayı kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.

Madde Gerekçeleri

MADDE 1- Resmi tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Tam gün eğitim öğretim yapan, her düzeyde resmi örgün eğitim kurumlarında, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği verilir. Yemek ücreti Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Haber-Foto: Hasan Dadük