ÜST REKLAM

logo

reklam

Derviş Dünya, Suskunluğunu Bozdu… “FİKİR SAHİBİ OLMADAN ZİKİR SAHİBİ OLMAYIN”

 

İlçemizde Mileha Mevkide kısa süre önce faaliyete başlayan Derviş  Dünya Taşımacılık Gıda ve tarım ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 21.06.2013 tarihinde tescil edilmesi ile faaliyetiyle başladığını belirten İşletme Sahibi Serkan Sağaltıcı işletmeye yöneltilen ithamların asılsız olduğunu beyan etti. Gazetemiz haber merkezini ziyaret ederek açıklama yapan İşletme sahibi Sağaltıcı, ‘tesis alanının % 80’inin sulak alan olduğu, İmara açık olmadığı,  hatta dönemin vatandaşlarınca orana tuz çıkartıldığı, bunun yanı sıra tarıma da elverişli olmadığı herkesçe bilinmekte” dedi.

Sağaltıcı ilçemizde işletme ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirirken, “Ben Dalyan olarak bilinen Milleha alanının Açık İhaleye çıkartıldığı duyumunu aldım. İhaleye başvuruda bulundum. Şahsım dışında ihaleye katlım olmayınca ihale bana kaldı. İşletme bir tek şahsıma aittir. İddia edildiği gibi Belediye Meclis Üyesi olan yakınımın değildir. Şuana kadar da işletmede ortağım yoktur. Dileyen bütün vatandaşlar bunu aştırabilir.

Açık ihale konusu olan yerin hangi şartlar altında alındığını belirten Sağaltıcı, “1-GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın:

İli :Hatay

İlçesi :Samandağ

Mahalle/Köyü  :Çiğdede

Mevkii  :Milleha

Pafta No/Cilt No :15/1967

Ada No/Sayfa No :0

Parsel No/Sıra No :1901

Yüzölçümü  :65.520 m2

Hazine Payı   :0

Cinsi :Tarla

Sınırları :İmar Planı Dışında

Niteliği  : Taşınmazın %80’i belirli seviyede sulak alan olup Tarla Balıkçılığı dışında bir faaliyette kullanılmaz.

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) 07/06/2017 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 3- İhale Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 10 yıldır.

MADDE 5- Taşınmazın tahmin edilen yıllık kira bedeli ( ilk yıl kira bedeli) 32.500.00 TL ve geçici teminat miktarı 975,00 TL’dir. Ayrıca isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için de geçici teminat bedeline ilaveten Cayma Teminat Bedeli olarak da 50.000.00 TL’yi Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin TR66 0001 2009 2270 0007 0000 20 IBAN numarasına yatırmaları gerekmektedir.

MADDE 6- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

MADDE 7- İlk yıl kira ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

İhalede kesinleşen İlk yıl için kira bedeli sözleşmesinin düzenlenmesinden önce ödenir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır”dedi.

Sağaltıcı, “söz konusu işletmede tek yetkili benim. İşletme yetkimde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. İlçemiz vatandaşlarından Ziraat Odası Başkanı Sayın Selim Kamacı, şuan turistik tesis olsun dediği alanda kendilerinin de kooperatif başkanlığı yürüttüğü dönemlerde dahil herhangi bir proje hayata geçmemiştir. Kendilerinin de bilgisi dahilinde olduğunu düşündüğüm %80 sulak alanda herhangi bir imar durumunun olamayacağı tarımsal üretiminde tuzluluk oranından kaynaklı yapılamayacağının bilgisini taşıdığını düşünüyorum.

Bütün bu gerçekler ışığında buraya hayalini kurdukları projeyi nasıl hayata geçirecekler çok merak ediyorum. Aksini düşünen var ise beri gelsin. Bu alanda yapılabilecek projeyi açıklasınlar ben ortak olmaya da hazırım. Buna destek olacağımın tüm kamu önünde teminatını veriyorum.Varsa o alanla ilgili bir projeleri kendilerinin döneminde hayata geçirmelerini temenni ederdim. Bu alanda başkanlık ettiklei dönemde bir balık bile üretilmemiştir.

Şimdi imar planı dışında olan bu alanın tarımsal alan olarak bile işlenemeyeceği resmi kayıtlarda geçmişken siz hala halkı yanıltma yoluna gidiyorsunuz.

Vicdan sahibi olan, içinde insan sevgisi taşıyan ve yüreği olan Samandağı’na faydası olacak her türlü işi getirsinler beraber yapalım.

Çamur at izi kalsın hesabı güdülmesin. Ayrıca bu alanın peşkeş çekildiği iddiasına girenler bu alana talip olup Açık İhaleye katıldı da red mi edildi ki peşkeşten bahsediliyor. Yazıktır, günahtır. Ben

Bu alan için yıllık 38.940 tl bedel ödemiş bir insanım. Ödeme makbuzunu da dileyen vatandaşa gösterebilirim.

Derviş Dünya’nın akaryakıt firması ile de uzaktan yakından hiçbir bağı yoktur. Ben bu konuşmayı burada ilçe halkının affına sığınarak Mevlana’nın sözü ile bitirmek istiyorum; ‘Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var.Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?’ dedi.

Haber-Ümit Sağaltıcı

Foto:Nazlı Hüzmeli

Share
553 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+10 = ?