DİYANETİN TEHLİKELİ MANEVRASI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

ankara escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

SON DAKİKA

DİYANETİN TEHLİKELİ MANEVRASI

Bu haber 03 Şubat 2021 - 10:18 'de eklendi ve 155 kez görüntülendi.


Biz Ehl-i Beyt takipçisi Alevi – Caferi – Bektaşilere, tarih boyunca “Namaz kılmaz, 4 Sünni hak mezhep dışı, bidat ehli, sapık, dinsiz” diyen çirkef Emevi zihniyeti hepinizin malumudur. Bu sefer en zor şartlar altında yaşayan biz Aleviler de Devlet – Diyanetten hiçbir kuruş almadan kendi tırnakları ve çocuklarından kıstıklarıyla Ehl-i Beyt cami – mescit – cemevi yaptıklarında ve imamın maaşı dâhil tüm masraflarını gönüllü karşıladığında, Diyanet bir yolunu bulup hemen orayı gasp etmeye ve ona imam atamaya kalkıyor.
Bunun onlarca örneğini bizim Antakya, Samandağ, Defne, İskenderun, Arsuz, Adana, Tarsus ve Mersin’de görebilirsiniz. Diyanet, tüm teamül ve hassasiyetleri görmezden gelerek, yine yapımı ve tüm masrafları oradaki Azeri Caferi kardeşlerimizce karşılanan ve yıllardır faal olan İst. / Pendik Yayalar Ehl-i Beyt Camisine maaşlı bir hoca atamış ve geçen hafta Cuma namazında nahoş olay ile fitnenin çıkmasına sebep olmuştur.
Siyasilerimiz haklı olarak Yunanistan, Bulgaristan başta olmak üzere, tüm Dünyadaki Türk azınlıkların imam, atama ve dini icraatların tamamının, oradaki soydaşlarımız tarafından özgürce yapılmasını savunurken ve çoğu zaman da o devletlerle restleşirken, konu kendi Alevi – Bektaşi – Caferi vatandaşlarına gelince çuvalladıklarını, yan çizdiklerini ve çifte standart yaptıklarını görüyoruz. Peki, sosyal hukuk ve demokratik T.C’de biz Alevi – Bektaşi – Caferiler, gerçekten diğer Sünni kardeşlerimizle aynı hak ve imkânlara mı sahibiz?!.
Mesela; biz Alevi – Bektaşi – Caferiler, kendi imam ve müftümüzü kendi yörelerimize kendimiz atayabiliyor muyuz? Yapımı ile tüm masrafları, kendi imkânlarımızla yapılan Alevi – Caferi cami /mescitlerimize, Diyanet hangi hak ve gerekçelerle el koyup oraya memur atayabilir? Akdeniz Bölgesindeki Alevilerin kendi kıt imkânlarıyla yapıp tüm masraflarını karşıladıkları ve oradaki yerleşim birimlerinin tamamı Alevi olan onlarca camiye, Diyanet hangi hak ve mantıkla Sünni – Hanefi imam atayabiliyor? Kendi aile efradıyla barışık ve adil olmayanların, başka yerlere adalet götürme veya adaleti başka ülkelerden isteme hakları var mıdır? Doğrusu biz bunu son derece yanlış, çirkin, gayr-ı İslami ve de tehlikeli görmekteyiz!..
Son olarak; Diyanetin Pendik’teki Ehl-i Beyt camisine bir nevi el koyup ona resmi maaşlı memur atamasını, orada huzursuzluk, fitne ve kargaşaya sebep olmasını biz şiddetle kınıyoruz. Diyanet İşleri Bşk. İst. İl Müftüsü ve Pendik İlçe Müftüsünün de bu yanlış, sinsi ve tehlikeli manevradan ivedilikle vazgeçmelerini, atadıkları memuru geri çekmelerini, emaneti de Ehl-i Beyt Ulema Kurulu tarafından görevlendirilen, oranın gerçek sahibi ve çok büyük emek ve hakları olan Sn. Ş. Aslan BAŞARAN’a teslim etmelerini istiyor ve bekliyoruz… (30.01.21)
Ali YERAL
EHDAV Gn. Bşk.